Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! Nejlepší kasino Pinup - POCTIVÉ VÝHRY!

Chcete si vychutnat online kasino? http://ceskecasino.best/ vám poskytne nejlepší recenze kasin v České republice.

immediate edge

Rok 2023 se stal Evropským rokem dovedností

Evropská komise vyhlásila období od května 2023 do května 2024 za Evropský rok dovedností s cílem pomoci řešit nedostatek dovedností a kvalifikací na trhu práce.

V současnosti 77 % firem a společností v EU uvádí, že se jim pracovníci s potřebnými dovednostmi hledají těžko. Dovednosti jsou ovšem významné nejen na trhu práce. Digitální dovednosti, podnikavost a flexibilita jsou dnes potřebné i v běžném životě.

Evropská komise proto vyhlásila období od května 2023 do května 2024 za Evropský rok dovedností s cílem pomoci řešit nedostatek určitých dovedností a kvalifikací na pracovním trhu v EU. Chce zároveň umožnit lidem získat dovednosti, které jim pomohou najít nebo udržet si kvalitní zaměstnání.

Také v ČR se podle letošního šetření Trendy v oblasti lidského kapitálu společnosti Deloitte trh práce mění tak rychle, že již dnes z 81 % zaměstnanci vykonávají práci mimo svou pracovní pozici. Jasně definované pracovní pozice, postupy a procesy přestávají dostačovat. Nelze se spoléhat výhradně na své předchozí zkušenosti. Klíčem jsou právě nové dovednosti, které si zaměstnanci postupně rozšiřují a doplňují, ale také vedení organizací, které umožní svým lidem flexibilitu a čas na učení, vhodné kurzy (tzv. UpSkilling) nebo rekvalifikace (tzv. Reskilling).

Jak lépe využívat dovednosti?

organizace dovednosti

Zdroj: Trendy v oblasti lidského kapitálu, Deloitte, 2023


Evropský rok dovedností zahrnuje řadu aktivit a akcí, včetně konferencí, seminářů a osvětových kampaní. Prioritami jsou digitální dovednostizelené dovednosti a dovedností pro průmysl 4.0.

Evropský rok dovedností byl oficiálně zahájen 9. 5. 2023 v rámci Dne Evropy, který se slaví po celé Evropě. Evropská komise uspořádala zahajovací festival v bruselském Cité des Métiers, kterým oficiálně slavnostně celý rok odstartovala. Úvodního slova se ujala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen, poté následoval dvouhodinový program plný inspirativních příběhů. Na celý festival se můžete podívat na YouTube kanálu Evropské komise.

Za Českou republiku byl Evropský rok dovedností představen na stánku sítí EURES, Europass a EQF na Dni Evropy 2023 na Střeleckém ostrově, který pořádá Zastoupení Evropské komise v ČR. Pod hlavičkou Roku dovedností pracovníci představili široké veřejnosti důležitost digitálních dovedností v rámci dovedností pro trh práce. Pozadu nezůstaly ani zelené dovednosti, dovednosti řízení vlastní kariéry, měkké dovednosti a dovednosti pro Průmysl 4.0.


Jaké akce vás v průběhu roku čekají?

Veškeré aktivity zapojené do Evropského roku dovedností najdete v seznamu, ve kterém můžete jednoduše vyhledávat akce a události, které vás nejvíce osloví. Jelikož cílem roku je pomoc lidem získat ty správné dovednosti pro kvalitní pracovní místa a pomoc podnikům, zejména těm menším a středním, najdete v seznamu události, které napomáhají dosáhnout těchto cílů. Neváhejte se zúčastnit!

Pořádáte akci, která se k Evropskému roku dovedností může vázat?

Akci můžete zaregistrovat do seznamu událostí, a zařadit ji tak do mapy zajímavých akcí. Registraci provedete jednoduše prostřednictvím registračního formuláře.

V seznamu najdete také akci NPI ČR, a to mezinárodní konferenci Česko jako education village. Rádi bychom vás tímto na konferenci, kterou budou prolínat aktuální témata českého školství spolu s váženými hosty ze zahraničí, pozvali. Setkání se bude konat 26. 6. 2023 v Brně a na organizaci se kromě NPI ČR podílí také VIM a Meeting Brno. Stačí se pouze registrovat, vstup na akci je volný.

Ale to není vše! V druhém pololetí vám zde budeme sdílet odkazy na veletrhy, kterých se v rámci odborného vzdělávání budeme účastnit a kde se tím pádem budeme moci naživo potkat. Budeme se na vás těšit!  


Užitečné odkazy na aktivity a projekty související s rozvojem dovedností

A co nabízí NPI ČR k tématu dovednosti? Níže jsme pro vás připravili odkazy na projekty, které by vás obzvláště v letošním roce mohly zaujmout. Pro lepší orientaci jsme je rozdělili do tematických skupin. Najděte tu svoji, ale nakoukněte i k ostatním!

Základní školy

Projekt pro základní školy na podporu při zavádění nové informatiky
a digitálních kompetencí do výuky

Využijte tým IT konzultantů, kteří jsou připraveni vám pomoci s nákupem digitálních technologií, nastavením digitální infrastruktury nebo třeba zabezpečením vnitřní sítě školy. IT konzultanti jsou připraveni pomoci jakékoli základní nebo střední škole. Jsou diskrétní, ke konzultacím přistupují individuálně, s respektem ke svobodné volbě řešení. Jsou technologicky nestranní. Konzultace poskytují školám zdarma a s minimální administrativou. Tak se neváhejte ozvat!

