Finsko: mezinárodní kompetence jako součást odborného vzdělávání

Finsko zavádí do všech programů odborného vzdělávání volitelnou kvalifikační jednotku, která umožní studentům získat pracovní zkušenosti v mezinárodním prostředí.

Ilustrační foto

Nová volitelná kvalifikační jednotka v programech odborného vzdělávání a přípravy umožňuje studentům získat pracovní zkušenosti v mezinárodním prostředí. Jednotka představuje příležitost zejména pro studenty, jejichž obory tradičně nezahrnovaly mezinárodní mobilitu. Jednotka se objeví ve všech odborných programech vyššího sekundárního vzdělávání od podzimu 2022.

Nová jednotka připravuje studenty na práci v mezinárodním prostředí a umožňuje jim používat související kompetence a uvědomovat si jejich důležitost. Skládá se z těchto částí:

  • příprava na práci v mezinárodním prostředí;
  • interakce s mezinárodními kontakty;
  • práce v mezinárodním prostředí;
  • uplatňování a sdílení mezinárodních kompetencí.

Mezi cíle jednotky patří zlepšit u studentů jazykové a komunikační dovednosti, znalost mezinárodního pracovního prostředí, kultur a společností a schopnost uplatňovat etické a flexibilní pracovní postupy potřebné v těchto prostředích a pracovních úkolech.

Přestože důležitost mezinárodních kompetencí stále vzrůstá, není jejich hodnota pro studenty a jejich pracovní život vždy zřejmá a uznávaná. Jednotka pomáhá uvědomit si, proč jsou mezinárodní kompetence cenné pro kariéru studentů, i naučit se, jak nabízet své dovednosti zaměstnavatelům a jak využít své mezinárodní kontakty při hledání zaměstnání.

Nová jednotka nutně nevyžaduje pracovní pobyt v zahraničí. Vzhledem k tomu, že mobilita v zahraničí není možná pro všechny studenty, je internacionalizace z domova dalším skvělým způsobem, jak získat mezinárodní zkušenosti. O tuto možnost v nové jednotce aktivně žádali mimo jiné poskytovatelé vzdělávání. Internacionalizace z domova a různé programy kombinované mobility se také staly běžnějšími kvůli pandemii covidu-19 a související digitalizaci.

Počet finských studentů, kteří se účastní mezinárodní mobility v zahraničí, se od roku 2017 snižuje, přičemž prudce poklesl během pandemie. Kvůli přísným cestovním omezením mohlo v roce 2021 vycestovat do zahraničí v rámci svého odborného studia pouze 262 studentů. Někteří poskytovatelé vzdělávání začali do zahraničních stáží začleňovat virtuální mobilitu a 10,3 % případů v roce 2021 představovala kombinovaná mobilita. Finská národní agentura pro vzdělávání doporučuje, aby poskytovatelé vzdělávání v budoucnu využívali Erasmus+ a další mezinárodní programy mobilit, aby mohli novou jednotku co nejlépe využít jak doma, tak v zahraničí.


Přeložila Aneta Vencovská

Finland: international competence as part of VET [online]. Cedefop, 21/04/2022 [cit. 2022-06-07]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/en/news/finland-international-competence-part-vet

Foto od JESHOOTS.COM na Unsplash


Chcete vědět, co vás v budoucnu čeká na trhu práce a jaké dovednosti budou v budoucnu potřeba? Zajímá vás budoucnost odborného vzdělávání a možné scénáře jeho vývoje?

Přihlaste se k odběru newsletteru a už vám žádná novinka neunikne. Přečtěte si již vydané novinky z Evropy a prozkoumejte, čím se zabýváme v projektu ReferNet Česká republika

Další aktuality

Mikrocertifikáty: je třeba systém i rozvoj jednotlivce

Česko má rok na přípravu plánu pro zavedení mikrocertifikátů. Ty umožní prokazovat se dovednostmi získanými prostřednictvím kratších úseků učení. V popředí zájmu by měl zůstat přínos mikrocertifikátů pro uživatele, naznačuje diskuze.

Číst více

Jak dostat skutečné dobrodružství do výchovy mladé generace

Zástupci Národního pedagogického institutu ČR hovořili na konferenci v Senátu Parlamentu ČR o významu a pozitivním vlivu neformálního vzdělávání.

Číst více

Co nás čeká v budoucnu na trhu práce?

Trh práce prošel velkými změnami v důsledku pandemie, války a s nimi spojené inflace i zdražování energií. Na pracovním trhu stále chybí 300 tisíc lidí. Trendům na trhu práce se věnovala konference HR fóra Formování nové budoucnosti v květnu 2022 v Praze.

Číst více

EU doporučila individuální vzdělávací účty a mikrocertifikáty

Rada EU přijala 16. června doporučení o individuálních vzdělávacích účtech a doporučení o mikrocertifikátech.

Číst více

Spolupráce se školami se firmám vyplatí

Přilákat do svého týmu nové lidi, obzvlášť ty aktivní, je dnes snem personalistů. Jednou z cest, jak toho dosáhnout, je spolupráce se středními, vyššími odbornými nebo vysokými školami. Efekt spolupráce je vidět spíše z dlouhodobého hlediska, ale firmám se vyplatí.

Číst více