Zveme vás na úvodní setkání koncepčních pracovních skupin revize RVP ZV

Představíme vám základní výstupy Hlavních směrů revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, harmonogram, role a úkoly pracovních skupin.

Setkání se koná 26. července od 15 hodin.

Akce je primárně určena pro členy tvůrčích koncepčních a konzultačních skupin. Ostatní zájemci mohou sledovat stream akce na YouTube kanálu NPI ČR.


Program

  • 15.00–15.10 Zahájení a organizační informace – Kateřina Lichtenberková
  • 15.10–15.20 Úvodní slovo – Kamil Ubr
  • 15.20–16.00 Hlavní směry revize RVP ZV – Jan Jiterský 
  • 16.00–16.20 Rámcový harmonogram prací, struktura pracovních skupin, role a vztahy – Kamil Ubr, Kateřina Lichtenberková
  • 16.20–16.50 Otázky a odpovědi
  • 16.50–17.00 Závěr

Více informací najdete na webových stránkách Velké revize RVP ZV.

Další aktuality

Podnikatelské kompetence v odborném vzdělávání: Lotyšsko

Podnikavost je jednou z šesti průřezových dovedností, kterou si mají lotyšští žáci v odborném vzdělávání rozvinout. Na ukotvení podnikatelských kompetencí v odborném vzdělávání a přípravě se soustřeďují případové studie Cedefopu.

Číst více

Bilance odborného vzdělávání v Evropě

Jak se mění obsah a podoba odborného vzdělávání, aby dokázalo reagovat na rychle se vyvíjející poptávku po dovednostech na trhu práce a měnící se potřeby společnosti? Tomu se věnuje stručná zpráva Cedefopu o budoucnosti odborného vzdělávání.

Číst více

Inspirujte se: Na školní zahradě lze vyučovat každý předmět

Pravidelné venkovní vyučování přináší pro žáky, učitele i celou školu mnoho pozitiv. Přesto se s ním v českém školství zatím příliš nesetkáme. „Učitelé by potřebovali větší podporu,“ říká Klára Šindelková z NPI ČR.

Číst více

Dovednosti pro život – když škola života nestačí

Ne vždycky si jako dospělí vystačíme s tím, co jsme se naučili ve škole. Sada infografik upozorňuje, že připravit se na výzvy každodenního života je možné díky celoživotnímu učení a hlavně díky pomoci vzdělavatelů.

Číst více

Výzva k předložení informací o nejdůležitějších úspěších Evropského roku mládeže 2022

Evropská komise chystá sdělení o přehledu nejdůležitějších úspěchů Evropského roku mládeže 2022.

Číst více