Metodický portál – využijte materiály a inspirace pro pedagogy, přečtěte si odborné články, zhlédněte webináře naživo či ze záznamu.

Střední školy

Vše, co potřebujete vědět o změnách rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia v oblasti nové informatiky a digitálních kompetencí.

Konzultace poskytují i středním školám zdarma IT guru a s minimální administrativou. Tak se neváhejte ozvat!

Centrum fiktivních firem (CEFIF) pomáhá školám a jejich učitelům i žákům rozvíjet podnikatelské kompetence. Zprostředkovává zkušenost s podnikáním, učí žáky “chodu” ve firmě a v neposlední řadě nabízí sdílení zkušeností mezi všemi školami zapojenými do programu.

Inkluze (nadaní žáci, speciální vzdělávací potřeby, žáci s OMJ apod.)

Navštivte rozcestník akcí a aktivit na podporu škol s vyšším poměrem sociálně znevýhodněných žáků. Projekt MŠMT řeší nerovnosti ve vzdělávání v souladu s cíli Strategie 2030+.

Portál Talentovani.cz je centrálním informačním bodem Systému podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka, studenta. Systém zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělání.

Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince slouží nejen jako zdroj metodických materiálů pro výuku, ale najdete zde i online poradenství, kontakty na krajská poradenská centra, webináře a vzdělávací videa, využít můžete také pomoc s tlumočením.

Kariéroví a výchovní poradci, podpora dalšího vzdělávání

Evropská síť pro podporu poradenství Euroguidance se zaměřuje na informační a vzdělávací aktivity pro poradce, zejména v oblasti kariérového poradenství. Sdílejte své zkušenosti a inspirujte se od ostatních poradců na webových stránkách

Nahlédněte do registru odborných kvalifikací a projděte si nabídku celostátně uznávaných profesních kvalifikací.

Pokud vás zajímá oblast vzdělávání dospělých, navštivte stránku věnovanou právě jim. Můžete zde získat materiály na podporu učení dospělých, dozvědět se o plánovaných akcích, a především se seznámit s dovednostmi, které bychom měli ovládat, abychom mohli být úspěšní v rozmanitých oblastech našeho života.

Pro školy, odborníky ve vzdělávání, v HR i na trhu práce, pro širokou veřejnost

Dovednosti budoucnosti

Polovina zaměstnanců se bude muset do roku 2025 rekvalifikovat. Dnešní žáci a studenti budou pracovat i v profesích, které dnes ještě neexistují. Požadavky na dovednosti se budou měnit i do budoucna. Bez jakých dovedností se v roce 2025 na trhu práce neobejdeme? 

Podrobně zpracovaný přehled dovedností budoucnosti, včetně návodu, jak je zjistit, popsat a zaznamenat najdete na webu https://europass.cz/dovednosti-budoucnosti.

Digitální dovednosti

Platforma DigiKoalice propojuje svět škol a ICT v digitálním vzdělávání se zaměřením na rozvoj digitálních dovedností dětí i dospělých. Díky zapojení více než 200 ICT firem, škol nebo třeba neziskovek zde najdete přehled o nabídkách a možnostech při digitálních inovacích ve školách. Využijte také katalog příkladů dobré praxe.


Zajímají Vás aktuální informace o dovednostech? Chcete vědět, co vás čeká na trhu práce a jaké dovednosti a profese budou v budoucnu potřeba?

Přihlaste se k odběru newsletteru Dovednosti pro budoucnost a už Vám žádná novinka neunikne.


banner

logolink

Další aktuality

Jaké jsou dovednosti českých dospělých? Zjistíme to díky mezinárodnímu výzkumu PIAAC

V České republice proběhl mezinárodní výzkum dovedností dospělých PIAAC. Cílem výzkumu je zjistit, jak jsou dospělí ve věku 16 až 65 let připraveni na výzvy současné doby na pracovním trhu, ale i v občanském a osobním životě.

Číst více

Kulatý stůl: Představujeme ICT revizi ve středním odborném vzdělávání

Na diskusním setkání u kulatého stolu 20. září budeme hovořit o změnách v rámcových vzdělávacích programech pro střední odborné vzdělávání.

Číst více

Vydali jsme doporučení, jak pracovat s umělou inteligencí

NPI ČR vydal k novému školnímu roku sedm doporučení pro školy, jak pracovat s umělou inteligencí. Jsou zpracována zvlášť pro ředitele, učitele, žáky i rodiče.

Číst více

Festival dobré praxe škol Pardubického kraje

Nenechte si ujít konferenci zaměřenou na výměnu dobré praxe škol Pardubického kraje. Součástí akce budou workshopy, semináře a prostor pro sdílení, reflexi a vzájemné debaty.

Číst více

Cedefop vytvořil časovou osu politik odborného vzdělávání v Evropě

V červenci 2023 Cedefop spustil další z řady online nástrojů. Časová osa přináší informace o přibližně 1000 politik v oblasti odborného vzdělávání a přípravy i celoživotního učení v Evropě.

Číst více