Zapojte se i letos do Evropského týdne programování

Code Week (Evropský týden programování) je iniciativa, jejímž cílem je zábavným a aktivním způsobem přiblížit programování a digitální gramotnost každému člověku.

CodeWeek letos probíhá od 9. do 24. října. V rámci CodeWeek mají školy, neziskové organizace, programovací kluby a další organizace příležitost organizovat akce zaměřené na programování a informatické myšlení.

S podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Národního pedagogického institutu ČR se také letos do CodeWeek zapojuje DigiKoalice a vyzývá všechny účastníky, aby zorganizovali akci, přihlásili se pomocí webových stránek a dali o akci vědět ve své síti.

DigiKoalice vytvořila výukové balíčky pro žáky ZŠ, se kterými můžete žáky pozvat do říše programování. Výukové materiály lze využít při prezenční i vzdálené výuce. Jak k tomu dodává ambasadorka CodeWeek v ČR Martina Teichmannová: "Našimi výukovými balíčky chceme povzbudit učitele, aby svým studentům umožnili nahlédnout do světa programování a inspirovali je k hlubšímu zájmu. Ve svých třídách mohou s našimi lekcemi uspořádat praktické aktivity a lekce, ať už online, nebo offline."

Na facebookové stránce @codeweekcz DigiKoalice sdílí tzv. Codictionary se základními pojmy souvisejícími s programováním a kyberprevencí. V srpnu také DigiKoalice uspořádala webinář "Jak na CodeWeek online i offline" pro všechny, kteří by se do něj rádi zapojili. Jeho záznam najdete na YouTube kanále DigiKoalice.

V České republice letos CodeWeek probíhá na pozadí revizí rámcových vzdělávacích programů v oblasti informatiky a digitálních kompetencí. "Iniciativu CodeWeek vnímám jako příležitost podpořit probíhající revize kurikula a ukázat učitelům, ale i rodičům, že rozvoj informatického myšlení a výuka programování je příležitostí pro každého žáka ZŠ či SŠ," říká Daniela Růžičková z Národního pedagogického institutu ČR. V souvislosti s probíhajícími ICT revizemi je do konce října otevřen formulář pro školy, které s novou informatikou chtějí začít k 1. září 2022. 

Všechny důležité informace o tom, jak se zapojit do Evropského týdne programování, kde najdete vzdělávací a výukové zdroje o programování, i návod, jak zorganizovat akci, najdete na stránkách http://codeweek.eu/. Pokud chcete sledovat poslední novinky a být v kontaktu s dalšími organizátory, CodeWeek je v ČR aktivní také na sociálních sítích – Facebooku, Instagramu a Twitteru. Užitečné příspěvky najdete také na webu DigiKoalice.


Evropský týden programování v České republice podporuje i Úřad vlády ČR. Dalšími partnery a aktivními podporovateli Evropského týdne programování v ČR jsou Dům zahraniční spolupráce, Jednota školských informatiků, Czechitas či Sdružení VIA (Meet and Code).

Další aktuality

Konference: Jak rozvíjet (nejen) základní dovednosti dospělých v rámci celoživotního učení

Projekt EAAL Vás zve 7. prosince na konferenci, kde budou prezentovány přístupy k rozvíjení základních dovedností dospělých.

Číst více

Vychází publikace věnovaná předčasným odchodům ze vzdělávání

Autoři publikace projektu P-KAP se zamýšlejí nad tím, proč dochází k předčasným odchodům mladých lidí ze vzdělávacího systému a jak podpořit prevenci v této oblasti.

Číst více

Další dvě setkání k velkým revizím RVP ZV pořádají Hradec Králové a Ostrava

Témata příštích workshopů k Hlavním směrům revize RVP ZV budou Klíčové kompetence a gramotnosti a Modelové školní vzdělávací programy. Obě akce proběhnou online.

Číst více

Zapojme všechny – Když žáci pomáhají obětem šikany

V devatenáctém podcastu hovoříme s absolventy střední pedagogické školy, kteří se v současnosti věnují šikaně, kyberšikaně, trollingu a mezilidským vztahům obecně.

Číst více

Jak podpořit základní dovednosti dospělých

Podívejte se na video projektu Evropská agenda pro vzdělávání dospělých (EAAL), kde se dozvíte, co jsou základní dovednosti dospělých a jak přistoupit k jejich rozvoji.

Číst více