Národní pedagogický institut nabízí vzdělávací program zaměřený na podporu dětí s narušenou komunikační schopností v předškolním vzdělávání

Ucelený vzdělávací program (40 h) realizovaný v rámci pilotního ověření v projektu APIV A – Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem, je tvořen 2 samostatnými, volně navazujícími vzdělávacími kurzy, určenými pedagogickým pracovníkům v předškolním vzdělávání.

Úvodní kurz, Využívání vybraných prostředků alternativní a augmentativní komunikace v předškolním vzdělávání I poskytuje účastníkům kurzu základní vhled do situace dítěte s těžce narušenou komunikační schopností a seznamuje se způsoby, postupy, možnostmi v rámci edukace. Teoretický vstup uvádí do problematiky AAK, představuje vybrané metody a techniky AAK, které se dobře uplatňují u dětí předškolního věku, především komunikační systém VOKS. Účastníci si osvojí základní znalosti pro využití komunikační metody VOKS v edukaci dětí s narušenou komunikační schopností, získají praktické dovednosti pro vytváření osobního komunikačního systému VOKS a jádrové slovní zásoby k využití pro každodenní dorozumívání s dítětem.

Navazující kurz, Využívání vybraných prostředků alternativní a augmentativní komunikace v předškolním vzdělávání II se zaměřuje na určení vstupní komunikační úrovně, přípravu vhodného komunikačního prostředí a výběr základního slovníku k praktickému rozvoji AAK v běžných situacích v MŠ či přípravné třídě ZŠ pomocí propracovaných komunikačních technik a strategií. Kurz poskytuje ucelený přehled digitálních zařízení, komunikačních programů a komunikačních aplikací pro podporu AAK, představuje komunikační materiály, nástroje a programy k tvorbě těchto materiálů a metodické postupy k jejich využívání pro práci s dětmi s narušenou komunikační schopností. Získané poznatky a dovednosti dokáží absolventi uplatnit při sestavení a aplikaci základního plánu podpory komunikačního rozvoje dítěte.


Termíny a místo konání:

Úvodní kurz I: ve dnech 21. 10. a 22. 10. 2021 od 9:30 do 16:30 hodin; NPI ČR Praha 9. Více informací a přihlášky do 10. 9. 2021

Navazující kurz II: ve dnech 7. 1., 10. 1. a 21. 1. 2022 od 9:30 do 16:30 hodin; NPI ČR Praha 9. Více informací a přihlášky do 7. 11. 2021.

E-mailový kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další aktuality

13. červen 2024

Bulharsko: novelizace zákona modernizuje odborné vzdělávání

Novelizace zákona o odborném vzdělávání a přípravě v Bulharsku představuje završení dvouletých diskusí zainteresovaných stran. Jaké zásadní změny přináší nová legislativa?

Číst více

03. červen 2024

Pojďte s námi bilancovat na festivalovém setkání Evropa jako education village

Festival se uskuteční 24. června na brněnském hradě Špilberk. Zveme všechny, kterým záleží na zlepšování kvality vzdělávání a věří, že všechno začíná setkáním.

Číst více

07. květen 2024

Spolupráce na podpoře škol: Kulatý stůl o roli průvodců ve školách

Kulatý stůl, který se konal 30. 4. 2024, otevřel diskuzi klíčových organizací působících ve vzdělávání o možné spolupráci při činnosti průvodců, jejichž hlavní rolí bude podpora škol spojená se zaváděním revidovaného RVP ZV.

Číst více

25. duben 2024

Zveme vás na mezinárodní konferenci pro budoucnost neformálního a formálního vzdělávání

Nenechte si ujít mezinárodní konferenci v Plzni o vzdělávání, které baví žáky. Hlavními tématy budou generace Z, její silné stránky a potřeby, mindset a motivace žáků a učitelů, wellbeing a práce s nadanými v rámci heterogenního kolektivu.

Číst více

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více