Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! immediate bitwave Library zlib project z-library zlibrary project

Finsko: mezinárodní kompetence jako součást odborného vzdělávání

Finsko zavádí do všech programů odborného vzdělávání volitelnou kvalifikační jednotku, která umožní studentům získat pracovní zkušenosti v mezinárodním prostředí.

Ilustrační foto

Nová volitelná kvalifikační jednotka v programech odborného vzdělávání a přípravy umožňuje studentům získat pracovní zkušenosti v mezinárodním prostředí. Jednotka představuje příležitost zejména pro studenty, jejichž obory tradičně nezahrnovaly mezinárodní mobilitu. Jednotka se objeví ve všech odborných programech vyššího sekundárního vzdělávání od podzimu 2022.

Nová jednotka připravuje studenty na práci v mezinárodním prostředí a umožňuje jim používat související kompetence a uvědomovat si jejich důležitost. Skládá se z těchto částí:

  • příprava na práci v mezinárodním prostředí;
  • interakce s mezinárodními kontakty;
  • práce v mezinárodním prostředí;
  • uplatňování a sdílení mezinárodních kompetencí.

Mezi cíle jednotky patří zlepšit u studentů jazykové a komunikační dovednosti, znalost mezinárodního pracovního prostředí, kultur a společností a schopnost uplatňovat etické a flexibilní pracovní postupy potřebné v těchto prostředích a pracovních úkolech.

Přestože důležitost mezinárodních kompetencí stále vzrůstá, není jejich hodnota pro studenty a jejich pracovní život vždy zřejmá a uznávaná. Jednotka pomáhá uvědomit si, proč jsou mezinárodní kompetence cenné pro kariéru studentů, i naučit se, jak nabízet své dovednosti zaměstnavatelům a jak využít své mezinárodní kontakty při hledání zaměstnání.

Nová jednotka nutně nevyžaduje pracovní pobyt v zahraničí. Vzhledem k tomu, že mobilita v zahraničí není možná pro všechny studenty, je internacionalizace z domova dalším skvělým způsobem, jak získat mezinárodní zkušenosti. O tuto možnost v nové jednotce aktivně žádali mimo jiné poskytovatelé vzdělávání. Internacionalizace z domova a různé programy kombinované mobility se také staly běžnějšími kvůli pandemii covidu-19 a související digitalizaci.

Počet finských studentů, kteří se účastní mezinárodní mobility v zahraničí, se od roku 2017 snižuje, přičemž prudce poklesl během pandemie. Kvůli přísným cestovním omezením mohlo v roce 2021 vycestovat do zahraničí v rámci svého odborného studia pouze 262 studentů. Někteří poskytovatelé vzdělávání začali do zahraničních stáží začleňovat virtuální mobilitu a 10,3 % případů v roce 2021 představovala kombinovaná mobilita. Finská národní agentura pro vzdělávání doporučuje, aby poskytovatelé vzdělávání v budoucnu využívali Erasmus+ a další mezinárodní programy mobilit, aby mohli novou jednotku co nejlépe využít jak doma, tak v zahraničí.


Přeložila Aneta Vencovská

Finland: international competence as part of VET [online]. Cedefop, 21/04/2022 [cit. 2022-06-07]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/en/news/finland-international-competence-part-vet

Foto od JESHOOTS.COM na Unsplash


Chcete vědět, co vás v budoucnu čeká na trhu práce a jaké dovednosti budou v budoucnu potřeba? Zajímá vás budoucnost odborného vzdělávání a možné scénáře jeho vývoje?

Přihlaste se k odběru newsletteru a už vám žádná novinka neunikne. Přečtěte si již vydané novinky z Evropy a prozkoumejte, čím se zabýváme v projektu ReferNet Česká republika

Další aktuality

Zahajujeme veřejnou diskuzi ke Koncepci revize RVP ZŠS

Rádi bychom vás pozvali na zahájení veřejné diskuze ke Koncepci revize Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální. Debata se bude konat online 4. března.

Číst více

Vyjádření k informacím zveřejněným dne 29. ledna 2024 v článku na Seznamzpravy.cz

NPI ČR se důsledně ohrazuje proti nepravdivým informacím, které byly zveřejněny na Seznamzpravy.cz v článku Další fáze výuky začala. Místo Přemyslovců bude důležitější výklad.

Číst více

Projekt Podpora kurikulární práce škol vypracoval analýzu dostupných otevřených vzdělávacích zdrojů

Analýza byla provedena s důrazem na saturaci všeobecně vzdělávacích předmětů v mateřských, základních a středních školách.

Číst více

Elektronické přihlášky na SŠ krok za krokem

Tisková zpráva MŠMT: Navýšení počtu přihlášek, prioritní seřazení škol a snazší přístup k informacím o přijetí – to vše přinese digitalizace přijímacího řízení na střední školy.

Číst více

Chci být uvádějícím učitelem: Jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu

Připravili jsme vzdělávací programy na téma uvádějícího učitele s nabídkou řady doporučení vycházejících z praxe. Vzdělávání probíhá na krajských pracovištích NPI ČR ve všech krajích.

Číst více