Za vytvoření souboru fotografií anebo natočení videa byly v soutěži oceněny tři týmy z prostějovské střední školy designu a módy, které se dostaly až do semifinále. Obsadily 4., 6. a 8. místo z 80 týmů z celé Evropy.  

Studenti druhého ročníku multimediální tvorby se do soutěže zapojili ve skupinkách v rámci hodin anglického jazyka a ukázali svůj obor a své odborné, digitální a zelené dovednosti.

Jde o třetí ročník soutěže #CedefopPhotoAward v řadě, který se zaměřil na digitální a zelené dovednosti a ve kterém se opět úspěšně umístily české týmy. Všem zúčastněným patří poděkování za skvělou reprezentaci českého odborného vzdělávání v evropské fotosoutěži a velké gratulace k takovému úspěchu.

Konkurence byla velká. Soutěže #CedefopPhotoAward, která je součástí Evropského týdne odborných dovedností, se v roce 2021 zúčastnilo celkem 80 týmů z 13 evropských zemí, dohromady 287 žáků a 63 učitelů nebo koučů. Na třech prvních příčkách se umístily týmy ze Španělska, Řecka a tým z Polska, který získal cenu poroty. Mezi semifinalisty postoupily tři české týmy, jeden z nich uspěl v semifinále soutěže jak se sérií fotografií, tak s videem.

A jak se k účasti v soutěži škola dostala? “Na podzim jsme probírali téma životního prostředí a náhodou jsme objevili tuto soutěž. Přišlo nám zajímavé propojit toto téma s kreativitou našich studentů multimediálního oboru,” popisuje Alice Švalbová, vyučující angličtiny, která žáky do soutěže přihlásila.“ Sami žáci projevili o účast v soutěži zájem, my jako učitelé anglického jazyka jsme byli pouze průvodci. Téma a formu jsme představili a vše ostatní už byla práce studentů.”

“Green and digital”

Se zaměřením příspěvků na digitální a zelené dovednosti si škola dobře poradila. Obor multimediální tvorba se bez počítačů neobejde, vyučují se tu například předměty grafický design, webový design, obalový design a produktový design. Některé z předmětů souvisejí i s ochranou životního prostředí.“ V obalovém designu kladu důraz na používaný materiál, jeho recyklaci a znovupoužití,” říká učitel odborných předmětů a třídní učitel zúčastněných žáků Jiří Ďuriš. “V grafickém designu se snažím odbourávat nutnost reklamních předmětů a kladu důraz na materiály a jejich neškodnost prostředí či jejich recyklaci. V designu už samotný produkt může v ekologii pomáhat či dokonce zachraňovat.”

A jak si s tématem a soutěží poradili samotní soutěžící?

Zeptali jsme se všech úspěšných týmů.

Tým Kostiha

Jak jste ve Vašich fotografiích přistoupili k tématu digitálních a “zelených” změn?  

V našich fotkách jsme se snažili vyjádřit, jak moc pro nás příroda může být inspirativním zdrojem.

Co pro Vás osobně znamená téma udržitelnosti a environmentální odpovědnosti?  

Udržitelnost a environmentální odpovědnost jsou jedny z nejdůležitějších věcí, které by měl člověk brát na vědomí a aktivně se zapojovat.

Je to pro vás osobně nebo ve vašem oboru důležité?  

Ano, je to pro nás velice důležité, a proto se snažíme aktivně využít naše dovednosti. 

Co pro Vás osobně znamená digitalizace a fakt, že se technologie čím dál rychleji rozvíjejí?  

Život je v digitálním světě sice pro většinu lidí komfortnější, ale v ohrožení jsou naše osobní data, bezpečnost, nebo třeba i zdraví. Otázka problémů digitálního života je v posledních letech stále více řešena a myslíme si, že v blízké budoucnosti budou tyto problémy stále větší a větší. Ovšem tento problém je velice diskutabilní, jelikož většina uživatelů si je v dnešní době rizika vědoma a dokáží problémům předejít.

Jaký bude v budoucnu vztah lidé a umělé inteligence?  

Myslíme si, že člověk a umělá inteligence se v příštích několika dekádách začnou více a více propojovat, až natolik, že se stanou běžnou součástí našich životů jako třeba mobilní telefony. 

Jak je možné ve Vašem oboru snížit dopady na planetu?  

Jelikož se každý den pohybujeme ve světě technologií, tak můžeme snadno a kreativně šířit povědomí o tomto problému. 

kostiha

Tým Urban

Jak jste ve Vašich fotografiích přistoupili k tématu digitálních a “zelených” změn?  

