Jak podporovat začleňování žáků do kolektivu

V rámci tematické oblasti podpora inkluze připravil projekt P-KAP webinář k začleňování různorodých žáků do třídního a školního kolektivu.

Webinář se bude konat 15. listopadu od 14 hodin. Nabídne odpovědi na otázky, co může pro své žáky udělat učitel a jak může škola pomoci pedagogům, aby měli na tuto náročnou oblast své profese dostatečnou kapacitu

Akce je určená především pro vedení škol, pracovníky školních poradenských pracovišť a středoškolské pedagogy. Získají zde potřebné odborné informace a podporu, inspirativní a funkční ověřené příklady z praxe i diskusi s odborníky.

Program

Registrace

Další aktuality

O jaké profese a obory bude v ČR zájem v roce 2030?

Cedefop Skills forecast zahrnuje odhad budoucích trendů zaměstnanosti podle sektorů, skupin povolání, jednotlivých zemí i odhady budoucí úrovně vzdělání a dostupné pracovní síly.

Číst více

Přihlaste se do soutěže Učme chemii atraktivně!

Soutěž pořádá Svaz chemického průmyslu České republiky. Cílem třetího ročníku je ukázat zajímavé náměty, jak efektivně učit chemii v prezenční i distanční formě.

Číst více

Zveme vás na webinář o rozvoji kariérových kompetencí

Rozvoj kariérových kompetencí je důležitým předpokladem pro dlouhodobou uplatnitelnost na trhu práce. Na webináři se zaměříme na možnosti zjišťování kariérových kompetencí u žáků, studentů a klientů. 

Číst více

Rakousko: nový systém řízení kvality na školách

Na rakouských školách byl ve školním roce 2021/2022 zaveden nový systém řízení kvality, který má pomoci dostát zvyšujícím se nárokům na školní vzdělávání.

Číst více

Vypravili jsme se do škol, které doučují navzdory epidemické situaci

Školy mají plné ruce práce se zvládáním hybridní výuky, kterou přinesla další vlna covidové pandemie. Přestože se personální a časové možnosti mnohdy zhoršují, doplňkový vzdělávací program pro rozšíření znalostí žáků pokračuje, nyní v rámci Národního plánu obnovy.

Číst více