Pracovníci NPI ČR představili v Senátu problematiku kurikula předškolního vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání byl tématem květnového semináře v Senátu Parlamentu České republiky.

Seminář organizovala pod Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice senátorka Jaromíra Vítková a obsahově ho připravila Hana Splavcová, garantka předškolního vzdělávání v NPI ČR a členka Řídicí pracovní skupiny MŠMT. Akce se konala 23. května.

Ředitel odboru kurikula všeobecného vzdělávání NPI ČR Kamil Ubr uvedl téma Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Této problematice se pak věnovala Hana Splavcová.

„Seminář jsme doplnili o druhé téma, a to pedagogickou diagnostiku a plynulý přechod z předškolního do základního vzdělávání, což nám představila Hana Splavcová s kolegyní Hanou Havlínovou, garantkou prvostupňového vzdělávání. Dotazy se dotkly i dalších témat a to přípravných tříd, odkladů, speciálních pedagogů a logopedů, povinného předškolního vzdělávání, spolupráce MŠ a ZŠ a mnoho dalšího,“ píše senátorka Vítková a dodává: „Odezva od zúčastněných byla velmi pozitivní a všichni by přivítali pokračování setkávání k problematice předškolního vzdělávání.“

Senat RVP PV


Rámcový vzdělávací program vychází z dokumentu Strategie 2030+, kde jsou uvedeny dva hlavní cíle. První cíl je zaměřit vzdělávání více na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní a osobní život, druhý cíl je snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů.

Nyní probíhá veřejná komunikace záměrů, připomínkové řízení je do 31. 5. 2022. Dále bude pokračovat činnost Pracovní rady a schválení procesu aktualizace RVP PV. V září se již bude připravovat samotná aktualizace. Předpokládá se zapojení veřejnosti a během roku 2023 dokončení a schválení úprav. Od 1. 9. 2024 bude možnost dobrovolně postupovat podle nového RVP PV a od 1. 9. 2025 to již bude povinné.


Více informací

Další aktuality

Chystáme se na jazyky

Zveme vás na webinář k jazykové propedeutice, který je určený především učitelům a učitelkám v MŠ a na 1. stupni ZŠ. Zajímavé informace a inspirace mohou přinést také pedagogům speciálních škol a všem dalším zájemcům.

Číst více

DIGI roadshow pro ředitele škol na všech krajských pracovištích NPI ČR už 6. 12.

Zahájení výuky nové informatiky a začlenění rozvoje digitálních kompetencí napříč předměty se blíží. Jak na změny ve vaší škole? Přijďte se zeptat odborníků, inspirovat se příběhy škol, které už začaly, podělte se o své zkušenosti a názory – nezůstávejte na změny sami!

Číst více

Digitální kompetence prakticky – sledujte živě streamovanou debatu

Digitální technologie ovlivňují každý obor lidské činnosti, proto je potřebujeme postupně zapojovat do výuky všech předmětů, a zároveň rozvíjet digitální kompetence žáků. Jenže použití digitálních pomůcek v hodině automaticky neznamená rozvoj digitálních kompetencí – tak jak na to? Jak se v tom zorientovat?

Číst více

Mezinárodní konference: Patříme k sobě? Region jako „education village“

„K výchově dítěte je třeba celé vesnice“, praví africké přísloví. Vychází z faktu, že pro zdařilou výchovu je zapotřebí spolupráce rodiny, školy, spolků, obcí, firem, odborných pracovišť… zkrátka celé „vesnice“. Nezvou nás snad dramatické události posledních let k prohloubení spolupráce významných regionálních aktérů ve prospěch zkvalitnění vzdělávání a výchovy? Patříme k sobě?

Číst více

Setkání pro ředitele škol k ICT revizím

Zveme všechny ředitele škol na prezenční setkání, která se konají 6. prosince 2022 na krajských pracovištích NPI ČR.

Číst více