Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! immediate bitwave Library zlib project z-library zlibrary project

Jaké je povědomí o Národní soustavě kvalifikací u škol, Úřadu práce a zaměstnavatelů

V rámci projektu UpSkilling proběhlo v letech 2021 a 2023 rozsáhlé dvoukolové šetření o zjišťování povědomí a využívání Národní soustavy kvalifikací v oblasti dalšího vzdělávání u vybraných cílových skupin.

Šetření realizovala externí společnost Moore Advisory CZ, která získala zpětnou vazbu od 998 středních a vyšších odborných škol, 1455 zaměstnavatelů z různých odvětví celé ČR (z toho 419 s více než 100 zaměstnanci) a 233 pracovníků z 85 poboček Úřadu práce ČR z oblasti rekvalifikací a poradenství.

Šetření se primárně zaměřovalo na zjištění úrovně povědomí u jednotlivých cílových skupin ve všech krajích ČR. Míra povědomí byla různá v jednotlivých krajích, ale také mezi cílovými skupinami. Nejvyšší míra povědomí o Národní soustavě kvalifikací byla u pracovníků Úřadu práce ČR (98 %). Dále pak u škol (75 %) a nakonec u zaměstnavatelů (26 %). Všechny tyto skupiny hrají důležitou roli v systému dalšího vzdělávání.

Aktivity projektu mezi jednotlivými koly šetření byly zaměřené mimo jiné na zvýšení povědomí, resp. znalostí u zmiňovaných skupin. Mezi nejvýznamnější patřily dvě vlny workshopů v jednotlivých krajích, kterých se zúčastnilo celkem 1153 osob. Druhé kolo šetření měřilo mimo jiné dopad těchto aktivit na stejném vzorku respondentů.


Chcete se dozvědět více informací o šetření a výsledcích ve vašem kraji?

Navštivte stránky projektu UpSkilling, kde najdete manažerská shrnutí a závěrečné zprávy z obou kol šetření.


Mapa úrovně povědomí o NSK u škol v 1. kole šetření

upskilling setreni


OPZ

Další aktuality

Zahajujeme veřejnou diskuzi ke Koncepci revize RVP ZŠS

Rádi bychom vás pozvali na zahájení veřejné diskuze ke Koncepci revize Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální. Debata se bude konat online 4. března.

Číst více

Vyjádření k informacím zveřejněným dne 29. ledna 2024 v článku na Seznamzpravy.cz

NPI ČR se důsledně ohrazuje proti nepravdivým informacím, které byly zveřejněny na Seznamzpravy.cz v článku Další fáze výuky začala. Místo Přemyslovců bude důležitější výklad.

Číst více

Projekt Podpora kurikulární práce škol vypracoval analýzu dostupných otevřených vzdělávacích zdrojů

Analýza byla provedena s důrazem na saturaci všeobecně vzdělávacích předmětů v mateřských, základních a středních školách.

Číst více

Elektronické přihlášky na SŠ krok za krokem

Tisková zpráva MŠMT: Navýšení počtu přihlášek, prioritní seřazení škol a snazší přístup k informacím o přijetí – to vše přinese digitalizace přijímacího řízení na střední školy.

Číst více

Chci být uvádějícím učitelem: Jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu

Připravili jsme vzdělávací programy na téma uvádějícího učitele s nabídkou řady doporučení vycházejících z praxe. Vzdělávání probíhá na krajských pracovištích NPI ČR ve všech krajích.

Číst více