Umění a kultura ve škole: máme možnost volby?

Rádi bychom Vás pozvali k další diskusi o tématu Umění a kultura ve škole. Uskuteční se online v pondělí 29. listopadu. 

Setkání je koncipováno jako neformální „kulatý stůl“, kde bychom si rádi povídali o těchto otázkách:

  • Jak přesná je naše představa o tom, co se děti v uměleckých předmětech mají naučit a čemu by se nejraději samy věnovaly? Měla by mít škola v budoucnosti možnost volby mezi uměleckými předměty? A proč?  
  • Máme nadále setrvávat v dělení uměleckých oborů na povinné a doplňující, tj. "důležité" a "méně důležité"? Lze hledat cesty, jak to překonat?  
  • Jaká je tedy naše představa o tom, kam by se mělo vyvíjet kurikulum oblasti U a K?  

Mezi diskutujícími bude doc. Mgr. Radek Marušák (DAMU), prof. PhDr. Silva Macková (JAMU), Eva Blažíčková (Duncan Centre, Duncan Institut), Zuzana Demlová (platforma uMĚNÍM) a další.

Setkání se bude konat v pondělí 29. 11. 2021 online 17:00–18:30 na platformě MS Teams. 

Chcete-li se diskuse zúčastnit, prosíme, vyplňte stručný formulář: https://forms.gle/9tRL58nqKaXEQkvH9  

Na základě přijaté přihlášky Vám v pondělí 29. 11. dopoledne zašleme odkaz do virtuálního prostoru platformy Teams, na které celá akce proběhne. Účast je zdrama, z diskuse bude pořízen záznam. 

Diskuse navazuje na panelovou diskusi Umění a kultura ve škole: úvahy o vzdělávacích oborech, která se konala 27. 5. 2021. Program: https://www.nipos.cz/umeni-a-kultura-ve-skole/, záznam: https://www.youtube.com/watch?v=JT-9Kxwe5VI&t=2s

Další aktuality

Brněnský gymnazista uspěl v prestižní soutěži mladých vědců

Projekt Pavla Karáska z Gymnázia Brno získal druhou hlavní cenu v soutěži mladých vědců Regeneron ISEF v Atlantě.

Číst více

Celostátní přehlídka Středoškolské odborné činnosti představí nejlepší vědecké práce v 18 vědních oborech

Mladí vědci z celé České republiky se sejdou v červnu na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře.

Číst více

Zapojme všechny – Jak komunikovat s předškolními dětmi

Hostem podcastu Adély Pospíchalové je lektorka Radka Schillerová, která se zaměřuje na práci a komunikaci s předškolními dětmi a zvládání emočně vypjatých situací.

Číst více

Německo: modernizace profesních profilů ve všech předpisech o odborné přípravě

Německo zmodernizovalo profesní profily v předpisech o odborné přípravě. Nové položky povinné pro všechna „učňovská“ povolání reagují na měnící se poptávku po dovednostech na trhu práce.  

Číst více

Sledujte spolu s námi: Jak pracovat s edukační robotikou

Jak vybrat ty správné roboty do výuky? Kde hledat inspiraci? Jak finančně náročný je jejich nákup? Kam se obrátit pro radu či pomoc při výběru?

Číst více