Mezinárodní konference pro učitele angličtiny

Ve dnech 10. a 11. září 2021 se uskuteční online 20. národní a 16. mezinárodní ATECR konference. (See the text in English below.)

Vážení učitelé, lektoři, zájemci o cizojazyčnou výuku, koučování, učení (se) angličtiny, dovolujeme si vás pozvat na 20. ročník národní a 16. ročník mezinárodní konference TEACH4FUTURE zaměřené na učení (se) pro budoucnost, kterou pořádá Asociace učitelů angličtiny České republiky ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem České republiky, British Council, IATEFL IPSEN a dalšími partnery.

Konference se uskuteční 10.–11. září 2021 od pátku 13:00 do soboty 15:30 online.

Jako vždy se můžete těšit na zajímavá aktuální témata ze světa vzdělávání, koučování a ELT, kterými Vás provedou naši i zahraniční prezentující, jako jsou Jaroslav Fidrmuc, David Fisher, Petr Hedbávný, Irena Hošková, George Kokolas, Tatiana Ivanova, John Mc Neill, Peter Panayotou, Barbara Lukač Patarčec, Karoline Němcová Růžičková, Charles Stewart, Jarmila Valková, Petra Vallin a další. Vybírat si budete z více prezentací, které poběží souběžně.

Přihlaste se a získejte aktuální přehled novinek pro výuku angličtiny a užitečné náměty pro své žáky MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ i volnočasové aktivity. Těšíme se na Vaši účast.

Program s prokliky na přednášky / Programme with links

Přihláška na konferenci / Application form for participants

Anotace / Annotations

Medailonky / Speaker´s Bio


The 20th National and 16th International ATECR Conference on 10-11 September 2021

Dear teachers, lecturers, those interested in foreign language teaching, coaching, learning English, we would like to invite you to the 20th national and 16th international conference TEACH4FUTURE focused on teaching and learning for the future, organized by the Association of Teachers of English of the Czech Republic in cooperation with the National Pedagogical Institute of the Czech Republic, British Council, IATEFL IPSEN sig and other partners.

The conference will take place on 10-11 September 2021 from Friday 13:00 to Saturday 15:30 online.

As always, you can look forward to interesting current topics from the world of education, coaching and ELT, which will be guided by our and foreign presenters, such as Jaroslav Fidrmuc, David Fisher, Petr Hedbávný, Irena Hošková, George Kokolas, Tatiana Ivanova, John Mc Neill, Peter Panayotou, Barbara Lukač Patarčec, Karoline Němcová Růžičková, Charles Stewart, Jarmila Valková, Petra Vallin and others. You will choose the sessions from multiple presentations that will run simultaneously.

Sign up and get an up-to-date overview of news for teaching English and useful topics for your pupils in kindergartens, primary schools, secondary schools, high schools and for leisure activities. We are looking forward to your participation.

Další aktuality

Cedefop vyhlašuje již šestý ročník fotografické soutěže o odborném vzdělávání

Cílem soutěže #CedefopPhotoAward je zviditelnit odborné vzdělávání a dát možnost žákům, studentům i dospělým ukázat jejich talent a užít si trochu zábavy po náročné koronavirové pandemii. 

Číst více

Nástroj pro ověřování jazykových kompetencí v češtině u žáků s odlišným mateřským jazykem

Projekt APIV A nabízí v současné době pedagogickým pracovníkům základních škol dva nástroje pro identifikaci úrovně osvojení češtiny u žáka s odlišným mateřským jazykem a jeho potřeb v oblasti češtiny.

Číst více

Zapojme všechny – Jak efektivně řešit výchovné obtíže ve třídě

Jak zvládat nevhodné chování ve třídě? Jak tyto problémy řešit, na koho se případně obrátit a co se v takových situacích osvědčilo?

Číst více

Zveme vás na online debatu První zkušenosti z doučování

Jaké jsou první zkušenosti s Národním plánem doučování a jeho realizací přímo ve školách? Jak školy motivují žáky a shánějí doučovatele? Jak je to s financováním programu? Odpoví vám zástupci ředitelů škol, ministerstva školství a neziskových organizací.

Číst více

Čtvrtý díl ze série webinářů o programu Blender

V tomto dílu si představíme transformaci, která je důležitou pomůckou každého editora a slouží ke změně rozměrů, pozice na obrazovce a rotaci veškerých objektů – od obrázků po videa.

Číst více