Inspiromat pro akční plánování v Jihomoravském kraji

Zveme Vás na webinář projektu P-KAP určený zejména pro vedení SŠ, VOŠ a realizační týmy zajišťující tvorbu, realizaci a implementaci krajských akčních plánů v Jihomoravském kraji.

Webinář se uskuteční 19. listopadu od 10.30 do 12 hodin.

Registrace a další informace

Akční plánování ve vzdělávací oblasti se s ohledem na dlouhodobé cíle rozvoje zaměřuje na posílení prvků strategického řízení v klíčových tematických oblastech. K nim v Jihomoravském kraji patří na prvních místech odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli, rozvoj kariérového poradenství vč. prevence předčasných odchodů žáků ze vzdělávání a podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě. Na webináři garanti těchto oblastí v projektu P-KAP každou z těchto oblastí představí s ohledem na nové trendy, očekávaný vývoj a možnosti jejich rozvoje a podpory na úrovni škol, zřizovatelů, kraje a dalších aktérů, kteří se na vzdělávání podílejí.

Další aktuality

Konference: Jak rozvíjet (nejen) základní dovednosti dospělých v rámci celoživotního učení

Projekt EAAL Vás zve 7. prosince na konferenci, kde budou prezentovány přístupy k rozvíjení základních dovedností dospělých.

Číst více

Vychází publikace věnovaná předčasným odchodům ze vzdělávání

Autoři publikace projektu P-KAP se zamýšlejí nad tím, proč dochází k předčasným odchodům mladých lidí ze vzdělávacího systému a jak podpořit prevenci v této oblasti.

Číst více

Další dvě setkání k velkým revizím RVP ZV pořádají Hradec Králové a Ostrava

Témata příštích workshopů k Hlavním směrům revize RVP ZV budou Klíčové kompetence a gramotnosti a Modelové školní vzdělávací programy. Obě akce proběhnou online.

Číst více

Zapojme všechny – Když žáci pomáhají obětem šikany

V devatenáctém podcastu hovoříme s absolventy střední pedagogické školy, kteří se v současnosti věnují šikaně, kyberšikaně, trollingu a mezilidským vztahům obecně.

Číst více

Jak podpořit základní dovednosti dospělých

Podívejte se na video projektu Evropská agenda pro vzdělávání dospělých (EAAL), kde se dozvíte, co jsou základní dovednosti dospělých a jak přistoupit k jejich rozvoji.

Číst více