Pracovníci NPI ČR představili v Senátu problematiku kurikula předškolního vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání byl tématem květnového semináře v Senátu Parlamentu České republiky.

Seminář organizovala pod Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice senátorka Jaromíra Vítková a obsahově ho připravila Hana Splavcová, garantka předškolního vzdělávání v NPI ČR a členka Řídicí pracovní skupiny MŠMT. Akce se konala 23. května.

Ředitel odboru kurikula všeobecného vzdělávání NPI ČR Kamil Ubr uvedl téma Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Této problematice se pak věnovala Hana Splavcová.

„Seminář jsme doplnili o druhé téma, a to pedagogickou diagnostiku a plynulý přechod z předškolního do základního vzdělávání, což nám představila Hana Splavcová s kolegyní Hanou Havlínovou, garantkou prvostupňového vzdělávání. Dotazy se dotkly i dalších témat a to přípravných tříd, odkladů, speciálních pedagogů a logopedů, povinného předškolního vzdělávání, spolupráce MŠ a ZŠ a mnoho dalšího,“ píše senátorka Vítková a dodává: „Odezva od zúčastněných byla velmi pozitivní a všichni by přivítali pokračování setkávání k problematice předškolního vzdělávání.“

Senat RVP PV


Rámcový vzdělávací program vychází z dokumentu Strategie 2030+, kde jsou uvedeny dva hlavní cíle. První cíl je zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní a osobní život, druhý cíl je snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů.

Nyní probíhá veřejná komunikace záměrů, připomínkové řízení je do 31. 5. 2022. Dále bude pokračovat činnost Pracovní rady a schválení procesu aktualizace RVP PV. V září se již bude připravovat samotná aktualizace. Předpokládá se zapojení veřejnosti a během roku 2023 dokončení a schválení úprav. Od 1. 9. 2024 bude možnost dobrovolně postupovat podle nového RVP PV a od 1. 9. 2025 to již bude povinné.


Více informací

Další aktuality

Mikrocertifikáty: je třeba systém i rozvoj jednotlivce

Česko má rok na přípravu plánu pro zavedení mikrocertifikátů. Ty umožní prokazovat se dovednostmi získanými prostřednictvím kratších úseků učení. V popředí zájmu by měl zůstat přínos mikrocertifikátů pro uživatele, naznačuje diskuze.

Číst více

Jak dostat skutečné dobrodružství do výchovy mladé generace

Zástupci Národního pedagogického institutu ČR hovořili na konferenci v Senátu Parlamentu ČR o významu a pozitivním vlivu neformálního vzdělávání.

Číst více

Co nás čeká v budoucnu na trhu práce?

Trh práce prošel velkými změnami v důsledku pandemie, války a s nimi spojené inflace i zdražování energií. Na pracovním trhu stále chybí 300 tisíc lidí. Trendům na trhu práce se věnovala konference HR fóra Formování nové budoucnosti v květnu 2022 v Praze.

Číst více

EU doporučila individuální vzdělávací účty a mikrocertifikáty

Rada EU přijala 16. června doporučení o individuálních vzdělávacích účtech a doporučení o mikrocertifikátech.

Číst více

Spolupráce se školami se firmám vyplatí

Přilákat do svého týmu nové lidi, obzvlášť ty aktivní, je dnes snem personalistů. Jednou z cest, jak toho dosáhnout, je spolupráce se středními, vyššími odbornými nebo vysokými školami. Efekt spolupráce je vidět spíše z dlouhodobého hlediska, ale firmám se vyplatí.

Číst více