červen 2021 – červen 2023

Hodnocení při online výuce

 • Mgr. Petra Keprtová
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Hodnocení ve výuce – cesta k efektivnímu učení žáků

 • Mgr. Monika Chrobáková
 • Mgr. Tomáš Chrobák
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Hranice (ne)možného v biologii

 • RNDr. Tomáš Petrásek
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Hry v hodinách matematiky

 • Mgr. Pavla Sýkorová
W Z CS

Číst více

listopad 2021 - červen 2023

Jak chutnají brouci

 • Ing. et Ing. Anna Adámková
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Jak na digitální stopu

 • Ing. Irena Vajen
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Jak na násobení na 1. stupni ZŠ?

 • doc.,RNDr. Darina Jirotková
 • Ph.D.
 • Mgr. Magdalena Málková
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Jak na podnětné prostředí pro učení

 • Mgr. Věra Váňová
 • Krejčová
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Jak na synchronní e-learning - Tipy pro výuku českého jazyka a literatury

 • PaedDr. Jana Vejvodová
 • CSc.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Jak na téma autorská práva a licence na gymnáziu

 • PaedDr. Jana Vejvodová
 • CSc.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Jak na téma autorská práva a licence v hodinách českého jazyka na 2. stupni ZŠ

 • PaedDr. Jana Vejvodová
 • CSc.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Jak připravit pětiminutovou aktivitu pro žáky?

 • PhDr. Petra Vaňková
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Jak připravit žáky 1. stupně ZŠ na porozumění rovnicím

 • doc.,RNDr. Darina Jirotková
 • Ph.D.
 • PhDr. Jana Slezáková
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Jak rozvíjet algoritmické myšlení v hodinách?

 • PhDr. Petra Vaňková
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Jak rozvíjet porozumění zlomkům na 1. st. ZŠ

 • doc.,RNDr. Darina Jirotková
 • Ph.D.
 • Mgr. Sylva Peclinovská
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Jak se učíme (zajímavé informace ze stejnojmenné knihy)

 • Mgr. Martin Krynický
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Jak vést distanční výuku v 1. třídě

 • PhDr. Hana Havlínová
 • Ph.D.
 • Mgr. Jitka Etheridge
 • Mgr. Alena Postupová
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Jak vést žáky 2. stupně k řešení slovních úloh s porozuměním

 • prof. RNDr. Naďa Vondrová
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

2022

Jak začít na škole systematicky podporovat nadání (webinář pro management škol)

 • PaedDr. Jiří Rozehnal
 • Mgr. Magdalena Čavojská
 • Mgr. Irena Hošková
 • Mgr. Miroslav Litavský
@ SPN CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Jaroslav Heyrovský - od elektrolýzy přes objev polarografie až k Nobelově ceně

 • Ing. Květoslava Stejskalová
 • CSc.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Kde najít nejnovější informace o současné češtině?

 • Mgr. Lucie Lukešová
 • Ph.D.
W Z CS

Číst více

únor 2022 - červen 2023

Klíčová digitální kompetence na gymnáziu

 • Mgr. Patrik Kavecký
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Komunikace na sociálních sítích a sociálních fórech

 • PaedDr. Jana Vejvodová
 • CSc.
W Z CS

Číst více

červen 2021 – červen 2023

Komunikace pedagogů MŠ s rodiči

 • PhDr. Mgr. Eva Burdová
 • MBA
W Z CS

Číst více