Školní kariérový poradce a koordinátor spolupráce školy se zaměstnavateli musí spolupracovat

Webinář projektu P-KAP bude věnován spolupráci zaměstnanců školy, kteří mají na starost kariérové poradenství a koordinaci kontaktů a aktivit školy se zaměstnavateli.

Webinář Kariérový poradce a koordinátor spolupráce školy se zaměstnavateli jako pozice v ŠAP představí výhody, které škole a jejím žákům přináší nejen zavedení zmíněných pozic, ale též úzká kooperace kariérového poradce s koordinátorem spolupráce.
Na středních školách vzrůstá význam kariérového poradenství a přibývá škol, které tuto pozici zřizují. K poměrně nové pozici patří i koordinátor spolupráce se zaměstnavateli, jíž využívají zejména odborné školy s větším počtem firemních partnerů a širší paletou aktivit, které společně s nimi realizují. A mnohé školy ve svých strategických úvahách k těmto cílům směřují – školní akční plán je právě ten typ dokumentu, v němž můžete v kratším časovém horizontu naplánovat změnu, promyslet a rozepsat jednotlivé kroky, které vás k ní dovedou. Webinář nabídne praktické zkušenosti tří škol různého zaměření, které už mají nastavené procesy a vlastní zkušenosti se spoluprací školního kariérového poradce a koordinátora spolupráce s firmami.

Webinář projektu P-KAP se koná 30. září od 14 hodin.

Podrobnosti, program a registrace

Další aktuality

Konference zahájila veřejnou diskuzi k Hlavním směrům revize RVP ZV

V úterý 19. října proběhla za účasti ministra školství Roberta Plagy konference zahajující veřejnou diskusi k Hlavním směrům revize RVP ZV.

Číst více

Projekt Učíme online komunity Česko.Digital se propojuje s NPI

Smyslem spolupráce je usnadnit co největšímu počtu škol využívání digitálních technologií ve výuce a tím zkvalitnit nejen distanční výuku, ale i rozvíjet digitální kompetence žáků.

Číst více

Ohlédnutí za závěrečnou konferencí projektu P-KAP

Netradičně pojatá konference nabídla příběhy protagonistů akčního plánování, zástupců SŠ a VOŠ, realizačních týmů KAP v krajích a jejich partnerů i pracovníků projektu.

Číst více

Přihlaste se na webinář Mediální gramotnost

Webinář projektu P-KAP se bude konat 1. listopadu. Bude věnován ukotvení mediální gramotnosti v českém kurikulu a tomu, kde všude je ve vzdělávání potřeba pracovat s mediální gramotností.

Číst více

Kulatý stůl k motivování znevýhodněných dospělých k učení

Tématu motivování znevýhodněných skupin dospělých ke vzdělávání a učení byl věnován kulatý stůl projektu Evropská agenda pro vzdělávání dospělých (EAAL), který se uskutečnil 7. října 2021 v Praze.

Číst více