Zveme Vás na konferenci Národní cena kariérového poradenství

Online konference ke kariérovému poradenství a vyhlášení Národní ceny kariérového poradenství 2021 proběhne 30. listopadu.

Do Národní ceny kariérového poradenství se letos zapojilo 37 inspirativních příspěvků z různých oblastí praxe. Na konferenci budou vyhlášeny oceněné příspěvky, seznámíte se i s dalšími příklady dobré praxe z ČR i z dalších evropských zemí. V odpolední části programu proběhne kulatý stůl k rozvoji kariérového vzdělávání s účastí zahraničních hostů. 

Na konferenci se můžete registrovat jednoduše přes tento formulář. 

Registrace vám umožní přístup do konferenční aplikace a ke všem zdrojům i po akci, pokud by vám unikla některá část programu. 

Průběžně aktualizovaný program konference najdete na webu Euroguidance.

Další aktuality

Jak pandemie proměnila evropský trh práce

Během pandemie covid-19 došlo k výrazné proměně poptávky po dovednostech na trhu práce v ČR i v celé Evropě. Vyplývá to z nástroje Cedefopu pro analýzu poptávky po profesích a dovednostech v online inzerci práce Skills-OVATE.

Číst více

O jaké profese a obory bude v ČR zájem v roce 2030?

Cedefop Skills forecast zahrnuje odhad budoucích trendů zaměstnanosti podle sektorů, skupin povolání, jednotlivých zemí i odhady budoucí úrovně vzdělání a dostupné pracovní síly.

Číst více

Přihlaste se do soutěže Učme chemii atraktivně!

Soutěž pořádá Svaz chemického průmyslu České republiky. Cílem třetího ročníku je ukázat zajímavé náměty, jak efektivně učit chemii v prezenční i distanční formě.

Číst více

Zveme vás na webinář o rozvoji kariérových kompetencí

Rozvoj kariérových kompetencí je důležitým předpokladem pro dlouhodobou uplatnitelnost na trhu práce. Na webináři se zaměříme na možnosti zjišťování kariérových kompetencí u žáků, studentů a klientů. 

Číst více

Rakousko: nový systém řízení kvality na školách

Na rakouských školách byl ve školním roce 2021/2022 zaveden nový systém řízení kvality, který má pomoci dostát zvyšujícím se nárokům na školní vzdělávání.

Číst více