od září 2022 (+ 2 roky)

Lídr školy - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Mgr. Hana Vellánová
 • Mgr. Markéta Bajerová
 • Ing. et Mgr. Vít Beran
 • PhDr. Miloš Beneš
 • Mgr.
 • Bc. Ladislav Dvořák
 • PhDr. Hana Košťálová
CS

Číst více

14. září 2022, 8.30 - 15.00

Leadership jako proces vedení lidí

 • PhDr. Mgr. Eva Burdová
 • MBA

Číst více

září 2022

Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů

 • Mgr. Martina Fialová
 • Mgr. Tereza Šulová
 • Mgr. Jitka Havlánová
 • Mgr.
 • Bc. Kamila Hofmanová

Číst více

15. září, 6. října, 10. listopadu, 1. prosince 2022 a 12. ledna 2023, 9.00 - 15.30

Praktický workshop anglického jazyka pro výuku žáků 1. stupně ZŠ

 • MAppLing. Monika Skořepová

Číst více

15. září 2022, 9.00 - 15.30

Rizikové chování dětí a mládeže

 • PaedDr. Zdeněk Martínek

Číst více

15. září 2022, 10.00 - 13.00

SPAP - Informační setkání realizátorů MAP a KAP

 • Odborní pracovníci NPI ČR
 • Bc. Gabriela Švehlová
 • Bc. Soňa Baueršímová
 • DiS.
Z

Číst více

16. září od 13.00 - 19.00 hod. online 19., 20. a 21. září 2022, prezenčně Ladná od 9.00 - 18.00 hod. + 10. listopadu 2022 termín zkoušky-online

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

 • Mgr. Pavlína Šimková

Číst více

19. září 2022, 9.00 - 15.30

Aktivizující metody a efektivní formy výuky v matematice

 • Mgr. Lukáš Javorek

Číst více

září- duben 2023, studijní den - úterý, od 9.00 - 15.00 hod.

Studium pro asistenty pedagoga

 • Mgr. Vlastimil Čiháček
 • Ph.D.

Číst více