Podpora rozvoje čtenářské, matematické a digitální gramotnosti v MŠ a v prvním ročníku ZŠ

Typ vzdělávacího programu: Seminář

Anotace vzdělávacího programu:

Předškolní vzdělávání má za cíl podporovat zdravý rozvoj a prospívání každého dítěte, jeho učení, socializaci a společenskou kultivaci. Zahrnuje v sobě všechny aspekty výchovy, vzdělávání a péče. Východiskem pro stanovení cílů v primárním vzdělávání je osobnostně rozvíjející pojetí s důrazem na celostní rozvoj žáků a tvorbu předpokladů pro jejich celoživotní učení. Cílem v předškolním i primárním vzdělávání je osvojování základů funkčních gramotností jako nástroje dalšího úspěšného vzdělávání. Nabízíme vám seminář, který se věnuje podpoře rozvoje čtenářské, matematické a digitální gramotnosti v předškolním vzdělávání a v prvním ročníku základní školy.


Čtenářské gramotnosti je přisuzována vysoká důležitost z hlediska dosahování úspěchů a zažívání potěšení a radosti ve vzdělávání, v osobním i pracovním životě. Vyšší úroveň čtenářské gramotnosti je také spojována s lepší schopností kritického myšlení a správného rozhodování, s vyšší citlivostí k přijímanému informačnímu obsahu, s rozvojem kreativity a představivosti či s posilováním seb edůvěry v komunikaci a sociálních vztazích.V přeneseném významu můžeme čtenářskou gramotnost chápat jako pomyslný „klíč k poznání“. Matematická gramotnost je schopnost jedince poznat a pochopit roli, kterou hraje matematika ve světě, dělat dobře podložené úsudky a proniknout do matematiky tak, aby splňovala jeho životní potřeby jako tvořivého, zainteresovaného a přemýšlivého občana. Digitální gramotnost představuje soubor znalostí, dovedností a postojů, které umožňují jedinci účelně, bezpečně a efektivně využívat digitální technologie ve všech oblastech života. 

Poznámka: Seminář je vhodný pro sborovny MŠ

Číslo programu

A361-02-18-242

Kód programu

A361

Garant

Jana Řičařová

775 883 246
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Druh vzdělávání
  • Předškolní vzdělávání
  • Vzdělávání vedoucích pracovníků
  • Základní vzdělávání
  • 1. stupeň ZŠ
  • 2. stupeň ZŠ
Kraje
  • Hradec Králové
Datum konání

18. listopadu 2024, 9:00–15:00

Cena

1400,-Kč

icon map pin

Typ akce

Vzdělávací program

icon map pin

Počet hodin

8

icon map pin

Lektoři
  • Mgr. Hana Splavcová, Ph.D.
  • PhDr. Hana Havlínová, Ph.D.

icon map pin

Místo konání

NPI ČR Hradec Králové, Luční 460

icon map pin

MAX účastníků

25

icon map pin

Cílová skupina
ředitelé a zástupci škol a školských zařízení, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé MŠ, vychovatelé školských zařízení

Poznámka

Seminář je vhodný pro sborovny MŠ

Přihlásit se