Připravili jsme metodiku pro pedagogické pracovníky základních škol, která poskytuje funkční nástroj pro identifikaci žáků se sociálním znevýhodněním.

Mluvíme-li o žácích se sociálním znevýhodněním, o jaké žáky se vlastně jedná?

Nová metodika má za cíl pomoci školním poradenským pracovníkům i učitelům porozumět sociálnímu znevýhodnění žáků v celé šíři dané problematiky a připomenout jim, že i sociálně podmíněné bariéry mohou žákům výrazně znesnadnit cestu za úspěchem ve vzdělávání.

V současné době může metodika sloužit školám pro projektové účely. V rámci projektů zaměřených na podporu žáků se sociálním znevýhodněním si školy přesně definují cílovou skupinu žáků, která by měla být v projektu zapojena. V budoucnu by měla sloužit také jako podklad pro plánované „indexované“ financování škol. Předpokládá se, že právě na základě přesnějších údajů o počtech žáků se sociálním znevýhodněním bude školám poskytována potřebná finanční, personální a metodická podpora v oblasti vzdělávání těchto žáků.


Doporučujeme vám také rozhovor s autorem metodiky Zbyňkem Němcem.


NPO

Další aktuality

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více

21. březen 2024

Probíhají první setkání Národního metodického kabinetu

V březnu probíhají první setkání všech sekcí Národního metodického kabinetu, mezi jejichž hlavní úkoly patří spoluvytváření kurikula, poskytování zpětné vazby z terénu, formulace metodických doporučení pro územní kabinety a poskytování konkrétní metodické podpory.

Číst více

13. březen 2024

DIGI roadshow – inspirativní setkání pro učitele

Do škol se dostává mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů. Na dubnové DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na smysluplné využití informatických pomůcek zábavnou formou.

Číst více

28. únor 2024

Zahajujeme veřejnou diskuzi ke Koncepci revize RVP ZŠS

Rádi bychom vás pozvali na zahájení veřejné diskuze ke Koncepci revize Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální. Debata se bude konat online 4. března.

Číst více

31. leden 2024

Vyjádření k informacím zveřejněným dne 29. ledna 2024 v článku na Seznamzpravy.cz

NPI ČR se důsledně ohrazuje proti nepravdivým informacím, které byly zveřejněny na Seznamzpravy.cz v článku Další fáze výuky začala. Místo Přemyslovců bude důležitější výklad.

Číst více