Věnovali jsme se zeleným změnám. Zajímáme se o to, jak naše chování ovlivňuje okolí, planetu i nás samotné. Ve videu jsme se zabývali konkrétně tématem odpadu, konzumní společnosti a jednorázovými obaly.

Co pro Vás osobně znamená téma udržitelnosti a environmentální odpovědnosti?  

Jako lidé bychom měli mít každý zodpovědnost za to, co svými činy způsobujeme, protože se od nich odvíjí naše budoucnost.

Je to pro vás osobně nebo ve vašem oboru důležité?  

Mělo by to být důležité pro každého z nás, protože se to týká nás všech.

Co pro Vás osobně znamená digitalizace a fakt, že se technologie čím dál rychleji rozvíjejí?  

Rozvoj technologií nám otevírá spoustu možností, ale zároveň je to někdy nepotřebné, a dokonce to může mít i negativní dopad na prostředí. 

Jaký bude v budoucnu vztah lidé a umělé inteligence?  

Myslíme si, že je umělá inteligence v mnoha ohledech velice prospěšná. Ulehčuje spoustu věcí, ale pro některé může modernizace představovat něco neznámého a adaptace na nové zdokonalení technologie může být náročná. 

Jak je možné ve Vašem oboru snížit dopady na planetu?  

Jelikož jsme multimediální obor, můžeme ekologické myšlenky a informace poměrně dobře propagovat a šířit dále, a v tom je veliká výhoda :-)

 urban

 Tým Levita

Jak jste ve Vašich fotografiích přistoupili k tématu digitálních a “zelených” změn?  

I přestože nám toto téma moc nevyhovovalo, tak jsme si ho vzali k TĚLU a snažili se ho brát, co nejvíce vážně to šlo. Proto jsme využili technologie, ke kterým máme blízko, abychom si téma přisvojili. Projekci, kterou jsme promítali na nahé tělo, jsme vybrali záměrně, protože tělo je symbolem vzniku i destrukce přírody.

Co pro Vás osobně znamená téma udržitelnosti a environmentální odpovědnosti?  

Asi nám to nic neříká.

Je to pro vás osobně nebo ve vašem oboru důležité?  

Ano.

Co pro Vás osobně znamená digitalizace a fakt, že se technologie čím dál rychleji rozvíjejí?  

Určitý posun k lepším či horším zítřkům. 

Jaký bude v budoucnu vztah lidé a umělé inteligence?  

Nedokážeme odhadnout.

Jak je možné ve Vašem oboru snížit dopady na planetu?  

Nejspíše pouze sdílením aktuálního problému pro rozšíření povědomosti.

 levita

Dva vítězné týmy převezmou za své fotografické příběhy ocenění v průběhu Evropského týdne odborných dovedností v květnu 2022 v Bruselu (VET excellence award). Cena poroty bude předána na Festivalu dokumentárních filmů v Soluni.  

Odkazy:

Výsledky soutěže na webu Cedefopu

Alba fotografií týmů v semifinále fotosoutěže

Videa semifinalistů v soutěži (videa českých týmů v čase 4:53 a 6:40)

Vítězné video v soutěži

Střední škola designu a módy Prostějov


Chcete vědět, co vás v budoucnu čeká na trhu práce a jaké dovednosti budou v budoucnu potřeba? Zajímá vás budoucnost odborného vzdělávání a možné scénáře jeho vývoje?

Přihlaste se k odběru newsletteru a už vám žádná novinka neunikne. Přečtěte si již vydané novinky z Evropy a prozkoumejte, čím se zabýváme v projektu ReferNet Česká republika

logo ReferNetu

Další aktuality

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více

22. duben 2024

Ocenění za úřednický čin roku 2023 míří také k nám

Z prvního ročníku projektu Úřednický čin roku vzešlo jedenáct oceněných. U odborné poroty zabodoval v kategorii Týmová podpora také tým designu služeb NPI ČR, vedený Matějem Bacovským.

Číst více

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více

21. březen 2024

Probíhají první setkání Národního metodického kabinetu

V březnu probíhají první setkání všech sekcí Národního metodického kabinetu, mezi jejichž hlavní úkoly patří spoluvytváření kurikula, poskytování zpětné vazby z terénu, formulace metodických doporučení pro územní kabinety a poskytování konkrétní metodické podpory.

Číst více

13. březen 2024

DIGI roadshow – inspirativní setkání pro učitele

Do škol se dostává mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů. Na dubnové DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na smysluplné využití informatických pomůcek zábavnou formou.

Číst více