Národní plán doučování nabízí školám praktickou pomoc

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s NPI a neziskovými organizacemi pokračuje v Národním plánu doučování. Nový web za první tři týdny od spuštění čítá 15 tisíc návštěv.

Webové stránky Národního plánu doučování představují praktického průvodce a inspiraci pro ředitele, pedagogy, doučující i rodiče. Aktuálně nabízejí především učitelům, resp. doučujícím i z řad neziskových organizací a studentů pedagogických fakult, tipy ve formě videí, v nichž jejich kolegové sdílejí svá know-how, dodávají tipy, triky a rady nejen k obsahu doučování, místu konání nebo pomůckám, aby žáci daný předmět lépe chápali, ale také k tomu, jak žáky oslovit a vzbudit v nich o doučování zájem.

„Nejdůležitější je budovat vztah k předmětu, vše ostatní už pak přijde samo,“ říká Jakub Jelen, garant kurzu Doučování přírodovědných předmětů Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. „Během doučování se snažím žákům vysvětlit, že daný předmět může být i zábava, že to není jen o získání známky ve škole, ale že například fyziku opravdu můžou využít v běžném životě,“ zmiňuje studentka Přírodovědecké fakulty a doučovatelka fyziky Veronika Šandová, mohou se ho účastnit i ti, které zajímá něco více do hloubky. Některým žákům se doučováním daří získat i uznání svých rodičů, jak podotkl Václav Nádvorník, zástupce ředitele ZŠ Londýnská v Praze, učitel matematicko-fyzikálního základu a informatiky. Naopak jak nakládat s ambicemi rodičů, které převyšují studijní potenciál žáka, zmiňuje Jana Servusová, učitelka angličtiny a českého jazyka na ZŠ Chocerady.

Ve vícero videích zaznívají tipy, jak přistupovat k menším či větším mezerám v učivu – nebát se vrátit o úroveň, nebo klidně až o dva ročníky v učivu níže, jak řekla Ellen Pražáková, studentka speciální pedagogiky doučující matematiku, však to je jedna z výhod doučování – individuální přístup, žáci se nemusejí bát ani možného posměchu jiných. Jak říká Jana Servusová: „Moje doučování bude i v příštích měsících zaměřeno na to, co je ve větší studijní skupině obtížné rozvíjet jak z hlediska počtu žáků, tak i z hlediska vytvoření bezpečného prostředí.“ Nejen Ellen Pražáková, ale i Veronika Nádvorníková ze ZŠ Londýnská představují konkrétní pomůcky, které si žáci mohou sami vyrobit nebo pořídit v běžné domácnosti, aby se jim lépe učilo, příklady lépe chápali a vědomosti lépe vštěpovali do paměti. Andrea Tláskalová, učitelka 1. stupně ZŠ ve Zbiroze, radí v rámci geometrie vysvětlit žákům, nakolik je důležité mít správné pomůcky, které pak ušetří práci. Mnozí vyzdvihují důležitost zajímavých témat a souvislostí: Vítězslav Kružík, učitel matematiky a hudební výchovy na Gymnáziu Čajkovského v Olomouci, svěřuje svůj trik, jak v žácích vzbudit zájem o vážnou hudbu, podobně Jana Servusová zájem o český jazyk.

Nemalou roli v doučování sehrává i průběžná motivace. Kromě vzbuzení zájmu o daný předmět se jedná i o průběžné povzbuzování, které pomůže žákům vyrovnat se s tím, co pandemie přinesla, a to i při doučování cizích jazyků. „Myslím si, že je velice důležité podporovat každý i dílčí pokrok a opravdu hodně chválit a hodně oceňovat to, že se žák nebojí a že promluví. Myslím si, že doučování by mělo být zaměřené na to, v čem výuka angličtiny nejvíc trpěla v době, kdy jsme se žáky nebyli v přímém kontaktu,“ podotýká Jana Servusová.
Videí bude na webu Doučování přibývat, a to i na další témata – sdílení zkušeností a konkrétních příběhů doučujících i doučovaných žáků, příběhů a zkušeností z různých sociálních skupin.

Na webových stránkách školy dále naleznou základní informace o možnosti využití finančních prostředků na doučování, administrativní podporu (např. vzory dohod), návrh postupu při výběru žáků k doučování a komunikaci s nimi. Připraveny jsou další podpůrné informace k doučování včetně kontaktů na organizace, které mohou s doučováním pomoci.

