červen 2021 – červen 2023

Tvorba digitálního obsahu pro SŠ

 • PaedDr. Jana Vejvodová, CSc.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Tvořivá práce s uměleckým textem: Erbenova Polednice – 1. díl a 2. díl

 • Mgr. Vladimíra Pánková
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Tvořme pojmovou mapu v Informatice

 • PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Unplugged aktivity v informaticky zaměřených předmětech

 • PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Větný rozbor již na 1. stupni ZŠ?

 • doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Využití otevřených dat ve výuce

 • Ing. Karel Rejthar
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Využití úloh ze šetření PISA k obohacení výuky matematiky na 2. stupni

 • Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.
 • Ing. Petra Antlová
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Význam komplexních úloh ve vzdělávání

 • Mgr. Josef Bobek
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Vzdělávací cíle v pedagogické praxi v mateřské škole

 • Mgr. Iva Škaloudová
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Vzdělávání distančním způsobem v MŠ a spolupráce s rodiči

 • Mgr. Hana Splavcová
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Začínáme s 3D modelováním

 • Mgr. Tomáš Feltl
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Začínáme s programem GeoGebra

 • Mgr. Veronika Havelková
W Z CS

Číst více