říjen 2021 - březen 2022

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

 • Mgr. Jana Grancová
 • DiS.
 • PhDr. Petra Bendová
 • Ph.D.
 • Mgr. Iva Škaloudová
 • PhDr. Jana Doležalová
 • Ph.D.

Číst více

bude upřesněno

Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů

 • PaedDr. PhDr. Věra Kosíková
 • Ph.D.
 • Mgr. et Mgr. Monika Holečková

Číst více

bude upřesněno

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

 • PhDr. Vladimír Píša
 • PhDr. Jana Doležalová
 • Ph.D.
 • PaedDr. Josef Rydlo

Číst více

říjen 2021 - červen 2022, vždy v úterý, cca 1x za 14 dní, v čase 9 - cca 16 hod. Termíny: 12.10. 2021,26.10., 9.11., 30.11., 14.12., 11.01.2022, 25.1., 8.3., 22.3., 5.4., 19.4., 3.5., 17.5., 31.5. Změna termínů vyhrazena.

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • PhDr. Miloš Beneš
 • JUDr. Zuzana Machalová
 • Mgr. Bc. Miroslav Jiřička
 • Mgr. Bc. Radislava Jiřičková

Číst více

Data jsou předběžná, otevření proběhne až po naplnění skupiny a také v závislosti na epidemiologické situaci. Předběžně tedy: 5. a 19. října; 2.,16. a 30. listopadu, 25. ledna. Při zhoršené epidemiologické situaci je potřeba počítat s delší dobou trvání programu!

Logopedický asistent - primární logopedická prevence ve školství

 • Mgr. Milena Kohoutová
 • Mgr. Pavla Petruželová

Číst více

8. října 2021 - 30. června 2022, pátky

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

 • Mgr. Irena Loudová
 • PhD.
 • doc. PhDr. Jana Marie Havigerová
 • Ph.D.
 • Mgr. et Mgr. et Mgr. Soňa Křížová
 • Ph.D.

Číst více

8. října 2021 - 30. června 2022, pátky

Studium pedagogiky podle § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.

 • Mgr. Irena Loudová
 • PhD.
 • doc. PhDr. Jana Marie Havigerová
 • Ph.D.
 • Mgr. et Mgr. et Mgr. Soňa Křížová
 • Ph.D.
 • PhDr. Jana Doležalová
 • Ph.D.

Číst více

14. října 2021 - červen 2022, čtvrtky

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Lektoři NPI ČR

Číst více

14. října 2021 - červen 2022, čtvrtky

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • Lektoři NPI ČR

Číst více

16. října; 6. a 27 listopadu, 11. prosince 2021; další termíny budou upřesněny

Studium pro asistenty pedagoga

 • Mgr. et Mgr. et Mgr. Soňa Křížová
 • Ph.D.
 • Bc. Sophia Dvořáková

Číst více