Rámcové vzdělávací programy pro základní vzdělávání

V této rubrice naleznete aktuálně platnou verzi Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

V roce 2021 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy revidovaný Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Cílem revize bylo modernizovat obsah vzdělávání tak, aby odpovídalo dynamice a potřebám 21. století. Nový RVP ZV zavádí vzdělávací oblast Informatika a rozvoj digitální gramotnosti žáků zařazuje na úroveň klíčové kompetence.

Školy mohou začít vyučovat podle ŠVP upraveného v souladu s revidovaným RVP ZV od 1. září 2021. Nejpozději musí zahájit tuto výuku 1. září 2023 ve všech ročnících prvního stupně a 1. září 2024 ve všech ročnících druhého stupně.

Více informací naleznete na webu revize.edu.cz.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – 2021

RVP ZV 2021

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – 2017

RVP ZV 2017


Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – 2005

RVP ZV 2005