Další dvě setkání k velkým revizím RVP ZV pořádají Hradec Králové a Ostrava

Témata příštích workshopů k Hlavním směrům revize RVP ZV budou Klíčové kompetence a gramotnosti a Modelové školní vzdělávací programy. Obě akce proběhnou online.

Online workshop 29. 11. 2021 – Klíčové kompetence a gramotnosti

Organizátor: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
Čas: 15:00–17:00

STREAM

Program:

  • 15:00–15:10 Uvítání účastníků proděkankou pro praxe PdF UHK (PhDr. Michaela Mádlová, Ph.D.); představení revizí předsedou expertního panelu MŠMT (Mgr. Jan Jiterský)
  • 15:10–15:30 Úvodní referát na téma Klíčové kompetence a gramotnosti (Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D., PdF UHK)
  • 15:30–16:30 Workshop – hledání možných řešení daného tématu a případných rizik navržených řešení v jednotlivých pracovních skupinách (prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.)
  • 16:30–17:00 Závěrečné shrnutí a formulování závěrů – panelová diskuse (prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc., doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D., Mgr. Petra Bubeníčková, Ph.D., PhDr. Jana Cachová, Ph.D., RNDr. Michaela Křížová, Ph.D., Mgr. Lucie Tikalová, Ph.D.)

Online workshop 30. 11. 2021 – Modelové školní vzdělávací programy

Organizátor: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
Čas: 14:00–16:30

Pro aktivní účast na workshopu se prosím registrujte:

ZOOM: https://cesnet.zoom.us/j/94234817096 

ID: 942 3481 7096

Program:

  • 14:00–14:10 Představení revizí RVP předsedou expertního panelu – Mgr. Jan Jiterský
  • 14:10–14:30 Úvodní přednáška na téma Modelové ŠVP – Mgr. et Bc. Libor Klubal, Ph.D., Pdf OU
  • 14:30–14:45 Představení pohledu expertního panelu na problematiku modelového ŠVP – Mgr. Tomáš Pavlas
  • 14:45–16:00 Workshopy na téma Modelové ŠVP (práce ve skupinách)
  • 16:00–16:30 Závěrečná diskuse a formulace závěrů

Událost můžete sledovat i bez přihlášení na YouTube.

Další aktuality

Cedefop: vysoká důležitost celoživotního učení, ale nízká účast

Přestože se učení přikládá vysoká důležitost a existuje naléhavá potřeba dovedností, snahy motivovat dospělé k účasti na celoživotním učení selhávají, uvádí stručná zpráva Cedefopu.

Číst více

Prevence digitální propasti – živě streamovaná debata

Co si představit pod označením „digitální propast“? A jak řešit prevenci digitální propasti na úrovni školy? Sledujte spolu s námi debatu a zapojte se do chatu.

Číst více

Pracovníci NPI ČR představili v Senátu problematiku kurikula předškolního vzdělávání

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání byl tématem květnového semináře v Senátu Parlamentu České republiky.

Číst více

Brněnský gymnazista uspěl v prestižní soutěži mladých vědců

Projekt Pavla Karáska z Gymnázia Brno získal druhou hlavní cenu v soutěži mladých vědců Regeneron ISEF v Atlantě.

Číst více

Celostátní přehlídka Středoškolské odborné činnosti představí nejlepší vědecké práce v 18 vědních oborech

Mladí vědci z celé České republiky se sejdou v červnu na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře.

Číst více