červen 2021 – červen 2023

Revize RVP (G, SOŠ, SOU) - jejich cíle, význam a obsah

 • Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Revize RVP ZV - jejich význam, cíle a obsah

 • Mgr. Miloš Mlčoch, Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Robotika s LEGO Mindstorms

 • PhDr. Tomáš Jakeš, Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Robotika s WeDo 2.0 pro 1. stupeň ZŠ

 • PhDr. Josef Procházka, Ph.D.
 • PhDr. Daniel Tocháček
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Role písmen v matematice 1. st. ZŠ - rozumí žáci písmenům v matematice?

 • doc.,RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
 • PhDr. Štěpán Ročák
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Rozvíjíme informatické myšlení unplugged (1. stupeň ZŠ)

 • Ing. Bc. Eva Fanfulová
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Rozvoj digitální gramotnosti ve výuce

 • PhDr. Tomáš Jeřábek, Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Rozvoj informatického myšlení pro II. stupeň ZŠ

 • PhDr. Petra Vaňková, Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Rozvoj informatického myšlení pro SŠ

 • Mgr. Jiří Pech, Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Rozvoj kombinatorického myšlení řešením úloh

 • Mgr. Miroslav Staněk
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Rozvoj myšlení žáků prostřednictvím map

 • RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
W Z CS

Číst více