červen - říjen 2021

Podpora kombinatorického myšlení na 2. a 3. stupni škol

 • prof. RNDr. Naďa Vondrová
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Pojmy obsah a obvod, objem a povrch v učivu matematiky na 1. st. ZŠ

 • doc.,RNDr. Darina Jirotková
 • Ph.D.
 • Mgr. Sylva Peclinovská
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Poznávání geometrie na 1. stupni ZŠ rukama a manipulacemi

 • doc.,RNDr. Darina Jirotková
 • Ph.D.
 • Mgr. Magdalena Málková
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Práce s chybou ve výuce matematiky 1. stupni ZŠ jako cesta k hlubšímu porozumění

 • doc.,RNDr. Darina Jirotková
 • Ph.D.
 • Mgr. Tereza Kottová
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Práce s daty s žáky na ZŠ

 • PhDr. Zbyněk Filipi
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Praktické zavádění digitálních technologií vzhledem k modelu SAMR

 • Mgr. et Bc. Libor Klubal
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Problematika pravopisu na 1. stupni ZŠ

 • doc. PhDr. Eva Hájková
 • CSc.
W Z CS

Číst více

červen - říjen 2021

Radioaktivita, f-prvky a jaderné palivo – zajímavosti a novinky

 • RNDr. Ing. Petr Distler
 • Ph.D. et Ph.D.
W Z CS

Číst více