1. listopadu 2021 - 30. června 2023

Začínající učitelé: postřehy a zkušenosti uvádějících učitelů

 • Mgr. Libor Skala
 • Mgr. Bc. Věra Šimečková
W Z CS

Číst více

listopad 2021 - červen 2023

Cirkulární ekonomika v životě školy

 • PhDr. Dagmar Milerová Prášková
W Z CS

Číst více

listopad 2021 - červen 2023

Jak chutnají brouci

 • Ing. et Ing. Anna Adámková
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

listopad 2021 - červen 2023

Singapurská matematika, představení pracovních listů z http://mdisk.pedf.cuni.cz/Math/PL.htm

 • doc. RNDr. Antonín Jančařík
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

listopad 2021 - červen 2023

Svět očima mravence

 • prof. RNDr. Petr Ponížil
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

listopad 2021 - červen 2023

Výuka českého jazyka pro žáky se SVP

 • PhDr. Klára Eliášková
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

9. února 2022; 23. února 2022., 09.00 - 15.00; 9. března 2022, 09.00 - 17.00; 23. března 2022, 09.00 - 17.00; 6. dubna 2022, 09.00 - 17.00; 20. dubna 2022, 09.00 - 17.00; 18. května 2022; 15. června 2022, 09.00 - 17.00; do červen 2023

Koordinátor školního vzdělávacího programu - Studium k výkonu specializovaných činností

 • PhDr. Romana Lisnerová
 • Ph.D.
 • Mgr. Kamila Bobysudová
 • Mgr. Dana Svobodová

Číst více

6. ledna - 4. listopadu 2022

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • PhDr. Miloš Beneš
 • Mgr. Pavel Zeman
 • Mgr. Pavel Koc
 • Mgr. Jiří Merta
 • Ing. Radka Šlegrová

Číst více

4. a 18. října (9.00 - 15.00), 8. listopadu (9.00 - 15.00), 6. prosinec (9.00 - 18.00 on-line) 2021, 10. ledna 2022 (9.00 - 15.30 on-line), 24. ledna 2022 (9.00 - 15.30 on-line), 21. února 2022 (9.00 - 16.00), 28. února (9.00 - 16.00), 11. dubna (9.00 - 16.00), 2. května (9.00 - 16.00), 6. června (9.00 - 16.00), pokračuje do prosince 2022

Studium k výkonu specializované činnosti - koordinace v oblasti ICT

 • Mgr. Daniel Janata
 • Ing. Jiří Menšík
 • Ing. Bc. Kateřina Lukšíková
 • Ing. Soňa Neradová
 • Ph.D.
 • Mgr. Martin Lána
 • Mgr. Jana Brandová

Číst více

leden 2022 až říjen 2022

Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení

 • PhDr. Mgr. et Mgr. Zdeňka Vaňková
 • JUDr. Eva Herzánová
 • Mgr. Jana Hartmanová
 • Ing. Iva Kršňáková

Číst více