Excelence a osobnostní rozvoj učitelů pro potřeby 21. století

Zúčastněte se webináře se zahraničními odborníky, který se bude věnovat  efektivnímu akčnímu plánování rozvoje pedagogického sboru i školního managementu.

Rozvoj školy a učitelů je základem pro dlouhodobě úspěšné fungování jakékoliv vzdělávací organizace. Vyhodnocení stavu školy a sebehodnocení jednotlivých učitelů je první bod, se kterým začít. Na webináři projektu P-KAP se seznámíte s tématy, jako je excelence, sebehodnocení školy, sebehodnocení učitelů/ředitelů a osobnostní rozvoj učitelů pro potřeby 21. století.

Webinář se koná 11. 11. 2021 do 13 do 15 hodin.

Tři zahraniční experti se podělí o své znalosti, inspirativní praxi, praktická doporučení a tipy pro každodenní použití. Zároveň zmíní přínosy, které má pro školu použití těchto metod, a možné překážky, které je třeba znát a připravit se na ně.

Do webináře zařadíme diskuze v menších skupinách, které přispějí k lepšímu pochopení problematiky, a je naplánován také prostor pro vaše dotazy.

Na společné online setkání se těší mezinárodní experti – hodnotitelé EFQM s praktickou zkušeností se zaváděním excelence ve školách a zakladatelka rozvojového konceptu Learn&Lead.

Registrace

Více informací

Další aktuality

Mikrocertifikáty: je třeba systém i rozvoj jednotlivce

Česko má rok na přípravu plánu pro zavedení mikrocertifikátů. Ty umožní prokazovat se dovednostmi získanými prostřednictvím kratších úseků učení. V popředí zájmu by měl zůstat přínos mikrocertifikátů pro uživatele, naznačuje diskuze.

Číst více

Jak dostat skutečné dobrodružství do výchovy mladé generace

Zástupci Národního pedagogického institutu ČR hovořili na konferenci v Senátu Parlamentu ČR o významu a pozitivním vlivu neformálního vzdělávání.

Číst více

Co nás čeká v budoucnu na trhu práce?

Trh práce prošel velkými změnami v důsledku pandemie, války a s nimi spojené inflace i zdražování energií. Na pracovním trhu stále chybí 300 tisíc lidí. Trendům na trhu práce se věnovala konference HR fóra Formování nové budoucnosti v květnu 2022 v Praze.

Číst více

EU doporučila individuální vzdělávací účty a mikrocertifikáty

Rada EU přijala 16. června doporučení o individuálních vzdělávacích účtech a doporučení o mikrocertifikátech.

Číst více

Spolupráce se školami se firmám vyplatí

Přilákat do svého týmu nové lidi, obzvlášť ty aktivní, je dnes snem personalistů. Jednou z cest, jak toho dosáhnout, je spolupráce se středními, vyššími odbornými nebo vysokými školami. Efekt spolupráce je vidět spíše z dlouhodobého hlediska, ale firmám se vyplatí.

Číst více