Mezinárodní konference pro učitele angličtiny

Ve dnech 10. a 11. září 2021 se uskuteční online 20. národní a 16. mezinárodní ATECR konference. (See the text in English below.)

Vážení učitelé, lektoři, zájemci o cizojazyčnou výuku, koučování, učení (se) angličtiny, dovolujeme si vás pozvat na 20. ročník národní a 16. ročník mezinárodní konference TEACH4FUTURE zaměřené na učení (se) pro budoucnost, kterou pořádá Asociace učitelů angličtiny České republiky ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem České republiky, British Council, IATEFL IPSEN a dalšími partnery.

Konference se uskuteční 10.–11. září 2021 od pátku 13:00 do soboty 15:30 online.

Jako vždy se můžete těšit na zajímavá aktuální témata ze světa vzdělávání, koučování a ELT, kterými Vás provedou naši i zahraniční prezentující, jako jsou Jaroslav Fidrmuc, David Fisher, Petr Hedbávný, Irena Hošková, George Kokolas, Tatiana Ivanova, John Mc Neill, Peter Panayotou, Barbara Lukač Patarčec, Karoline Němcová Růžičková, Charles Stewart, Jarmila Valková, Petra Vallin a další. Vybírat si budete z více prezentací, které poběží souběžně.

Přihlaste se a získejte aktuální přehled novinek pro výuku angličtiny a užitečné náměty pro své žáky MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ i volnočasové aktivity. Těšíme se na Vaši účast.

Program s prokliky na přednášky / Programme with links

Přihláška na konferenci / Application form for participants

Anotace / Annotations

Medailonky / Speaker´s Bio


The 20th National and 16th International ATECR Conference on 10-11 September 2021

Dear teachers, lecturers, those interested in foreign language teaching, coaching, learning English, we would like to invite you to the 20th national and 16th international conference TEACH4FUTURE focused on teaching and learning for the future, organized by the Association of Teachers of English of the Czech Republic in cooperation with the National Pedagogical Institute of the Czech Republic, British Council, IATEFL IPSEN sig and other partners.

The conference will take place on 10-11 September 2021 from Friday 13:00 to Saturday 15:30 online.

As always, you can look forward to interesting current topics from the world of education, coaching and ELT, which will be guided by our and foreign presenters, such as Jaroslav Fidrmuc, David Fisher, Petr Hedbávný, Irena Hošková, George Kokolas, Tatiana Ivanova, John Mc Neill, Peter Panayotou, Barbara Lukač Patarčec, Karoline Němcová Růžičková, Charles Stewart, Jarmila Valková, Petra Vallin and others. You will choose the sessions from multiple presentations that will run simultaneously.

Sign up and get an up-to-date overview of news for teaching English and useful topics for your pupils in kindergartens, primary schools, secondary schools, high schools and for leisure activities. We are looking forward to your participation.

Další aktuality

O jaké profese a obory bude v ČR zájem v roce 2030?

Cedefop Skills forecast zahrnuje odhad budoucích trendů zaměstnanosti podle sektorů, skupin povolání, jednotlivých zemí i odhady budoucí úrovně vzdělání a dostupné pracovní síly.

Číst více

Přihlaste se do soutěže Učme chemii atraktivně!

Soutěž pořádá Svaz chemického průmyslu České republiky. Cílem třetího ročníku je ukázat zajímavé náměty, jak efektivně učit chemii v prezenční i distanční formě.

Číst více

Zveme vás na webinář o rozvoji kariérových kompetencí

Rozvoj kariérových kompetencí je důležitým předpokladem pro dlouhodobou uplatnitelnost na trhu práce. Na webináři se zaměříme na možnosti zjišťování kariérových kompetencí u žáků, studentů a klientů. 

Číst více

Rakousko: nový systém řízení kvality na školách

Na rakouských školách byl ve školním roce 2021/2022 zaveden nový systém řízení kvality, který má pomoci dostát zvyšujícím se nárokům na školní vzdělávání.

Číst více

Vypravili jsme se do škol, které doučují navzdory epidemické situaci

Školy mají plné ruce práce se zvládáním hybridní výuky, kterou přinesla další vlna covidové pandemie. Přestože se personální a časové možnosti mnohdy zhoršují, doplňkový vzdělávací program pro rozšíření znalostí žáků pokračuje, nyní v rámci Národního plánu obnovy.

Číst více