Školní kariérový poradce a koordinátor spolupráce školy se zaměstnavateli musí spolupracovat

Webinář projektu P-KAP bude věnován spolupráci zaměstnanců školy, kteří mají na starost kariérové poradenství a koordinaci kontaktů a aktivit školy se zaměstnavateli.

Webinář Kariérový poradce a koordinátor spolupráce školy se zaměstnavateli jako pozice v ŠAP představí výhody, které škole a jejím žákům přináší nejen zavedení zmíněných pozic, ale též úzká kooperace kariérového poradce s koordinátorem spolupráce.
Na středních školách vzrůstá význam kariérového poradenství a přibývá škol, které tuto pozici zřizují. K poměrně nové pozici patří i koordinátor spolupráce se zaměstnavateli, jíž využívají zejména odborné školy s větším počtem firemních partnerů a širší paletou aktivit, které společně s nimi realizují. A mnohé školy ve svých strategických úvahách k těmto cílům směřují – školní akční plán je právě ten typ dokumentu, v němž můžete v kratším časovém horizontu naplánovat změnu, promyslet a rozepsat jednotlivé kroky, které vás k ní dovedou. Webinář nabídne praktické zkušenosti tří škol různého zaměření, které už mají nastavené procesy a vlastní zkušenosti se spoluprací školního kariérového poradce a koordinátora spolupráce s firmami.

Webinář projektu P-KAP se koná 30. září od 14 hodin.

Podrobnosti, program a registrace

Další aktuality

Podnikatelské kompetence v odborném vzdělávání: Lotyšsko

Podnikavost je jednou z šesti průřezových dovedností, kterou si mají lotyšští žáci v odborném vzdělávání rozvinout. Na ukotvení podnikatelských kompetencí v odborném vzdělávání a přípravě se soustřeďují případové studie Cedefopu.

Číst více

Bilance odborného vzdělávání v Evropě

Jak se mění obsah a podoba odborného vzdělávání, aby dokázalo reagovat na rychle se vyvíjející poptávku po dovednostech na trhu práce a měnící se potřeby společnosti? Tomu se věnuje stručná zpráva Cedefopu o budoucnosti odborného vzdělávání.

Číst více

Inspirujte se: Na školní zahradě lze vyučovat každý předmět

Pravidelné venkovní vyučování přináší pro žáky, učitele i celou školu mnoho pozitiv. Přesto se s ním v českém školství zatím příliš nesetkáme. „Učitelé by potřebovali větší podporu,“ říká Klára Šindelková z NPI ČR.

Číst více

Dovednosti pro život – když škola života nestačí

Ne vždycky si jako dospělí vystačíme s tím, co jsme se naučili ve škole. Sada infografik upozorňuje, že připravit se na výzvy každodenního života je možné díky celoživotnímu učení a hlavně díky pomoci vzdělavatelů.

Číst více

Výzva k předložení informací o nejdůležitějších úspěších Evropského roku mládeže 2022

Evropská komise chystá sdělení o přehledu nejdůležitějších úspěchů Evropského roku mládeže 2022.

Číst více