červen 2021 – červen 2023

Praktické zavádění digitálních technologií vzhledem k modelu SAMR

 • Mgr. et Bc. Libor Klubal
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

únor 2022 - červen 2023

Přírodopis a digitální kompetence

 • PhDr. Jaroslava Ševčíková
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Problematika pravopisu na 1. stupni ZŠ

 • doc. PhDr. Eva Hájková
 • CSc.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Radioaktivita, f-prvky a jaderné palivo – zajímavosti a novinky

 • RNDr. Ing. Petr Distler
 • Ph.D. et Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Revize RVP (G, SOŠ, SOU) - jejich cíle, význam a obsah

 • Mgr. Miloš Mlčoch
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Revize RVP ZV - jejich význam, cíle a obsah

 • Mgr. Miloš Mlčoch
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Robotika s LEGO Mindstorms

 • PhDr. Tomáš Jakeš
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Robotika s WeDo 2.0 pro 1. stupeň ZŠ

 • PhDr. Josef Procházka
 • Ph.D.
 • PhDr. Daniel Tocháček
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Role písmen v matematice 1. st. ZŠ - rozumí žáci písmenům v matematice?

 • doc.,RNDr. Darina Jirotková
 • Ph.D.
 • PhDr. Štěpán Ročák
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Rozvíjíme informatické myšlení unplugged (1. stupeň ZŠ)

 • Ing. Bc. Eva Fanfulová
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Rozvoj digitální gramotnosti ve výuce

 • PhDr. Tomáš Jeřábek
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Rozvoj informatického myšlení pro II. stupeň ZŠ

 • PhDr. Petra Vaňková
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Rozvoj informatického myšlení pro SŠ

 • Mgr. Jiří Pech
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Rozvoj kombinatorického myšlení řešením úloh

 • Mgr. Miroslav Staněk
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Rozvoj myšlení žáků prostřednictvím map

 • RNDr. Martin Hanus
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Scratch vs. MakeCode

 • PhDr. Petra Vaňková
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

listopad 2021 - červen 2023

Singapurská matematika, představení pracovních listů z http://mdisk.pedf.cuni.cz/Math/PL.htm

 • doc. RNDr. Antonín Jančařík
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Skandální literatura

 • Mgr. František Brož
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Slovní úlohy na 1. stupni ZŠ

 • Mgr. Magdalena Málková
 • PhDr. Jana Slezáková
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Slovo v kostce a další volně dostupné nástroje pro češtinu

 • Mgr. Lucie Lukešová
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

SMART home

 • Ing. Jan Řezník
W Z CS

Číst více