13. října 2022, 8.30 - 12.00

Skupinová konzultace pro pilotáž Modelu - online

 • Mgr. et Mgr. Jana Kovářová

Číst více

září 2023 - květen 2024

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Mgr. Bc. Miroslav Jiřička
 • PhDr. Miloš Beneš
 • Mgr. Bc. Radislava Jiřičková

Číst více

září 2023 - květen 2024

Ředitel manažer - kombinované kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Mgr. Petr Uherka, Dipl.Mgmt.
 • PhDr. Miloš Beneš
 • JUDr. Zuzana Machalová
 • Mgr. Bc. Radislava Jiřičková
 • Mgr. Bc. Miroslav Jiřička

Číst více

29. listopadu 2022, 9.00 - 16.00

Využití nových metod a forem ve výuce hry na akordeon na ZUŠ

 • MgA. Jan Meisl, ArtD.

Číst více

10. října 2022, 12.00 - 15.30

Skupinová konzultace pro pilotáž Modelu - online

 • Mgr. Jana Kazíková

Číst více

3. a 4. října 2022, 9.00 - 16.00

Diagnostika struktury matematických schopností (DISMAS)

 • Mgr. Pavel Traspe
 • Mgr. Ivana Skalková

Číst více

1. listopadu 2022, 13.00 - 14.30

Jak na nový RVP ZV ve škole, webinář pro ředitele

 • Mgr. Dana Tužilová
Z

Číst více

14. listopadu 2022, 13.00 - 14.30

Jak na nový RVP ZV ve škole, webinář pro ředitele

 • Mgr. Dana Tužilová
Z

Číst více

28. listopadu 2022, 13.00 - 14.30

Jak na nový RVP ZV ve škole, webinář pro ředitele

 • Mgr. Dana Tužilová
Z

Číst více

12. prosince 2022, 13.00 - 14.30

Jak na nový RVP ZV ve škole, webinář pro ředitele

 • Mgr. Dana Tužilová
Z

Číst více

03. října 2022, 16.30 - 19.30

Skupinová intervize PV

 • Bc. Kateřina Železníková, DiS.
N Z

Číst více

10. října 2022, 16.30 - 19.30

Skupinová intervize PV

 • Bc. Kateřina Železníková, DiS.
Z

Číst více

24. října 2022, 16.30 - 19.30

Skupinová intervize PV

 • Bc. Kateřina Železníková, DiS.
Z

Číst více

září 2023 - červen 2024

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

 • PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.
 • PhDr. Jindra Vondroušová, Ph.D.
 • Mgr. Markéta Levínská, Ph.D.
 • Mgr. Irena Loudová, PhD.
 • doc. PhDr. Tomáš Svatoš, Ph.D.
 • Mgr. Carmen Simonová

Číst více

1. část - 12. října 2022, 14.00 - 17.30 (4 hodiny) a 2. část - 19. října 2022, 14.00 - 17.30 (4 hodiny) Podrobné informace k on line realizaci v MS Teams dostanou účastníci před konáním programu e mailem.

Webinář Spolupráce asistenta pedagoga a učitele

 • Mgr. Jiří Merta
CS

Číst více

20. října 2022, 14.00 - 15.30

Revize RVP ZV - DIGI plovárna

 • Mgr. Klára Bílová
Z

Číst více