15. listopadu 2024, 9:30–13:00

Rozvoj dovednosti psaní na SŠ aneb píšeme pro radost, nejen pro MZ

 • Mgr. Martina Dočekalová

Číst více

24. října 2024, 8:30–15:00

Specifické potřeby dětí předškolního věku

 • Mgr. Tereza Hanusová

Číst více

10. prosince 2024, 9:00–15:30

Jak v matematice rozvíjet dovednosti pro život

 • doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
 • RNDr. Eva Zelendová, Ph.D.

Číst více

11. prosince 2024, 9:00–15:30

Jak v matematice rozvíjet dovednosti pro život

 • doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
 • RNDr. Eva Zelendová, Ph.D.

Číst více

termín bude upřesněn v září 2024

Rozvoj digitálních kompetencí ve výchově k občanství

 • Mgr. Antonín Marek
Z

Číst více

bude upřesněno

Specifické potřeby dětí předškolního věku

 • Mgr. Martina Bělohlávková
 • Mgr. Jiří Halda
 • PhDr. et PaedDr. Jana Matějková

Číst více

bude upřesněno

Efektivní práce s portfoliem dítěte v MŠ

 • Mgr. Věra Váňová, Krejčová, Ph.D.

Číst více

bude upřesněno

Tvorba plánu hodnocení vlastní práce v MŠ

 • Mgr. Věra Váňová, Krejčová, Ph.D.
 • Mgr. Iva Škaloudová

Číst více

bude upřesněno

Rozvoj percepčních a kognitivních funkcí dítěte

 • Mgr. Šárka Čechurová
 • Bc. Naděžda Bacíková

Číst více

bude upřesněno

Kazuistický seminář k pedagogické diagnostice v mateřské škole

 • PhDr. Eva Koželuhová, Ph.D.
 • Mgr. et Bc. Martina Lietavcová, Ph.D.
 • Vladimíra Jurigová, MBA
 • Mgr. Dita Vacková
 • Mgr. Eva Kuchyňková
 • Mgr. Šárka Krátká Wagenknechtová

Číst více

27.9, 18.10.,1.11. 2024, vždy 9.00 - 15.00 hodin

Praktický workshop anglického jazyka pro výuku žáků 1. stupně ZŠ

 • MAppLing. Monika Skořepová
JV

Číst více

5. února 2025, 9:00–16:00

Zásobník aktivit učitele angličtiny II.

 • Mgr. Lukáš Heřman

Číst více

8. října 2024, 9:00–15:30

Komunikace s rodiči

 • Mgr. Monika Struhárová (Fojtáchová)

Číst více

11. září 2024, 13:00–16:00

Kurz kybernetické bezpečnosti pro sborovnu

 • Mgr. Pavel Černý, MBA
DV Z

Číst více

14. října 2024, 13:00–16:00

Digitální kompetence pro vaše ŠVP

 • Mgr.Ing. Andrea Tláskalová

Číst více

21. října 2024, 13:00–16:00

Digitální kompetence pro vaše ŠVP

 • PhDr. Miroslava Huclová, Ph.D.

Číst více

23. srpna 2024, 9:00–12:00

Digitální kompetence pro vaše ŠVP

 • Mgr.Ing. Andrea Tláskalová

Číst více

1. října 2024, 13:00–17:00

Co jsou digitální kompetence a jak na ně SOŠ

 • PhDr. Miroslava Huclová, Ph.D.
 • PhDr. Zbyněk Filipi, Ph.D.
Z

Číst více