Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! immediate bitwave Library zlib project z-library zlibrary project

Mezinárodní soutěž Regeneron ISEF začíná

Soutěž Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF) je organizována společností Society for Science and Public za významné podpory společnosti Regeneron.

Regeneron ISEF je nepochybně nejprestižnější celosvětovou soutěží vědeckých projektů žáků do 20 let. Letos bylo vyhlášeno 21 oborů od přírodovědných přes technické po humanitní. Letošní ročník se koná v Atlantě ve státu Georgia od 7.–13. května ve dvou variantách. Část studentů se účastní virtuálně a část prezenční formou.

Barvy České republiky budou hájit tři studenti, kteří soutěží virtuálně v oborech fyzika a chemie. V oboru fyzika nás reprezentuje Petr Kahan z Gymnázia Dr. Antona Randy z Jablonce n. Nisou s prací „Příprava a charakterizace spinově polarizovaných hrotů pro tunelovací mikroskopii“, v oboru chemie máme dva zástupce, Veroniku Martinkovou z Gymnázia Fr. Palackého z Valašského Meziříčí s prací „Přesmyky methansulfonátů N-aryl hydroxamových kyselin“, a Pavla Karáska z Gymnázia tř. Kpt. Jaroše v Brně, který soutěží s prací „Cílené strukturování křemenných povrchů-silný nástroj naznačující nové možnosti existujících separačních metod“.

Konkurence v jednotlivých oborech je vysoká, v každém z oborů je prezentováno cca 80 projektů. Našim studentům přejeme hodně úspěchů při obhajobách projektů.

Soutěžní práce studentů, kteří nás budou v Americe reprezentovat:

Pavel Karásek

Petr Kahan

Veronika Martinková

Další aktuality

Zahajujeme veřejnou diskuzi ke Koncepci revize RVP ZŠS

Rádi bychom vás pozvali na zahájení veřejné diskuze ke Koncepci revize Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální. Debata se bude konat online 4. března.

Číst více

Vyjádření k informacím zveřejněným dne 29. ledna 2024 v článku na Seznamzpravy.cz

NPI ČR se důsledně ohrazuje proti nepravdivým informacím, které byly zveřejněny na Seznamzpravy.cz v článku Další fáze výuky začala. Místo Přemyslovců bude důležitější výklad.

Číst více

Projekt Podpora kurikulární práce škol vypracoval analýzu dostupných otevřených vzdělávacích zdrojů

Analýza byla provedena s důrazem na saturaci všeobecně vzdělávacích předmětů v mateřských, základních a středních školách.

Číst více

Elektronické přihlášky na SŠ krok za krokem

Tisková zpráva MŠMT: Navýšení počtu přihlášek, prioritní seřazení škol a snazší přístup k informacím o přijetí – to vše přinese digitalizace přijímacího řízení na střední školy.

Číst více

Chci být uvádějícím učitelem: Jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu

Připravili jsme vzdělávací programy na téma uvádějícího učitele s nabídkou řady doporučení vycházejících z praxe. Vzdělávání probíhá na krajských pracovištích NPI ČR ve všech krajích.

Číst více