Webinář k možnostem systematické péče o wellbeing žáků i pedagogů středních škol

Webinář „Jak pečovat o wellbeing pedagogů a žáků a nastolit ve škole atmosféru důvěry“ pořádá 21. září od 13 hodin projekt Podpora krajského akčního plánování NPI.

Stres a chybějící pocit bezpečného prostředí ve škole negativně ovlivňuje proces učení žáků. Horší studijní výsledky jsou rovněž zaznamenávány ve třídách, kde učí stresovaní a frustrovaní pedagogové (nemluvě o riziku jejich fluktuace či syndromu vyhoření). Webinář nabídne konkrétní kroky, jak cíleně a dlouhodobě podpořit wellbeing na středních školách, stranou nezůstane ani téma digitálního wellbeingu, které při současných možnostech využívání digitálních technologií při online i prezenční výuce nabývá na aktuálnosti.

Podrobnosti o akci a registrace

Další aktuality

O jaké profese a obory bude v ČR zájem v roce 2030?

Cedefop Skills forecast zahrnuje odhad budoucích trendů zaměstnanosti podle sektorů, skupin povolání, jednotlivých zemí i odhady budoucí úrovně vzdělání a dostupné pracovní síly.

Číst více

Přihlaste se do soutěže Učme chemii atraktivně!

Soutěž pořádá Svaz chemického průmyslu České republiky. Cílem třetího ročníku je ukázat zajímavé náměty, jak efektivně učit chemii v prezenční i distanční formě.

Číst více

Zveme vás na webinář o rozvoji kariérových kompetencí

Rozvoj kariérových kompetencí je důležitým předpokladem pro dlouhodobou uplatnitelnost na trhu práce. Na webináři se zaměříme na možnosti zjišťování kariérových kompetencí u žáků, studentů a klientů. 

Číst více

Rakousko: nový systém řízení kvality na školách

Na rakouských školách byl ve školním roce 2021/2022 zaveden nový systém řízení kvality, který má pomoci dostát zvyšujícím se nárokům na školní vzdělávání.

Číst více

Vypravili jsme se do škol, které doučují navzdory epidemické situaci

Školy mají plné ruce práce se zvládáním hybridní výuky, kterou přinesla další vlna covidové pandemie. Přestože se personální a časové možnosti mnohdy zhoršují, doplňkový vzdělávací program pro rozšíření znalostí žáků pokračuje, nyní v rámci Národního plánu obnovy.

Číst více