Jak zlepšit výsledky žáků v matematice a přírodních vědách

Studie sítě Eurydice zkoumá, které přístupy evropských politik napomáhají lepším výsledkům žáků v matematice a přírodních vědách.

Matematika a přírodní vědy Eurydice

Vzdělávání v matematice a přírodních vědách hraje klíčovou roli v přípravě dětí a mladých lidí na život v současné rychle se měnící společnosti řízené technologiemi. Mezinárodní šetření výsledků žáků však ukazují, že značný podíl patnáctiletých v zemích EU-27 nedosahuje v matematice a přírodních vědách ani základní úrovně dovedností. V roce 2018 se jednalo o přibližně 23 % žáků. Mezi žáky se slabými výsledky jsou přitom nadměrně zastoupeni ti se socioekonomickým znevýhodněním.

Jaká vzdělávací politika má potenciál ovlivnit výsledky žáků v matematice a přírodních vědách?

Takovou otázku si kladou autoři studie Zlepšování výsledků a motivace žáků při výuce matematiky a přírodních věd v evropských školách, kterou vydala Eurydice – evropská informační síť sledující evropské vzdělávací systémy a politiky. Studie zkoumá, jak vzdělávací systém, struktura kurikula, vzdělávací cíle a praktické postupy výuky a učení přispívají ke zlepšení znalostí, dovedností a kompetencí žáků v matematice a přírodních vědách. Z analýzy mimo jiné vyplývá, že důležitá je dostatečná časová dotace na výuku, poskytování včasné podpory učení, zajištění specializovaného vzdělávání učitelů a systematického sledování výsledků žáků.

Stáhněte si hlavní zjištění (v češtině)
Stáhněte si celou studii (v angličtině)

Studie předkládá kvalitativní údaje o národních politikách a legislativě ve 39 evropských vzdělávacích systémech a dává je do souvislosti s kvantitativními údaji z mezinárodních šetření výsledků žáků PISA a TIMSS. Zaměřuje se přitom na systémy podpůrných opatření, které jsou zavedeny na pomoc méně úspěšným žákům.


Připravila Aneta Vencovská

Zlepšování výsledků a motivace žáků při výuce matematiky a přírodních věd v evropských školách: Hlavní zjištění ze zprávy Eurydice [online]. Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu / Dům zahraniční spolupráce, 2022 [cit. 2023-01-04]. Dostupné z: https://www.dzs.cz/sites/default/files/2022-10/Zlepsovani_vysledku_a_motivace_zaku_pri_vyuce_matematiky_a_prirodnich_ved_v_evropskych_skolach_Hlavni_zjisteni_2.pdf

Increasing achievement and motivation in mathematics and science learning in schools: Eurydice report [online]. European Commission / EACEA / Eurydice, 2022 [cit. 2023-01-04]. Dostupné z: https://www.dzs.cz/sites/default/files/2022-06/Increasing_achievement_and_motivation_in_mathematics_and_science_learning_in_schools.pdf


Chcete vědět, co vás v budoucnu čeká na trhu práce a jaké dovednosti budou v budoucnu potřeba? Zajímá vás budoucnost odborného vzdělávání a možné scénáře jeho vývoje?

Přihlaste se k odběru newsletteru a už vám žádná novinka neunikne. Přečtěte si již vydané novinky z Evropy a prozkoumejte, čím se zabýváme v projektu ReferNet Česká republika

Další aktuality

Učitelé a školitelé v měnícím se světě

Jakou roli mají učitelé a školitelé v oblasti odborného vzdělávání v dobách společenských změn? A jak k jejich profesnímu rozvoji přistupují různé evropské země? Na to se zaměřil Cedefop ve svých publikacích.

Číst více

Zpráva o inspirativní konferenci Úspěšný ředitel

V závěru loňského roku proběhlo pod patronátem krajského pracoviště NPI ČR v Ostravě setkání ředitelů škol a školských zařízení. Obsahovou náplň konference tvořila témata vycházející přímo z požadavků škol.

Číst více

Jak na výuku žáků v heterogenní školní třídě

Přinášíme vám praktické pomůcky pro plánování dalších kroků v práci s heterogenní třídou, jak pedagogickým pracovníkům, kteří ve škole začínají, tak zkušenějším pedagogům, hledajícím nové impulzy pro svou práci.

Číst více

Zveme vás na čtvrtý ročník soutěže Učme chemii atraktivně

Pokud jste učitelé chemie a máte zajímavý projekt, se kterým byste chtěli seznámit veřejnost, neváhejte se přihlásit a soutěžit o zajímavé odměny.

Číst více

Živě: Pořizujeme digitální učební pomůcky z Národního plánu obnovy

Patříte ke školám, které v loňském roce nakoupily digitální pomůcky pro své žáky z prostředků Národního plánu obnovy nebo se je chystáte pořídit v letošním roce? Pak je kulatý stůl právě pro vás.

Číst více