Část webových stránek pro rodiče přináší v české i anglické verzi informace například o tom, zda je doučování povinné, kdo o tom rozhoduje nebo kdo může a bude jejich dítě doučovat. Tyto informace jsou připraveny i v dalších 17 jazykových mutacích pro potřeby učitelů, kteří by rádi blíže informovali cizojazyčné rodiče svých žáků. Obsah záložek doplňuje šikovně provedená část FAQ. Případní zájemci z řad neziskových organizací nebo fyzických osob, kteří se chtějí zapojit do doučování žáků ve školách, mohou skrze tyto stránky zveřejnit nabídku svých služeb.

Národní plán doučování

Pandemie COVID-19 zasahuje do režimu vzdělávání na českých školách již bezmála jeden a půl roku. Výluka prezenční výuky nejen že negativně zasáhla do dosavadních studijních návyků a vzdělávání všech žáků, ale zvýšila rozdíly mezi školami a jednotlivými žáky – zatímco jedněm prospěla nebo je alespoň příliš nezasáhla, u jiných se vzdělávací výsledky zhoršily.

Na pokrytí nákladů na doučování žáků rozhodlo MŠMT základním a středním školám rozdělit v tomto roce téměř 250 milionů korun. Školy tyto prostředky obdrží prostřednictvím krajských úřadů do konce září. Doučování bude probíhat mimo vyučování a doučující hodiny dostanou zaplaceny.

Smyslem Národního plánu doučování je také iniciovat širokou neformální platformu škol a externích doučovatelů (jednotlivci, neziskové a jiné organizace a instituce), kteří budou intenzivně spolupracovat na poskytování co nejefektivnější podpory ohroženým dětem. Dlouhodobě se doučování věnuje mj. nezisková organizace Člověk v tísni, která se snažila dětem po celou dobu pandemie pomáhat s výpadkem během distanční výuky. Možnost využít prostředky i na zapojení lidí z okolí školy otevře nové cesty komunikace s dětmi a rodinami tam, kde dosavadní komunikace neprobíhala funkčně. Jak řekl ministr školství Robert Plaga: „Věřím, že komunikace s rodinami a další vzdělávací podpora pro děti zabrání předčasným odchodům ze vzdělávání a položí základ pro dobrou profesní dráhu, navzdory omezením, která pandemie přinesla.“

„Snažíme se, aby učitelé brali doučování jako šanci pomoci žákům v obtížných podmínkách a žáci jako potvrzení, že se o jejich vzdělání společnost opravdu zajímá,“ říká projektový manažer NPI ČR Tomáš Machalík.

V první fázi bude přímé doučování žáků probíhat do 31. prosince 2021. Národní plán doučování však rokem 2021 nekončí. Podpora doučování bude pokračovat nejméně do konce školního roku 2022/2023 z Národního plánu obnovy.


Tisková zpráva PDF

Tisková zpráva Word

Fotografie

Další aktuality

Britská inspirace: Jak začlenit nově příchozí žáky do vzdělávání

Představujeme vám 10dílný seriál, který připravili redaktoři webu Zapojmevšechny.cz na základě anglické Národní strategie podpory začleňování nově příchozích žáků do školní výuky.

Číst více

Pozvánka: Jak motivovat dospělé ke vzdělávání v Jihočeském kraji

Co udělat pro to, aby se dospělí více účastnili dalšího vzdělávání a celoživotního učení? Přijďte se inspirovat a diskutovat 13. října do Českých Budějovic.

Číst více

Jak na digitální kompetence na základní škole? Sledujte živou debatu u kulatého stolu

Co si představit pod pojmem digitální kompetence? Jak je implementovat do výuky? Jaký přínos mají digitální kompetence pro žáky? Sledujte debatu s učiteli, kteří se s vámi podělí o vlastní zkušenosti. 

Číst více

Proběhla první letní škola propojování formálního a neformálního vzdělávání

V Chaloupkách se letos v srpnu sešlo 22 učitelek a učitelů ze základních i středních škol, kteří pilotovali třídenní program se zájmem načerpat inspiraci pro svou práci.

Číst více

Španělsko: revoluce v odborném vzdělávání a přípravě

Španělsko se stalo průkopníkem nového modelu odborného vzdělávání a přípravy.

Číst více