Výstupy z mezinárodní konference: Patříme k sobě? Region jako education village

Konference proběhla v Brně 7. až 8. prosince 2022. Věnovala se podpoře nadání a prohlubování partnerství v regionech při výchově a vzdělávání.

„K výchově dítěte je třeba celé vesnice“, praví africké přísloví. Pro zdařilou výchovu je i dnes zapotřebí spolupráce rodiny, školy, spolků, firem, odborných pracovišť… zkrátka celé „vesnice“. O nastavení a prohloubení partnerství takového typu v rámci Jihomoravského kraje se pokusila mezinárodní konference Patříme k sobě? Region jako education village.

 

Patrime k sobe

 

„Ty máš talent! Odborné vzdělávání jako příležitost a partnerství v regionu“

První den byl věnován péči o talent v odborném vzdělávání a hledání cest ke spolupráci škol a firem.

Na úvod vystoupil Daniel Low-Beer, jehož rod Löw-Beer/Tugendhat se v 19. století významně podílel na expanzi textilního průmyslu v Brně, kterému se proto přezdívalo Moravský Manchester. Jako strhující příklad kreativního uchopení téměř zničeného odkazu představil projekt multifunkčního centra v Brněnci. Tedy na místě, kde jeho rodina provozovala druhou největší textilní továrnu v Evropě, v jejichž útrobách Oskar Schindler zachránil 1200 židů z Osvětimi (Schindlerův seznam).

Následovalo představení celoevropsky uznávané inkluzivní excelence italské asociace Cometa v podání Alessandro Mele. Stefano Tirati zároveň pozval české školy do sítě EfVET, v níž je zapojena i Cometa.

Odpoledne se po boku ředitele krajské hospodářské komory Čeňka Absolona a ředitelky největší české střední školy Jany Markové představil nový superintendent odborného vzdělávání Andrzej Bartoś. Jeho rolí bude zásadně prohloubit spolupráci firem a škol v kraji.

Dana Veselá a Zdeňka Chocholoušková popsaly propracovaný systém podpory nadaných v rámci Národního pedagogického institutu. Poté přenechaly prostor Veronice Svobodové z Cyrilometodějského gymnázia a pedagogické školy, aby ukázala, jak lze systematicky doprovázet nadané v rámci školy.

Jako poslední vystoupil Radek Matuška, který sdílel své zkušenosti s podporou talentů v oblasti chemie napříč různými typy škol.

 

„K výchově dítěte je třeba celé vesnice“

Tématem druhého dne bylo samotné hledání cest k profilaci regionu jako „vzdělávací vesnice“.

V úvodní pasáži zazářily tři „hvězdy“, jejichž význam umocnil temný čas války, pandemie a duševní křehkosti.

Ondřej Macek představil způsob, jakým dokázal čelit válce a mnoha dalším tragickým událostem učitel národů Jan Amos Komenský.

Hans van Mourik Broekman, ředitel Liverpool College, sdílel, co ho po nárazu pandemie přimělo k zásadní reformě školy, kterou předtím britská školní inspekce hodnotila jako vůbec nejlepší na ostrovech.

Alessandro Mele představil asociaci Cometa jako místo, které se rozvíjí díky neustálému opakování toho, díky čemu vzniklo – totiž dovednosti přijímat a doprovázet jinde odmítané děti a mladé lidi, křehké a jedinečné.

V bloku věnovaném inspirativním příkladům spolupráce svědčili studenti Gymnázia Matyáše Lercha Julie Svobodová, František Řepa a učitel Pavel Ampapa díky výměnám s lichtenštejnským Gymnasiem Vaduz o tom, že skrze partnerství škol může vzdělávání svým významem daleko přesahovat prosté předávání vědomostí.

Svým osobním vstupem to potvrdil a dále rozvinul český ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek, který téma zasadil do kontextu mezinárodních vztahů.

Tomáš Mejzlík, Petr Hlaďo a Vítězslav Dohnal ukázali plodnou sílu spojení institucí v Jihomoravském kraji v minulosti (Jihomoravské inovační centrum), současnosti (Institut SYRI) i budoucnosti (Scio Středoškolské startupy).

Prezidentka Meetingu Brno Martina Viktorie Kopecká seznámila přítomné s tím, jak vyjde v roce 2023 pedagogické komunitě vstříc její festival: přesouvá se na závěrečný červnový týden, nabízí platformu pro reflexi uplynulého školního roku, pro učitele a studenty z několika zemi připravuje intenzivní třídenní zážitkový program atd.

 


Mezinárodní konference Patříme k sobě? Region jako education village proběhla v Brně ve dnech 7. až 8. prosince 2022. Pořádali ji Národní pedagogický institut ČR s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Vzdělávací institut pro Moravu s podporou Jihomoravského kraje a festival Meeting Brno. Partnery akce byla Masarykova univerzita Brno, italská asociace Cometa a síť UNESCO-UNEVOC.

patrime k sobe

 

01

02

03

04

05

06

08

 

Další aktuality

Učitelé a školitelé v měnícím se světě

Jakou roli mají učitelé a školitelé v oblasti odborného vzdělávání v dobách společenských změn? A jak k jejich profesnímu rozvoji přistupují různé evropské země? Na to se zaměřil Cedefop ve svých publikacích.

Číst více

Zpráva o inspirativní konferenci Úspěšný ředitel

V závěru loňského roku proběhlo pod patronátem krajského pracoviště NPI ČR v Ostravě setkání ředitelů škol a školských zařízení. Obsahovou náplň konference tvořila témata vycházející přímo z požadavků škol.

Číst více

Jak na výuku žáků v heterogenní školní třídě

Přinášíme vám praktické pomůcky pro plánování dalších kroků v práci s heterogenní třídou, jak pedagogickým pracovníkům, kteří ve škole začínají, tak zkušenějším pedagogům, hledajícím nové impulzy pro svou práci.

Číst více

Zveme vás na čtvrtý ročník soutěže Učme chemii atraktivně

Pokud jste učitelé chemie a máte zajímavý projekt, se kterým byste chtěli seznámit veřejnost, neváhejte se přihlásit a soutěžit o zajímavé odměny.

Číst více

Živě: Pořizujeme digitální učební pomůcky z Národního plánu obnovy

Patříte ke školám, které v loňském roce nakoupily digitální pomůcky pro své žáky z prostředků Národního plánu obnovy nebo se je chystáte pořídit v letošním roce? Pak je kulatý stůl právě pro vás.

Číst více