Studie sítě Eurydice zkoumá, které přístupy evropských politik napomáhají lepším výsledkům žáků v matematice a přírodních vědách.

Matematika a přírodní vědy Eurydice

Vzdělávání v matematice a přírodních vědách hraje klíčovou roli v přípravě dětí a mladých lidí na život v současné rychle se měnící společnosti řízené technologiemi. Mezinárodní šetření výsledků žáků však ukazují, že značný podíl patnáctiletých v zemích EU-27 nedosahuje v matematice a přírodních vědách ani základní úrovně dovedností. V roce 2018 se jednalo o přibližně 23 % žáků. Mezi žáky se slabými výsledky jsou přitom nadměrně zastoupeni ti se socioekonomickým znevýhodněním.

Jaká vzdělávací politika má potenciál ovlivnit výsledky žáků v matematice a přírodních vědách?

Takovou otázku si kladou autoři studie Zlepšování výsledků a motivace žáků při výuce matematiky a přírodních věd v evropských školách, kterou vydala Eurydice – evropská informační síť sledující evropské vzdělávací systémy a politiky. Studie zkoumá, jak vzdělávací systém, struktura kurikula, vzdělávací cíle a praktické postupy výuky a učení přispívají ke zlepšení znalostí, dovedností a kompetencí žáků v matematice a přírodních vědách. Z analýzy mimo jiné vyplývá, že důležitá je dostatečná časová dotace na výuku, poskytování včasné podpory učení, zajištění specializovaného vzdělávání učitelů a systematického sledování výsledků žáků.

Stáhněte si hlavní zjištění (v češtině)
Stáhněte si celou studii (v angličtině)

Studie předkládá kvalitativní údaje o národních politikách a legislativě ve 39 evropských vzdělávacích systémech a dává je do souvislosti s kvantitativními údaji z mezinárodních šetření výsledků žáků PISA a TIMSS. Zaměřuje se přitom na systémy podpůrných opatření, které jsou zavedeny na pomoc méně úspěšným žákům.


Připravila Aneta Vencovská

Zlepšování výsledků a motivace žáků při výuce matematiky a přírodních věd v evropských školách: Hlavní zjištění ze zprávy Eurydice [online]. Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu / Dům zahraniční spolupráce, 2022 [cit. 2023-01-04]. Dostupné z: https://www.dzs.cz/sites/default/files/2022-10/Zlepsovani_vysledku_a_motivace_zaku_pri_vyuce_matematiky_a_prirodnich_ved_v_evropskych_skolach_Hlavni_zjisteni_2.pdf

Increasing achievement and motivation in mathematics and science learning in schools: Eurydice report [online]. European Commission / EACEA / Eurydice, 2022 [cit. 2023-01-04]. Dostupné z: https://www.dzs.cz/sites/default/files/2022-06/Increasing_achievement_and_motivation_in_mathematics_and_science_learning_in_schools.pdf


Chcete vědět, co vás v budoucnu čeká na trhu práce a jaké dovednosti budou v budoucnu potřeba? Zajímá vás budoucnost odborného vzdělávání a možné scénáře jeho vývoje?

Přihlaste se k odběru newsletteru a už vám žádná novinka neunikne. Přečtěte si již vydané novinky z Evropy a prozkoumejte, čím se zabýváme v projektu ReferNet Česká republika

Další aktuality

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více

21. březen 2024

Probíhají první setkání Národního metodického kabinetu

V březnu probíhají první setkání všech sekcí Národního metodického kabinetu, mezi jejichž hlavní úkoly patří spoluvytváření kurikula, poskytování zpětné vazby z terénu, formulace metodických doporučení pro územní kabinety a poskytování konkrétní metodické podpory.

Číst více

13. březen 2024

DIGI roadshow – inspirativní setkání pro učitele

Do škol se dostává mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů. Na dubnové DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na smysluplné využití informatických pomůcek zábavnou formou.

Číst více

28. únor 2024

Zahajujeme veřejnou diskuzi ke Koncepci revize RVP ZŠS

Rádi bychom vás pozvali na zahájení veřejné diskuze ke Koncepci revize Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální. Debata se bude konat online 4. března.

Číst více

31. leden 2024

Vyjádření k informacím zveřejněným dne 29. ledna 2024 v článku na Seznamzpravy.cz

NPI ČR se důsledně ohrazuje proti nepravdivým informacím, které byly zveřejněny na Seznamzpravy.cz v článku Další fáze výuky začala. Místo Přemyslovců bude důležitější výklad.

Číst více