Pracovníci NPI ČR představili v Senátu problematiku kurikula předškolního vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání byl tématem květnového semináře v Senátu Parlamentu České republiky.

Seminář organizovala pod Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice senátorka Jaromíra Vítková a obsahově ho připravila Hana Splavcová, garantka předškolního vzdělávání v NPI ČR a členka Řídicí pracovní skupiny MŠMT. Akce se konala 23. května.

Ředitel odboru kurikula všeobecného vzdělávání NPI ČR Kamil Ubr uvedl téma Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Této problematice se pak věnovala Hana Splavcová.

„Seminář jsme doplnili o druhé téma, a to pedagogickou diagnostiku a plynulý přechod z předškolního do základního vzdělávání, což nám představila Hana Splavcová s kolegyní Hanou Havlínovou, garantkou prvostupňového vzdělávání. Dotazy se dotkly i dalších témat a to přípravných tříd, odkladů, speciálních pedagogů a logopedů, povinného předškolního vzdělávání, spolupráce MŠ a ZŠ a mnoho dalšího,“ píše senátorka Vítková a dodává: „Odezva od zúčastněných byla velmi pozitivní a všichni by přivítali pokračování setkávání k problematice předškolního vzdělávání.“

Senat RVP PV


Rámcový vzdělávací program vychází z dokumentu Strategie 2030+, kde jsou uvedeny dva hlavní cíle. První cíl je zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní a osobní život, druhý cíl je snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů.

Nyní probíhá veřejná komunikace záměrů, připomínkové řízení je do 31. 5. 2022. Dále bude pokračovat činnost Pracovní rady a schválení procesu aktualizace RVP PV. V září se již bude připravovat samotná aktualizace. Předpokládá se zapojení veřejnosti a během roku 2023 dokončení a schválení úprav. Od 1. 9. 2024 bude možnost dobrovolně postupovat podle nového RVP PV a od 1. 9. 2025 to již bude povinné.


Více informací

Další aktuality

Podnikatelské kompetence v odborném vzdělávání: Lotyšsko

Podnikavost je jednou z šesti průřezových dovedností, kterou si mají lotyšští žáci v odborném vzdělávání rozvinout. Na ukotvení podnikatelských kompetencí v odborném vzdělávání a přípravě se soustřeďují případové studie Cedefopu.

Číst více

Bilance odborného vzdělávání v Evropě

Jak se mění obsah a podoba odborného vzdělávání, aby dokázalo reagovat na rychle se vyvíjející poptávku po dovednostech na trhu práce a měnící se potřeby společnosti? Tomu se věnuje stručná zpráva Cedefopu o budoucnosti odborného vzdělávání.

Číst více

Inspirujte se: Na školní zahradě lze vyučovat každý předmět

Pravidelné venkovní vyučování přináší pro žáky, učitele i celou školu mnoho pozitiv. Přesto se s ním v českém školství zatím příliš nesetkáme. „Učitelé by potřebovali větší podporu,“ říká Klára Šindelková z NPI ČR.

Číst více

Dovednosti pro život – když škola života nestačí

Ne vždycky si jako dospělí vystačíme s tím, co jsme se naučili ve škole. Sada infografik upozorňuje, že připravit se na výzvy každodenního života je možné díky celoživotnímu učení a hlavně díky pomoci vzdělavatelů.

Číst více

Výzva k předložení informací o nejdůležitějších úspěších Evropského roku mládeže 2022

Evropská komise chystá sdělení o přehledu nejdůležitějších úspěchů Evropského roku mládeže 2022.

Číst více