Další dvě setkání k velkým revizím RVP ZV pořádají Hradec Králové a Ostrava

Témata příštích workshopů k Hlavním směrům revize RVP ZV budou Klíčové kompetence a gramotnosti a Modelové školní vzdělávací programy. Obě akce proběhnou online.

Online workshop 29. 11. 2021 – Klíčové kompetence a gramotnosti

Organizátor: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
Čas: 15:00–17:00

STREAM

Program:

  • 15:00–15:10 Uvítání účastníků proděkankou pro praxe PdF UHK (PhDr. Michaela Mádlová, Ph.D.); představení revizí předsedou expertního panelu MŠMT (Mgr. Jan Jiterský)
  • 15:10–15:30 Úvodní referát na téma Klíčové kompetence a gramotnosti (Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D., PdF UHK)
  • 15:30–16:30 Workshop – hledání možných řešení daného tématu a případných rizik navržených řešení v jednotlivých pracovních skupinách (prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.)
  • 16:30–17:00 Závěrečné shrnutí a formulování závěrů – panelová diskuse (prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc., doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D., Mgr. Petra Bubeníčková, Ph.D., PhDr. Jana Cachová, Ph.D., RNDr. Michaela Křížová, Ph.D., Mgr. Lucie Tikalová, Ph.D.)

Online workshop 30. 11. 2021 – Modelové školní vzdělávací programy

Organizátor: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
Čas: 14:00–16:30

Pro aktivní účast na workshopu se prosím registrujte:

ZOOM: https://cesnet.zoom.us/j/94234817096 

ID: 942 3481 7096

Program:

  • 14:00–14:10 Představení revizí RVP předsedou expertního panelu – Mgr. Jan Jiterský
  • 14:10–14:30 Úvodní přednáška na téma Modelové ŠVP – Mgr. et Bc. Libor Klubal, Ph.D., Pdf OU
  • 14:30–14:45 Představení pohledu expertního panelu na problematiku modelového ŠVP – Mgr. Tomáš Pavlas
  • 14:45–16:00 Workshopy na téma Modelové ŠVP (práce ve skupinách)
  • 16:00–16:30 Závěrečná diskuse a formulace závěrů

Událost můžete sledovat i bez přihlášení na YouTube.

Další aktuality

Jak pandemie proměnila evropský trh práce

Během pandemie covid-19 došlo k výrazné proměně poptávky po dovednostech na trhu práce v ČR i v celé Evropě. Vyplývá to z nástroje Cedefopu pro analýzu poptávky po profesích a dovednostech v online inzerci práce Skills-OVATE.

Číst více

O jaké profese a obory bude v ČR zájem v roce 2030?

Cedefop Skills forecast zahrnuje odhad budoucích trendů zaměstnanosti podle sektorů, skupin povolání, jednotlivých zemí i odhady budoucí úrovně vzdělání a dostupné pracovní síly.

Číst více

Přihlaste se do soutěže Učme chemii atraktivně!

Soutěž pořádá Svaz chemického průmyslu České republiky. Cílem třetího ročníku je ukázat zajímavé náměty, jak efektivně učit chemii v prezenční i distanční formě.

Číst více

Zveme vás na webinář o rozvoji kariérových kompetencí

Rozvoj kariérových kompetencí je důležitým předpokladem pro dlouhodobou uplatnitelnost na trhu práce. Na webináři se zaměříme na možnosti zjišťování kariérových kompetencí u žáků, studentů a klientů. 

Číst více

Rakousko: nový systém řízení kvality na školách

Na rakouských školách byl ve školním roce 2021/2022 zaveden nový systém řízení kvality, který má pomoci dostát zvyšujícím se nárokům na školní vzdělávání.

Číst více