Nový portugalský program digitálního vzdělávání cílí na zaměstnance. S jeho pomocí budou mít zaměstnanci i podniky lepší šanci obstát v budoucnosti.

Ilustrační foto

Formação Emprego + Digital je portugalský bezplatný program digitálního vzdělávání pro zaměstnance, spuštěný v září 2022. Jeho cílem je, aby podniky byly digitálnější, konkurenceschopnější, produktivnější a efektivnější. Vzdělávání je připraveno na míru specifickým potřebám podniků, aby dokázaly obstát v budoucnosti.

Program digitálního vzdělávání pro zaměstnance

Program Formação Emprego + Digital je součástí iniciativy Emprego + Digital 2025. Zaměřuje se na získávání a prohlubování dovedností v digitální oblasti u zaměstnanců firmem a v sektoru sociální ekonomiky s cílem umožnit digitální transformaci zúčastněných. Vzdělávací aktivity jsou navrženy tak, aby pomohly podnikům čelit budoucím výzvám, a to na základě specializovaných projektů digitálního vzdělávání navržených podle potřeb zaměstnanců a odvětví.

Program byl vyvinut ve spolupráci s veřejnou službou zaměstnanosti, podnikatelskými konfederacemi a organizacemi v sociálním sektoru a má tyto cíle:

 • zlepšit digitální dovednosti coby faktor inkluze zaměstnanců a prostředek ekonomické transformace;
 • podpořit lepší postavení a digitální začlenění lidí a transformaci podniků, a tím přispět ke konkurenceschopnosti podniků;
 • podporovat rychlejší nacházení souladu mezi nabídkou a poptávkou po dovednostech a kvalifikacích v digitální oblasti na trhu práce, a to nabídkou vzdělávání rozvíjejícího konkrétní dovednosti.

Hlavními charakteristikami těchto vzdělávacích kurzů je:

 • vazba na kompetenční nebo krátkodobé vzdělávací jednotky technologické složky digitální oblasti uvedené v katalogu národních kvalifikací (pokud je to možné);
 • rozsah od 25 do 200 hodin; až 50 % vzdělávacího obsahu je možné pokrýt vzdělávacími aktivitami na míru, na které se nevztahuje požadovaný minimální počet hodin;
 • prezenční nebo kombinovaná výuka;
 • certifikace, pokud je vzdělávání úspěšně dokončeno;
 • zdarma pro zaměstnance firem.

Kontext

Portugalská vláda přijala rozvoj digitální, kreativní a inovativní společnosti jako jednu ze svých výzev, v souladu s akčním plánem Evropského pilíře sociálních práv. Pro rozvoj digitálních dovedností portugalského obyvatelstva je tak prioritou zavedení souboru opatření v odborné přípravě. Tato opatření mají zásadní význam pro využívání výhod plynoucích z dostupných technologických nástrojů, a to vzhledem k rostoucí digitalizaci ekonomické činnosti, maximalizaci pracovní efektivity a podpoře účasti lidí na inkluzivnějším trhu práce.

Iniciativa Emprego + Digital 2025 byla spuštěna za účelem dosažení zmíněných cílů a poskytnutí vzdělávacích příležitostí, které s sebou nesou výhody jak pro podniky, tak pro pracovníky.

Hlavní přínosy pro podniky jsou:

 • zlepšená schopnost zavádět digitální strategie;
 • flexibilita při začleňování nových technologií.

Hlavní výhody pro zaměstnance jsou:

 • rozvinout své dovednosti;
 • zlepšit svou zaměstnatelnost;
 • získat odborné kvalifikace.

Vzdělávání v prioritních odvětvích

Opatření se zaměřuje na zaměstnance z podniků ve strategických sektorech země nebo z odvětví zvláště ovlivněných procesy digitální transformace, jako jsou: motorová vozidla, stavebnictví, elektrotechnika a elektronika, farmacie, lesnictví a zpracování papíru, dřevo a nábytek, mramor, žula a keramika, zdravotnictví a sociální péče, námořnictví, chemie, petrochemie a rafinace, ubytovací a stravovací služby, informace a komunikace, zemědělství, námořní hospodářství, maloobchod a sociální sektor.


Přeložila Aneta Vencovská

Portugal: strengthening digital skills for competitiveness and inclusion [online]. Cedefop, 03/03/2023 [cit. 2023-13-06]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/en/news/portugal-strengthening-digital-skills-competitiveness-and-inclusion

Foto od ThisisEngineering RAEng na Unsplash


Chcete vědět, co vás v budoucnu čeká na trhu práce a jaké dovednosti budou v budoucnu potřeba? Zajímá vás budoucnost odborného vzdělávání a možné scénáře jeho vývoje?

Přihlaste se k odběru newsletteru a už vám žádná novinka neunikne. Přečtěte si již vydané novinky z Evropy a prozkoumejte, čím se zabýváme v projektu ReferNet Česká republika 

Další aktuality

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více

22. duben 2024

Ocenění za úřednický čin roku 2023 míří také k nám

Z prvního ročníku projektu Úřednický čin roku vzešlo jedenáct oceněných. U odborné poroty zabodoval v kategorii Týmová podpora také tým designu služeb NPI ČR, vedený Matějem Bacovským.

Číst více

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více

21. březen 2024

Probíhají první setkání Národního metodického kabinetu

V březnu probíhají první setkání všech sekcí Národního metodického kabinetu, mezi jejichž hlavní úkoly patří spoluvytváření kurikula, poskytování zpětné vazby z terénu, formulace metodických doporučení pro územní kabinety a poskytování konkrétní metodické podpory.

Číst více

13. březen 2024

DIGI roadshow – inspirativní setkání pro učitele

Do škol se dostává mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů. Na dubnové DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na smysluplné využití informatických pomůcek zábavnou formou.

Číst více