Inovovanou vzdělávací cestu vyzkoušejí studenti ošetřovatelské péče. Zahrnuje získání výučního listu, maturity i lepší přístup k vyššímu odbornému vzdělávání, popisuje článek v časopise Skillset and match.

Přední strana časopisu

Získat výuční list i maturitu a plynule navázat vyšší odbornou školou? V oborech zaměřených na ošetřovatelskou péči se tento scénář studia ověřuje od letošního září do srpna 2031. V praxi to znamená, že student čtyřletého oboru vzdělání s maturitní zkouškou Praktická sestra bude mít na konci třetího ročníku možnost vykonat závěrečnou zkoušku a získat výuční list v oboru Ošetřovatel a ve čtvrtém ročníku složit maturitní zkoušku v oboru Praktická sestra. Následně bude pokračovat ve studiu oboru Diplomovaná všeobecná sestra na vyšší odborné škole, kdy bez přijímacích zkoušek nastoupí do druhého ročníku tříletého studia zakončeného absolutoriem a získá tak vyšší odborné vzdělání.

Nové možnosti studia přinášejí studentům ošetřovatelské péče celou řadu výhod. Získání výučního listu tak zahrnuje možnost pracovní zkušenosti ve zdravotnických zařízeních na pozici kvalifikovaného zdravotnického pracovníka, tedy s vyšším platovým ohodnocením. Motivující je rovněž kratší doba studia k získání vyššího odborného vzdělání.

Tématu se u příležitosti českého předsednictví Rady Evropské unie věnuje Skillset and match, časopis Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop).

Přečtěte si celý článek (v angličtině)


Připravila Aneta Vencovská

New care and nursing study opportunities in Czechia. Skillset and match [online]. Cedefop, 2022, 2022(26), 17 [cit. 2022-10-26]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/files/9174_en.pdf


Chcete vědět, co vás v budoucnu čeká na trhu práce a jaké dovednosti budou v budoucnu potřeba? Zajímá vás budoucnost odborného vzdělávání a možné scénáře jeho vývoje?

Přihlaste se k odběru newsletteru a už vám žádná novinka neunikne. Přečtěte si již vydané novinky z Evropy a prozkoumejte, čím se zabýváme v projektu ReferNet Česká republika

Další aktuality

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více

21. březen 2024

Probíhají první setkání Národního metodického kabinetu

V březnu probíhají první setkání všech sekcí Národního metodického kabinetu, mezi jejichž hlavní úkoly patří spoluvytváření kurikula, poskytování zpětné vazby z terénu, formulace metodických doporučení pro územní kabinety a poskytování konkrétní metodické podpory.

Číst více

13. březen 2024

DIGI roadshow – inspirativní setkání pro učitele

Do škol se dostává mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů. Na dubnové DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na smysluplné využití informatických pomůcek zábavnou formou.

Číst více

28. únor 2024

Zahajujeme veřejnou diskuzi ke Koncepci revize RVP ZŠS

Rádi bychom vás pozvali na zahájení veřejné diskuze ke Koncepci revize Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální. Debata se bude konat online 4. března.

Číst více

31. leden 2024

Vyjádření k informacím zveřejněným dne 29. ledna 2024 v článku na Seznamzpravy.cz

NPI ČR se důsledně ohrazuje proti nepravdivým informacím, které byly zveřejněny na Seznamzpravy.cz v článku Další fáze výuky začala. Místo Přemyslovců bude důležitější výklad.

Číst více