Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! immediate bitwave Library zlib project z-library zlibrary project

Výuka informatiky v základních školách speciálních v digitální době

V debatě 25. ledna jsme diskutovali o změnách v rámcových a školních vzdělávacích programech a o využití digitálních technologií v základních školách speciálních.

O své zkušenosti se s námi podělily Lenka Říhová, zástupkyně ředitelky, a Iva Jelínková, ICT koordinátorka ze ZŠS Poděbrady, Martina Lejsková, třídní učitelka speciální třídy v ZŠ Orlí Liberec a garantka společného vzdělávání NPI ČR Renata Votavová.

Hovořili jsme například o tom, co je to mobilní učebna, na co se zaměřit ve výuce znevýhodněných žáků, jak výuku organizovat či jaké typy technologií využít

Moderátorem debaty byl tajemník DigiKoalice Josef Dašek.


V popisu pod videem najdete několik inspirujících odkazů k tématu výuky informatiky v základních školách speciálních.


EU NPO MSMT

Další aktuality

Zahajujeme veřejnou diskuzi ke Koncepci revize RVP ZŠS

Rádi bychom vás pozvali na zahájení veřejné diskuze ke Koncepci revize Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální. Debata se bude konat online 4. března.

Číst více

Vyjádření k informacím zveřejněným dne 29. ledna 2024 v článku na Seznamzpravy.cz

NPI ČR se důsledně ohrazuje proti nepravdivým informacím, které byly zveřejněny na Seznamzpravy.cz v článku Další fáze výuky začala. Místo Přemyslovců bude důležitější výklad.

Číst více

Projekt Podpora kurikulární práce škol vypracoval analýzu dostupných otevřených vzdělávacích zdrojů

Analýza byla provedena s důrazem na saturaci všeobecně vzdělávacích předmětů v mateřských, základních a středních školách.

Číst více

Elektronické přihlášky na SŠ krok za krokem

Tisková zpráva MŠMT: Navýšení počtu přihlášek, prioritní seřazení škol a snazší přístup k informacím o přijetí – to vše přinese digitalizace přijímacího řízení na střední školy.

Číst více

Chci být uvádějícím učitelem: Jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu

Připravili jsme vzdělávací programy na téma uvádějícího učitele s nabídkou řady doporučení vycházejících z praxe. Vzdělávání probíhá na krajských pracovištích NPI ČR ve všech krajích.

Číst více