Ao acessar o MundoFut, os fãs de futebol podem desfrutar dos jogos ao vivo de clubes consagrados, como Manchester United e Manchester City, além de outros times importantes da Premier League. copa libertadores A plataforma também disponibiliza informações atualizadas sobre as partidas, classificações e destaques dos jogos do campeonato inglês e do Campeonato Brasileiro.

Jak zlepšit výsledky žáků v matematice a přírodních vědách

Studie sítě Eurydice zkoumá, které přístupy evropských politik napomáhají lepším výsledkům žáků v matematice a přírodních vědách.

Matematika a přírodní vědy Eurydice

Vzdělávání v matematice a přírodních vědách hraje klíčovou roli v přípravě dětí a mladých lidí na život v současné rychle se měnící společnosti řízené technologiemi. Mezinárodní šetření výsledků žáků však ukazují, že značný podíl patnáctiletých v zemích EU-27 nedosahuje v matematice a přírodních vědách ani základní úrovně dovedností. V roce 2018 se jednalo o přibližně 23 % žáků. Mezi žáky se slabými výsledky jsou přitom nadměrně zastoupeni ti se socioekonomickým znevýhodněním.

Jaká vzdělávací politika má potenciál ovlivnit výsledky žáků v matematice a přírodních vědách?

Takovou otázku si kladou autoři studie Zlepšování výsledků a motivace žáků při výuce matematiky a přírodních věd v evropských školách, kterou vydala Eurydice – evropská informační síť sledující evropské vzdělávací systémy a politiky. Studie zkoumá, jak vzdělávací systém, struktura kurikula, vzdělávací cíle a praktické postupy výuky a učení přispívají ke zlepšení znalostí, dovedností a kompetencí žáků v matematice a přírodních vědách. Z analýzy mimo jiné vyplývá, že důležitá je dostatečná časová dotace na výuku, poskytování včasné podpory učení, zajištění specializovaného vzdělávání učitelů a systematického sledování výsledků žáků.

Stáhněte si hlavní zjištění (v češtině)
Stáhněte si celou studii (v angličtině)

Studie předkládá kvalitativní údaje o národních politikách a legislativě ve 39 evropských vzdělávacích systémech a dává je do souvislosti s kvantitativními údaji z mezinárodních šetření výsledků žáků PISA a TIMSS. Zaměřuje se přitom na systémy podpůrných opatření, které jsou zavedeny na pomoc méně úspěšným žákům.


Připravila Aneta Vencovská

Zlepšování výsledků a motivace žáků při výuce matematiky a přírodních věd v evropských školách: Hlavní zjištění ze zprávy Eurydice [online]. Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu / Dům zahraniční spolupráce, 2022 [cit. 2023-01-04]. Dostupné z: https://www.dzs.cz/sites/default/files/2022-10/Zlepsovani_vysledku_a_motivace_zaku_pri_vyuce_matematiky_a_prirodnich_ved_v_evropskych_skolach_Hlavni_zjisteni_2.pdf

Increasing achievement and motivation in mathematics and science learning in schools: Eurydice report [online]. European Commission / EACEA / Eurydice, 2022 [cit. 2023-01-04]. Dostupné z: https://www.dzs.cz/sites/default/files/2022-06/Increasing_achievement_and_motivation_in_mathematics_and_science_learning_in_schools.pdf


Chcete vědět, co vás v budoucnu čeká na trhu práce a jaké dovednosti budou v budoucnu potřeba? Zajímá vás budoucnost odborného vzdělávání a možné scénáře jeho vývoje?

Přihlaste se k odběru newsletteru a už vám žádná novinka neunikne. Přečtěte si již vydané novinky z Evropy a prozkoumejte, čím se zabýváme v projektu ReferNet Česká republika

Další aktuality

Rok 2023 se stal Evropským rokem dovedností

Evropská komise vyhlásila období od května 2023 do května 2024 za Evropský rok dovedností s cílem pomoci řešit nedostatek dovedností a kvalifikací na trhu práce.

Číst více

Z dodatku k osvědčení se maturanti dozví, jakou mají známku z didaktického testu

Převodník procent na známky nabízí i letos dodatek k osvědčení, jeden z dokumentů Europassu. Většina absolventů (85 %) ho dostane spolu s maturitním vysvědčením ve škole.

Číst více

Finsko: více odborného vzdělávání v angličtině

Finsko rozšiřuje řadu poskytovatelů, kteří mohou nabízet odborné vzdělávání a přípravu v angličtině. Řeší tím nedostatek pracovních sil a nabízí více studijních a pracovních příležitostí i pro cizojazyčné studenty.

Číst více

Připravili jsme pro vás dokumentární film Cesta, věnovaný integraci ukrajinských dětí

Dokument zachycuje příběhy základních škol v Ostravě, Karlových Varech a Chomutově a jejich úspěšné snahy o integraci dětí z Ukrajiny. 

Číst více

Konference Kurikulum 2023 k revizím vzdělávacích programů

V Praze proběhla dvoudenní konference s mezinárodní účastí k tvorbě a změnám vzdělávacích obsahů.

Číst více