Další dvě setkání k velkým revizím RVP ZV pořádají Hradec Králové a Ostrava

Témata příštích workshopů k Hlavním směrům revize RVP ZV budou Klíčové kompetence a gramotnosti a Modelové školní vzdělávací programy. Obě akce proběhnou online.

Online workshop 29. 11. 2021 – Klíčové kompetence a gramotnosti

Organizátor: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
Čas: 15:00–17:00

Program:

  • 15:00–15:10 Uvítání účastníků proděkankou pro praxe PdF UHK (PhDr. Michaela Mádlová, Ph.D.); představení revizí předsedou expertního panelu MŠMT (Mgr. Jan Jiterský)
  • 15:10–15:30 Úvodní referát na téma Klíčové kompetence a gramotnosti (Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D., PdF UHK)
  • 15:30–16:30 Workshop – hledání možných řešení daného tématu a případných rizik navržených řešení v jednotlivých pracovních skupinách (prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.)
  • 16:30–17:00 Závěrečné shrnutí a formulování závěrů – panelová diskuse (prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc., doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D., Mgr. Petra Bubeníčková, Ph.D., PhDr. Jana Cachová, Ph.D., RNDr. Michaela Křížová, Ph.D., Mgr. Lucie Tikalová, Ph.D.)

Online workshop 30. 11. 2021 – Modelové školní vzdělávací programy

Organizátor: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
Čas: 14:00–16:30

Program:

  • 14:00–14:10 Představení revizí RVP předsedou expertního panelu – Mgr. Jan Jiterský
  • 14:10–14:30 Úvodní přednáška na téma Modelové ŠVP – Mgr. et Bc. Libor Klubal, Ph.D., Pdf OU
  • 14:30–14:45 Představení pohledu expertního panelu na problematiku modelového ŠVP – Mgr. Tomáš Pavlas
  • 14:45–16:00 Workshopy na téma Modelové ŠVP (práce ve skupinách)
  • 16:00–16:30 Závěrečná diskuse a formulace závěrů

Přihlášení na workshopy

Další aktuality

Konference: Jak rozvíjet (nejen) základní dovednosti dospělých v rámci celoživotního učení

Projekt EAAL Vás zve 7. prosince na konferenci, kde budou prezentovány přístupy k rozvíjení základních dovedností dospělých.

Číst více

Vychází publikace věnovaná předčasným odchodům ze vzdělávání

Autoři publikace projektu P-KAP se zamýšlejí nad tím, proč dochází k předčasným odchodům mladých lidí ze vzdělávacího systému a jak podpořit prevenci v této oblasti.

Číst více

Další dvě setkání k velkým revizím RVP ZV pořádají Hradec Králové a Ostrava

Témata příštích workshopů k Hlavním směrům revize RVP ZV budou Klíčové kompetence a gramotnosti a Modelové školní vzdělávací programy. Obě akce proběhnou online.

Číst více

Zapojme všechny – Když žáci pomáhají obětem šikany

V devatenáctém podcastu hovoříme s absolventy střední pedagogické školy, kteří se v současnosti věnují šikaně, kyberšikaně, trollingu a mezilidským vztahům obecně.

Číst více

Jak podpořit základní dovednosti dospělých

Podívejte se na video projektu Evropská agenda pro vzdělávání dospělých (EAAL), kde se dozvíte, co jsou základní dovednosti dospělých a jak přistoupit k jejich rozvoji.

Číst více