Excelence a osobnostní rozvoj učitelů pro potřeby 21. století

Zúčastněte se webináře se zahraničními odborníky, který se bude věnovat  efektivnímu akčnímu plánování rozvoje pedagogického sboru i školního managementu.

Rozvoj školy a učitelů je základem pro dlouhodobě úspěšné fungování jakékoliv vzdělávací organizace. Vyhodnocení stavu školy a sebehodnocení jednotlivých učitelů je první bod, se kterým začít. Na webináři projektu P-KAP se seznámíte s tématy, jako je excelence, sebehodnocení školy, sebehodnocení učitelů/ředitelů a osobnostní rozvoj učitelů pro potřeby 21. století.

Webinář se koná 11. 11. 2021 do 13 do 15 hodin.

Tři zahraniční experti se podělí o své znalosti, inspirativní praxi, praktická doporučení a tipy pro každodenní použití. Zároveň zmíní přínosy, které má pro školu použití těchto metod, a možné překážky, které je třeba znát a připravit se na ně.

Do webináře zařadíme diskuze v menších skupinách, které přispějí k lepšímu pochopení problematiky, a je naplánován také prostor pro vaše dotazy.

Na společné online setkání se těší mezinárodní experti – hodnotitelé EFQM s praktickou zkušeností se zaváděním excelence ve školách a zakladatelka rozvojového konceptu Learn&Lead.

Registrace

Více informací

Další aktuality

O jaké profese a obory bude v ČR zájem v roce 2030?

Cedefop Skills forecast zahrnuje odhad budoucích trendů zaměstnanosti podle sektorů, skupin povolání, jednotlivých zemí i odhady budoucí úrovně vzdělání a dostupné pracovní síly.

Číst více

Přihlaste se do soutěže Učme chemii atraktivně!

Soutěž pořádá Svaz chemického průmyslu České republiky. Cílem třetího ročníku je ukázat zajímavé náměty, jak efektivně učit chemii v prezenční i distanční formě.

Číst více

Zveme vás na webinář o rozvoji kariérových kompetencí

Rozvoj kariérových kompetencí je důležitým předpokladem pro dlouhodobou uplatnitelnost na trhu práce. Na webináři se zaměříme na možnosti zjišťování kariérových kompetencí u žáků, studentů a klientů. 

Číst více

Rakousko: nový systém řízení kvality na školách

Na rakouských školách byl ve školním roce 2021/2022 zaveden nový systém řízení kvality, který má pomoci dostát zvyšujícím se nárokům na školní vzdělávání.

Číst více

Vypravili jsme se do škol, které doučují navzdory epidemické situaci

Školy mají plné ruce práce se zvládáním hybridní výuky, kterou přinesla další vlna covidové pandemie. Přestože se personální a časové možnosti mnohdy zhoršují, doplňkový vzdělávací program pro rozšíření znalostí žáků pokračuje, nyní v rámci Národního plánu obnovy.

Číst více