Mezinárodní konference pro učitele angličtiny

Ve dnech 10. a 11. září 2021 se uskuteční online 20. národní a 16. mezinárodní ATECR konference. (See the text in English below.)

Vážení učitelé, lektoři, zájemci o cizojazyčnou výuku, koučování, učení (se) angličtiny, dovolujeme si vás pozvat na 20. ročník národní a 16. ročník mezinárodní konference TEACH4FUTURE zaměřené na učení (se) pro budoucnost, kterou pořádá Asociace učitelů angličtiny České republiky ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem České republiky, British Council, IATEFL IPSEN a dalšími partnery.

Konference se uskuteční 10.–11. září 2021 od pátku 13:00 do soboty 15:30 online.

Jako vždy se můžete těšit na zajímavá aktuální témata ze světa vzdělávání, koučování a ELT, kterými Vás provedou naši i zahraniční prezentující, jako jsou Jaroslav Fidrmuc, David Fisher, Petr Hedbávný, Irena Hošková, George Kokolas, Tatiana Ivanova, John Mc Neill, Peter Panayotou, Barbara Lukač Patarčec, Karoline Němcová Růžičková, Charles Stewart, Jarmila Valková, Petra Vallin a další. Vybírat si budete z více prezentací, které poběží souběžně.

Přihlaste se a získejte aktuální přehled novinek pro výuku angličtiny a užitečné náměty pro své žáky MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ i volnočasové aktivity. Těšíme se na Vaši účast.

Program s prokliky na přednášky / Programme with links

Přihláška na konferenci / Application form for participants

Anotace / Annotations

Medailonky / Speaker´s Bio


The 20th National and 16th International ATECR Conference on 10-11 September 2021

Dear teachers, lecturers, those interested in foreign language teaching, coaching, learning English, we would like to invite you to the 20th national and 16th international conference TEACH4FUTURE focused on teaching and learning for the future, organized by the Association of Teachers of English of the Czech Republic in cooperation with the National Pedagogical Institute of the Czech Republic, British Council, IATEFL IPSEN sig and other partners.

The conference will take place on 10-11 September 2021 from Friday 13:00 to Saturday 15:30 online.

As always, you can look forward to interesting current topics from the world of education, coaching and ELT, which will be guided by our and foreign presenters, such as Jaroslav Fidrmuc, David Fisher, Petr Hedbávný, Irena Hošková, George Kokolas, Tatiana Ivanova, John Mc Neill, Peter Panayotou, Barbara Lukač Patarčec, Karoline Němcová Růžičková, Charles Stewart, Jarmila Valková, Petra Vallin and others. You will choose the sessions from multiple presentations that will run simultaneously.

Sign up and get an up-to-date overview of news for teaching English and useful topics for your pupils in kindergartens, primary schools, secondary schools, high schools and for leisure activities. We are looking forward to your participation.

Další aktuality

Mikrocertifikáty: je třeba systém i rozvoj jednotlivce

Česko má rok na přípravu plánu pro zavedení mikrocertifikátů. Ty umožní prokazovat se dovednostmi získanými prostřednictvím kratších úseků učení. V popředí zájmu by měl zůstat přínos mikrocertifikátů pro uživatele, naznačuje diskuze.

Číst více

Jak dostat skutečné dobrodružství do výchovy mladé generace

Zástupci Národního pedagogického institutu ČR hovořili na konferenci v Senátu Parlamentu ČR o významu a pozitivním vlivu neformálního vzdělávání.

Číst více

Co nás čeká v budoucnu na trhu práce?

Trh práce prošel velkými změnami v důsledku pandemie, války a s nimi spojené inflace i zdražování energií. Na pracovním trhu stále chybí 300 tisíc lidí. Trendům na trhu práce se věnovala konference HR fóra Formování nové budoucnosti v květnu 2022 v Praze.

Číst více

EU doporučila individuální vzdělávací účty a mikrocertifikáty

Rada EU přijala 16. června doporučení o individuálních vzdělávacích účtech a doporučení o mikrocertifikátech.

Číst více

Spolupráce se školami se firmám vyplatí

Přilákat do svého týmu nové lidi, obzvlášť ty aktivní, je dnes snem personalistů. Jednou z cest, jak toho dosáhnout, je spolupráce se středními, vyššími odbornými nebo vysokými školami. Efekt spolupráce je vidět spíše z dlouhodobého hlediska, ale firmám se vyplatí.

Číst více