Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi!

Chcete si vychutnat online kasino? http://ceskecasino.best/ vám poskytne nejlepší recenze kasin v České republice.

Вавада онлайн казино предлагает выгодные бонусы и акции для игроков.

Jak zlepšit výsledky žáků v matematice a přírodních vědách

Studie sítě Eurydice zkoumá, které přístupy evropských politik napomáhají lepším výsledkům žáků v matematice a přírodních vědách.

Matematika a přírodní vědy Eurydice

Vzdělávání v matematice a přírodních vědách hraje klíčovou roli v přípravě dětí a mladých lidí na život v současné rychle se měnící společnosti řízené technologiemi. Mezinárodní šetření výsledků žáků však ukazují, že značný podíl patnáctiletých v zemích EU-27 nedosahuje v matematice a přírodních vědách ani základní úrovně dovedností. V roce 2018 se jednalo o přibližně 23 % žáků. Mezi žáky se slabými výsledky jsou přitom nadměrně zastoupeni ti se socioekonomickým znevýhodněním.

Jaká vzdělávací politika má potenciál ovlivnit výsledky žáků v matematice a přírodních vědách?

Takovou otázku si kladou autoři studie Zlepšování výsledků a motivace žáků při výuce matematiky a přírodních věd v evropských školách, kterou vydala Eurydice – evropská informační síť sledující evropské vzdělávací systémy a politiky. Studie zkoumá, jak vzdělávací systém, struktura kurikula, vzdělávací cíle a praktické postupy výuky a učení přispívají ke zlepšení znalostí, dovedností a kompetencí žáků v matematice a přírodních vědách. Z analýzy mimo jiné vyplývá, že důležitá je dostatečná časová dotace na výuku, poskytování včasné podpory učení, zajištění specializovaného vzdělávání učitelů a systematického sledování výsledků žáků.

Stáhněte si hlavní zjištění (v češtině)
Stáhněte si celou studii (v angličtině)

Studie předkládá kvalitativní údaje o národních politikách a legislativě ve 39 evropských vzdělávacích systémech a dává je do souvislosti s kvantitativními údaji z mezinárodních šetření výsledků žáků PISA a TIMSS. Zaměřuje se přitom na systémy podpůrných opatření, které jsou zavedeny na pomoc méně úspěšným žákům.


Připravila Aneta Vencovská

Zlepšování výsledků a motivace žáků při výuce matematiky a přírodních věd v evropských školách: Hlavní zjištění ze zprávy Eurydice [online]. Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu / Dům zahraniční spolupráce, 2022 [cit. 2023-01-04]. Dostupné z: https://www.dzs.cz/sites/default/files/2022-10/Zlepsovani_vysledku_a_motivace_zaku_pri_vyuce_matematiky_a_prirodnich_ved_v_evropskych_skolach_Hlavni_zjisteni_2.pdf

Increasing achievement and motivation in mathematics and science learning in schools: Eurydice report [online]. European Commission / EACEA / Eurydice, 2022 [cit. 2023-01-04]. Dostupné z: https://www.dzs.cz/sites/default/files/2022-06/Increasing_achievement_and_motivation_in_mathematics_and_science_learning_in_schools.pdf


Chcete vědět, co vás v budoucnu čeká na trhu práce a jaké dovednosti budou v budoucnu potřeba? Zajímá vás budoucnost odborného vzdělávání a možné scénáře jeho vývoje?

Přihlaste se k odběru newsletteru a už vám žádná novinka neunikne. Přečtěte si již vydané novinky z Evropy a prozkoumejte, čím se zabýváme v projektu ReferNet Česká republika

Další aktuality

Cíle základních dovedností dospělých

Podkladový materiál Cíle základních dovedností dospělých slouží jako pomůcka při definování nebo přizpůsobování vzdělávacího obsahu vedoucího k rozvoji základních dovedností u dospělých.

Číst více

Eurydice: Výuka informatiky ve školách v Evropě

Jak přistupují jednotlivé evropské vzdělávací systémy k výuce informatiky? Analýzu a srovnání přináší studie sítě Eurydice.

Číst více

Eurydice: Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě

Jak se proměňuje výuka cizích jazyků v evropském prostoru, o tom najdete informace v pátém vydání publikace Eurydice.

Číst více

Sdílejte své dovednosti ve videu a zapojte se do evropské soutěže #CedefopVideoAward

Osvojili jste si nějakou novou dovednost a chcete ukázat svou kreativitu v tvorbě videí? Zapojte se do soutěže #CedefopVideoAward. Svůj talent v ní mohou předvést žáci středních a vyšších odborných škol, ale i dospělí v dalším vzdělávání.

Číst více

Bariéry v účasti dospělých ve vzdělávání lze překonat

Jak mohou vzdělavatelé zvýšit zájem dospělých o celoživotní učení? Řešením může být preciznější formulování přínosu, zapojení komunitních vazeb či akcent na pozitivní zážitek z učení. Přispět může také spolupráce aktérů v regionu.

Číst více