Konference proběhla v Brně 7. až 8. prosince 2022. Věnovala se podpoře nadání a prohlubování partnerství v regionech při výchově a vzdělávání.

„K výchově dítěte je třeba celé vesnice“, praví africké přísloví. Pro zdařilou výchovu je i dnes zapotřebí spolupráce rodiny, školy, spolků, firem, odborných pracovišť… zkrátka celé „vesnice“. O nastavení a prohloubení partnerství takového typu v rámci Jihomoravského kraje se pokusila mezinárodní konference Patříme k sobě? Region jako education village.

 

Patrime k sobe

 

„Ty máš talent! Odborné vzdělávání jako příležitost a partnerství v regionu“

První den byl věnován péči o talent v odborném vzdělávání a hledání cest ke spolupráci škol a firem.

Na úvod vystoupil Daniel Low-Beer, jehož rod Löw-Beer/Tugendhat se v 19. století významně podílel na expanzi textilního průmyslu v Brně, kterému se proto přezdívalo Moravský Manchester. Jako strhující příklad kreativního uchopení téměř zničeného odkazu představil projekt multifunkčního centra v Brněnci. Tedy na místě, kde jeho rodina provozovala druhou největší textilní továrnu v Evropě, v jejichž útrobách Oskar Schindler zachránil 1200 židů z Osvětimi (Schindlerův seznam).

Následovalo představení celoevropsky uznávané inkluzivní excelence italské asociace Cometa v podání Alessandro Mele. Stefano Tirati zároveň pozval české školy do sítě EfVET, v níž je zapojena i Cometa.

Odpoledne se po boku ředitele krajské hospodářské komory Čeňka Absolona a ředitelky největší české střední školy Jany Markové představil nový superintendent odborného vzdělávání Andrzej Bartoś. Jeho rolí bude zásadně prohloubit spolupráci firem a škol v kraji.

Dana Veselá a Zdeňka Chocholoušková popsaly propracovaný systém podpory nadaných v rámci Národního pedagogického institutu. Poté přenechaly prostor Veronice Svobodové z Cyrilometodějského gymnázia a pedagogické školy, aby ukázala, jak lze systematicky doprovázet nadané v rámci školy.

Jako poslední vystoupil Radek Matuška, který sdílel své zkušenosti s podporou talentů v oblasti chemie napříč různými typy škol.

 

„K výchově dítěte je třeba celé vesnice“

Tématem druhého dne bylo samotné hledání cest k profilaci regionu jako „vzdělávací vesnice“.

V úvodní pasáži zazářily tři „hvězdy“, jejichž význam umocnil temný čas války, pandemie a duševní křehkosti.

Ondřej Macek představil způsob, jakým dokázal čelit válce a mnoha dalším tragickým událostem učitel národů Jan Amos Komenský.

Hans van Mourik Broekman, ředitel Liverpool College, sdílel, co ho po nárazu pandemie přimělo k zásadní reformě školy, kterou předtím britská školní inspekce hodnotila jako vůbec nejlepší na ostrovech.

Alessandro Mele představil asociaci Cometa jako místo, které se rozvíjí díky neustálému opakování toho, díky čemu vzniklo – totiž dovednosti přijímat a doprovázet jinde odmítané děti a mladé lidi, křehké a jedinečné.

V bloku věnovaném inspirativním příkladům spolupráce svědčili studenti Gymnázia Matyáše Lercha Julie Svobodová, František Řepa a učitel Pavel Ampapa díky výměnám s lichtenštejnským Gymnasiem Vaduz o tom, že skrze partnerství škol může vzdělávání svým významem daleko přesahovat prosté předávání vědomostí.

Svým osobním vstupem to potvrdil a dále rozvinul český ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek, který téma zasadil do kontextu mezinárodních vztahů.

Tomáš Mejzlík, Petr Hlaďo a Vítězslav Dohnal ukázali plodnou sílu spojení institucí v Jihomoravském kraji v minulosti (Jihomoravské inovační centrum), současnosti (Institut SYRI) i budoucnosti (Scio Středoškolské startupy).

Prezidentka Meetingu Brno Martina Viktorie Kopecká seznámila přítomné s tím, jak vyjde v roce 2023 pedagogické komunitě vstříc její festival: přesouvá se na závěrečný červnový týden, nabízí platformu pro reflexi uplynulého školního roku, pro učitele a studenty z několika zemi připravuje intenzivní třídenní zážitkový program atd.

 


Mezinárodní konference Patříme k sobě? Region jako education village proběhla v Brně ve dnech 7. až 8. prosince 2022. Pořádali ji Národní pedagogický institut ČR s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Vzdělávací institut pro Moravu s podporou Jihomoravského kraje a festival Meeting Brno. Partnery akce byla Masarykova univerzita Brno, italská asociace Cometa a síť UNESCO-UNEVOC.

patrime k sobe

 

01

02

03

04

05

06

08

 

Další aktuality

19. červen 2024

Zveme vás na šestý ročník soutěže Učme chemii atraktivně

Pokud jste učitelé chemie a máte zajímavý projekt, se kterým byste chtěli seznámit veřejnost, neváhejte se přihlásit a soutěžit o zajímavé odměny.

Číst více

13. červen 2024

Bulharsko: novelizace zákona modernizuje odborné vzdělávání

Novelizace zákona o odborném vzdělávání a přípravě v Bulharsku představuje završení dvouletých diskusí zainteresovaných stran. Jaké zásadní změny přináší nová legislativa?

Číst více

03. červen 2024

Pojďte s námi bilancovat na festivalovém setkání Evropa jako education village

Festival se uskuteční 24. června na brněnském hradě Špilberk. Zveme všechny, kterým záleží na zlepšování kvality vzdělávání a věří, že všechno začíná setkáním.

Číst více

07. květen 2024

Spolupráce na podpoře škol: Kulatý stůl o roli průvodců ve školách

Kulatý stůl, který se konal 30. 4. 2024, otevřel diskuzi klíčových organizací působících ve vzdělávání o možné spolupráci při činnosti průvodců, jejichž hlavní rolí bude podpora škol spojená se zaváděním revidovaného RVP ZV.

Číst více

25. duben 2024

Zveme vás na mezinárodní konferenci pro budoucnost neformálního a formálního vzdělávání

Nenechte si ujít mezinárodní konferenci v Plzni o vzdělávání, které baví žáky. Hlavními tématy budou generace Z, její silné stránky a potřeby, mindset a motivace žáků a učitelů, wellbeing a práce s nadanými v rámci heterogenního kolektivu.

Číst více