červen 2021 – červen 2023

Jak se učíme (zajímavé informace ze stejnojmenné knihy)

 • Mgr. Martin Krynický
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Jak vést distanční výuku v 1. třídě

 • PhDr. Hana Havlínová
 • Ph.D.
 • Mgr. Jitka Etheridge
 • Mgr. Alena Postupová
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Jak vést žáky 2. stupně k řešení slovních úloh s porozuměním

 • prof. RNDr. Naďa Vondrová
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Jaroslav Heyrovský - od elektrolýzy přes objev polarografie až k Nobelově ceně

 • Ing. Květoslava Stejskalová
 • CSc.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Kde najít nejnovější informace o současné češtině?

 • Mgr. Lucie Lukešová
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Komunikace na sociálních sítích a sociálních fórech

 • PaedDr. Jana Vejvodová
 • CSc.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Komunikace pedagogů MŠ s rodiči

 • PhDr. Mgr. Eva Burdová
 • MBA
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Komunikační přístup k výuce mluvnice – příklady dobré praxe

 • Bc. Petr Pokorný
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Mapové vizualizace ve výuce

 • Ing. Karel Rejthar
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Metodika řešení matematických úloh v oborech SOV

 • Mgr. František Procházka
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Mobilní aplikace pro výuku různých vyučovacích předmětů na SŠ

 • Mgr. Petra Boháčková
W Z CS

Číst více