Umění a kultura ve škole: máme možnost volby?

Rádi bychom Vás pozvali k další diskusi o tématu Umění a kultura ve škole. Uskuteční se online v pondělí 29. listopadu. 

Setkání je koncipováno jako neformální „kulatý stůl“, kde bychom si rádi povídali o těchto otázkách:

  • Jak přesná je naše představa o tom, co se děti v uměleckých předmětech mají naučit a čemu by se nejraději samy věnovaly? Měla by mít škola v budoucnosti možnost volby mezi uměleckými předměty? A proč?  
  • Máme nadále setrvávat v dělení uměleckých oborů na povinné a doplňující, tj. "důležité" a "méně důležité"? Lze hledat cesty, jak to překonat?  
  • Jaká je tedy naše představa o tom, kam by se mělo vyvíjet kurikulum oblasti U a K?  

Mezi diskutujícími bude doc. Mgr. Radek Marušák (DAMU), prof. PhDr. Silva Macková (JAMU), Eva Blažíčková (Duncan Centre, Duncan Institut), Zuzana Demlová (platforma uMĚNÍM) a další.

Setkání se bude konat v pondělí 29. 11. 2021 online 17:00–18:30 na platformě MS Teams. 

Chcete-li se diskuse zúčastnit, prosíme, vyplňte stručný formulář: https://forms.gle/9tRL58nqKaXEQkvH9  

Na základě přijaté přihlášky Vám v pondělí 29. 11. dopoledne zašleme odkaz do virtuálního prostoru platformy Teams, na které celá akce proběhne. Účast je zdrama, z diskuse bude pořízen záznam. 

Diskuse navazuje na panelovou diskusi Umění a kultura ve škole: úvahy o vzdělávacích oborech, která se konala 27. 5. 2021. Program: https://www.nipos.cz/umeni-a-kultura-ve-skole/, záznam: https://www.youtube.com/watch?v=JT-9Kxwe5VI&t=2s

Další aktuality

Konference: Jak rozvíjet (nejen) základní dovednosti dospělých v rámci celoživotního učení

Projekt EAAL Vás zve 7. prosince na konferenci, kde budou prezentovány přístupy k rozvíjení základních dovedností dospělých.

Číst více

Vychází publikace věnovaná předčasným odchodům ze vzdělávání

Autoři publikace projektu P-KAP se zamýšlejí nad tím, proč dochází k předčasným odchodům mladých lidí ze vzdělávacího systému a jak podpořit prevenci v této oblasti.

Číst více

Další dvě setkání k velkým revizím RVP ZV pořádají Hradec Králové a Ostrava

Témata příštích workshopů k Hlavním směrům revize RVP ZV budou Klíčové kompetence a gramotnosti a Modelové školní vzdělávací programy. Obě akce proběhnou online.

Číst více

Zapojme všechny – Když žáci pomáhají obětem šikany

V devatenáctém podcastu hovoříme s absolventy střední pedagogické školy, kteří se v současnosti věnují šikaně, kyberšikaně, trollingu a mezilidským vztahům obecně.

Číst více

Jak podpořit základní dovednosti dospělých

Podívejte se na video projektu Evropská agenda pro vzdělávání dospělých (EAAL), kde se dozvíte, co jsou základní dovednosti dospělých a jak přistoupit k jejich rozvoji.

Číst více