V rámci projektu UpSkilling proběhlo v letech 2021 a 2023 rozsáhlé dvoukolové šetření o zjišťování povědomí a využívání Národní soustavy kvalifikací v oblasti dalšího vzdělávání u vybraných cílových skupin.

Šetření realizovala externí společnost Moore Advisory CZ, která získala zpětnou vazbu od 998 středních a vyšších odborných škol, 1455 zaměstnavatelů z různých odvětví celé ČR (z toho 419 s více než 100 zaměstnanci) a 233 pracovníků z 85 poboček Úřadu práce ČR z oblasti rekvalifikací a poradenství.

Šetření se primárně zaměřovalo na zjištění úrovně povědomí u jednotlivých cílových skupin ve všech krajích ČR. Míra povědomí byla různá v jednotlivých krajích, ale také mezi cílovými skupinami. Nejvyšší míra povědomí o Národní soustavě kvalifikací byla u pracovníků Úřadu práce ČR (98 %). Dále pak u škol (75 %) a nakonec u zaměstnavatelů (26 %). Všechny tyto skupiny hrají důležitou roli v systému dalšího vzdělávání.

Aktivity projektu mezi jednotlivými koly šetření byly zaměřené mimo jiné na zvýšení povědomí, resp. znalostí u zmiňovaných skupin. Mezi nejvýznamnější patřily dvě vlny workshopů v jednotlivých krajích, kterých se zúčastnilo celkem 1153 osob. Druhé kolo šetření měřilo mimo jiné dopad těchto aktivit na stejném vzorku respondentů.


Chcete se dozvědět více informací o šetření a výsledcích ve vašem kraji?

Navštivte stránky projektu UpSkilling, kde najdete manažerská shrnutí a závěrečné zprávy z obou kol šetření.


Mapa úrovně povědomí o NSK u škol v 1. kole šetření

upskilling setreni


OPZ

Další aktuality

22. červenec 2024

Připravili jsme pro vás záznam ze setkání Evropa jako education village

Na závěr školního roku jsme již tradičně zhodnotili, co přinesly uplynulé měsíce. Naše festivalové setkání v Brně navázalo na konferenci Česko jako education village z minulého roku.

Číst více

11. červenec 2024

Švédsko: více míst v odborném vzdělávání jako cesta ke kvalifikovaným pracovníkům

Švédsko zavádí opatření bojující s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Navýšením rozpočtu pro odborné vzdělávání a přípravu vzroste počet studijních míst o 25 %.

Číst více

27. červen 2024

Cedefop porovnává rámce kvalifikací v Evropě

Vývoj národních rámců kvalifikací ve 41 zemích sleduje a mezi sebou srovnává interaktivní nástroj od Cedefopu. Zdroj informací využijí zejména tvůrci politik a odborníci v oblasti vzdělávání a trhu práce.

Číst více

24. červen 2024

Vše o učňovské přípravě v Evropě na jednom místě

Aktualizovaná databáze Cedefopu nabízí srovnání systémů učňovské přípravy v Evropě i příklady dobré praxe, které využijí zejména odborníci a tvůrci politik.

Číst více

19. červen 2024

Zveme vás na šestý ročník soutěže Učme chemii atraktivně

Pokud jste učitelé chemie a máte zajímavý projekt, se kterým byste chtěli seznámit veřejnost, neváhejte se přihlásit a soutěžit o zajímavé odměny.

Číst více