Živě: Informatické myšlení na prvním stupni základní školy

V živě streamované debatě u kulatého stolu se budeme zabývat tím, co si lze představit pod pojmem informatické myšlení, jak souvisí s výukou nové informatiky a jak ho můžeme konkrétně rozvíjet.

Debata u kulatého stolu se koná 22. února v 15 hodin.

Pozvání přijaly: Jovanka Rybová, ředitelka ZŠ a MŠ Bohuslavice, Martina Maněnová, vedoucí Oddělení primární pedagogiky, PedF – Ústavu primární, preprimární a speciální pedagogiky Univerzity Hradec Králové, Lenka Pešťálová, učitelka 1. stupně brněnské ZŠ Laštůvka, za NPI ČR Hana Havlínová, didaktička a garantka kurikula 1. stupně.

Další zkušená pedagožka, Jana Kucianová ze ZŠ jazyků Karlovy Vary, bude přijímat Vaše dotazy.


Témata:

  • Co si máme představit pod pojmem informatické myšlení
  • Jak souvisí informatické myšlení s výukou nové informatiky
  • Jak můžeme informatické myšlení konkrétně rozvíjet a v čem se promítá do výuky na 1. stupni ještě dřív, než se ve čtvrtém ročníku začne s novým předmětem informatika
  • Jsou na rozvíjení informatického myšlení připravováni i budoucí učitelé prvního stupně na pedagogických fakultách

Přejít na sledování

Další aktuality

Podnikatelské kompetence v odborném vzdělávání: Lotyšsko

Podnikavost je jednou z šesti průřezových dovedností, kterou si mají lotyšští žáci v odborném vzdělávání rozvinout. Na ukotvení podnikatelských kompetencí v odborném vzdělávání a přípravě se soustřeďují případové studie Cedefopu.

Číst více

Bilance odborného vzdělávání v Evropě

Jak se mění obsah a podoba odborného vzdělávání, aby dokázalo reagovat na rychle se vyvíjející poptávku po dovednostech na trhu práce a měnící se potřeby společnosti? Tomu se věnuje stručná zpráva Cedefopu o budoucnosti odborného vzdělávání.

Číst více

Inspirujte se: Na školní zahradě lze vyučovat každý předmět

Pravidelné venkovní vyučování přináší pro žáky, učitele i celou školu mnoho pozitiv. Přesto se s ním v českém školství zatím příliš nesetkáme. „Učitelé by potřebovali větší podporu,“ říká Klára Šindelková z NPI ČR.

Číst více

Dovednosti pro život – když škola života nestačí

Ne vždycky si jako dospělí vystačíme s tím, co jsme se naučili ve škole. Sada infografik upozorňuje, že připravit se na výzvy každodenního života je možné díky celoživotnímu učení a hlavně díky pomoci vzdělavatelů.

Číst více

Výzva k předložení informací o nejdůležitějších úspěších Evropského roku mládeže 2022

Evropská komise chystá sdělení o přehledu nejdůležitějších úspěchů Evropského roku mládeže 2022.

Číst více