Další dvě setkání k velkým revizím RVP ZV pořádají Hradec Králové a Ostrava

Témata příštích workshopů k Hlavním směrům revize RVP ZV budou Klíčové kompetence a gramotnosti a Modelové školní vzdělávací programy. Obě akce proběhnou online.

Online workshop 29. 11. 2021 – Klíčové kompetence a gramotnosti

Organizátor: Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
Čas: 15:00–17:00

STREAM

Program:

  • 15:00–15:10 Uvítání účastníků proděkankou pro praxe PdF UHK (PhDr. Michaela Mádlová, Ph.D.); představení revizí předsedou expertního panelu MŠMT (Mgr. Jan Jiterský)
  • 15:10–15:30 Úvodní referát na téma Klíčové kompetence a gramotnosti (Mgr. Daniela Vrabcová, Ph.D., PdF UHK)
  • 15:30–16:30 Workshop – hledání možných řešení daného tématu a případných rizik navržených řešení v jednotlivých pracovních skupinách (prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.)
  • 16:30–17:00 Závěrečné shrnutí a formulování závěrů – panelová diskuse (prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc., doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D., Mgr. Petra Bubeníčková, Ph.D., PhDr. Jana Cachová, Ph.D., RNDr. Michaela Křížová, Ph.D., Mgr. Lucie Tikalová, Ph.D.)

Online workshop 30. 11. 2021 – Modelové školní vzdělávací programy

Organizátor: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
Čas: 14:00–16:30

Pro aktivní účast na workshopu se prosím registrujte:

ZOOM: https://cesnet.zoom.us/j/94234817096 

ID: 942 3481 7096

Program:

  • 14:00–14:10 Představení revizí RVP předsedou expertního panelu – Mgr. Jan Jiterský
  • 14:10–14:30 Úvodní přednáška na téma Modelové ŠVP – Mgr. et Bc. Libor Klubal, Ph.D., Pdf OU
  • 14:30–14:45 Představení pohledu expertního panelu na problematiku modelového ŠVP – Mgr. Tomáš Pavlas
  • 14:45–16:00 Workshopy na téma Modelové ŠVP (práce ve skupinách)
  • 16:00–16:30 Závěrečná diskuse a formulace závěrů

Událost můžete sledovat i bez přihlášení na YouTube.

Další aktuality

Britská inspirace: Jak začlenit nově příchozí žáky do vzdělávání

Představujeme vám 10dílný seriál, který připravili redaktoři webu Zapojmevšechny.cz na základě anglické Národní strategie podpory začleňování nově příchozích žáků do školní výuky.

Číst více

Pozvánka: Jak motivovat dospělé ke vzdělávání v Jihočeském kraji

Co udělat pro to, aby se dospělí více účastnili dalšího vzdělávání a celoživotního učení? Přijďte se inspirovat a diskutovat 13. října do Českých Budějovic.

Číst více

Jak na digitální kompetence na základní škole? Sledujte živou debatu u kulatého stolu

Co si představit pod pojmem digitální kompetence? Jak je implementovat do výuky? Jaký přínos mají digitální kompetence pro žáky? Sledujte debatu s učiteli, kteří se s vámi podělí o vlastní zkušenosti. 

Číst více

Proběhla první letní škola propojování formálního a neformálního vzdělávání

V Chaloupkách se letos v srpnu sešlo 22 učitelek a učitelů ze základních i středních škol, kteří pilotovali třídenní program se zájmem načerpat inspiraci pro svou práci.

Číst více

Španělsko: revoluce v odborném vzdělávání a přípravě

Španělsko se stalo průkopníkem nového modelu odborného vzdělávání a přípravy.

Číst více