Finsko: mezinárodní kompetence jako součást odborného vzdělávání

Finsko zavádí do všech programů odborného vzdělávání volitelnou kvalifikační jednotku, která umožní studentům získat pracovní zkušenosti v mezinárodním prostředí.

Ilustrační foto

Nová volitelná kvalifikační jednotka v programech odborného vzdělávání a přípravy umožňuje studentům získat pracovní zkušenosti v mezinárodním prostředí. Jednotka představuje příležitost zejména pro studenty, jejichž obory tradičně nezahrnovaly mezinárodní mobilitu. Jednotka se objeví ve všech odborných programech vyššího sekundárního vzdělávání od podzimu 2022.

Nová jednotka připravuje studenty na práci v mezinárodním prostředí a umožňuje jim používat související kompetence a uvědomovat si jejich důležitost. Skládá se z těchto částí:

  • příprava na práci v mezinárodním prostředí;
  • interakce s mezinárodními kontakty;
  • práce v mezinárodním prostředí;
  • uplatňování a sdílení mezinárodních kompetencí.

Mezi cíle jednotky patří zlepšit u studentů jazykové a komunikační dovednosti, znalost mezinárodního pracovního prostředí, kultur a společností a schopnost uplatňovat etické a flexibilní pracovní postupy potřebné v těchto prostředích a pracovních úkolech.

Přestože důležitost mezinárodních kompetencí stále vzrůstá, není jejich hodnota pro studenty a jejich pracovní život vždy zřejmá a uznávaná. Jednotka pomáhá uvědomit si, proč jsou mezinárodní kompetence cenné pro kariéru studentů, i naučit se, jak nabízet své dovednosti zaměstnavatelům a jak využít své mezinárodní kontakty při hledání zaměstnání.

Nová jednotka nutně nevyžaduje pracovní pobyt v zahraničí. Vzhledem k tomu, že mobilita v zahraničí není možná pro všechny studenty, je internacionalizace z domova dalším skvělým způsobem, jak získat mezinárodní zkušenosti. O tuto možnost v nové jednotce aktivně žádali mimo jiné poskytovatelé vzdělávání. Internacionalizace z domova a různé programy kombinované mobility se také staly běžnějšími kvůli pandemii covidu-19 a související digitalizaci.

Počet finských studentů, kteří se účastní mezinárodní mobility v zahraničí, se od roku 2017 snižuje, přičemž prudce poklesl během pandemie. Kvůli přísným cestovním omezením mohlo v roce 2021 vycestovat do zahraničí v rámci svého odborného studia pouze 262 studentů. Někteří poskytovatelé vzdělávání začali do zahraničních stáží začleňovat virtuální mobilitu a 10,3 % případů v roce 2021 představovala kombinovaná mobilita. Finská národní agentura pro vzdělávání doporučuje, aby poskytovatelé vzdělávání v budoucnu využívali Erasmus+ a další mezinárodní programy mobilit, aby mohli novou jednotku co nejlépe využít jak doma, tak v zahraničí.


Přeložila Aneta Vencovská

Finland: international competence as part of VET [online]. Cedefop, 21/04/2022 [cit. 2022-06-07]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/en/news/finland-international-competence-part-vet

Foto od JESHOOTS.COM na Unsplash


Chcete vědět, co vás v budoucnu čeká na trhu práce a jaké dovednosti budou v budoucnu potřeba? Zajímá vás budoucnost odborného vzdělávání a možné scénáře jeho vývoje?

Přihlaste se k odběru newsletteru a už vám žádná novinka neunikne. Přečtěte si již vydané novinky z Evropy a prozkoumejte, čím se zabýváme v projektu ReferNet Česká republika

Další aktuality

Chystáme se na jazyky

Zveme vás na webinář k jazykové propedeutice, který je určený především učitelům a učitelkám v MŠ a na 1. stupni ZŠ. Zajímavé informace a inspirace mohou přinést také pedagogům speciálních škol a všem dalším zájemcům.

Číst více

DIGI roadshow pro ředitele škol na všech krajských pracovištích NPI ČR už 6. 12.

Zahájení výuky nové informatiky a začlenění rozvoje digitálních kompetencí napříč předměty se blíží. Jak na změny ve vaší škole? Přijďte se zeptat odborníků, inspirovat se příběhy škol, které už začaly, podělte se o své zkušenosti a názory – nezůstávejte na změny sami!

Číst více

Digitální kompetence prakticky – sledujte živě streamovanou debatu

Digitální technologie ovlivňují každý obor lidské činnosti, proto je potřebujeme postupně zapojovat do výuky všech předmětů, a zároveň rozvíjet digitální kompetence žáků. Jenže použití digitálních pomůcek v hodině automaticky neznamená rozvoj digitálních kompetencí – tak jak na to? Jak se v tom zorientovat?

Číst více

Mezinárodní konference: Patříme k sobě? Region jako „education village“

„K výchově dítěte je třeba celé vesnice“, praví africké přísloví. Vychází z faktu, že pro zdařilou výchovu je zapotřebí spolupráce rodiny, školy, spolků, obcí, firem, odborných pracovišť… zkrátka celé „vesnice“. Nezvou nás snad dramatické události posledních let k prohloubení spolupráce významných regionálních aktérů ve prospěch zkvalitnění vzdělávání a výchovy? Patříme k sobě?

Číst více

Setkání pro ředitele škol k ICT revizím

Zveme všechny ředitele škol na prezenční setkání, která se konají 6. prosince 2022 na krajských pracovištích NPI ČR.

Číst více