ČR testuje nové možnosti studia v oborech ošetřovatelské péče

Inovovanou vzdělávací cestu vyzkoušejí studenti ošetřovatelské péče. Zahrnuje získání výučního listu, maturity i lepší přístup k vyššímu odbornému vzdělávání, popisuje článek v časopise Skillset and match.

Přední strana časopisu

Získat výuční list i maturitu a plynule navázat vyšší odbornou školou? V oborech zaměřených na ošetřovatelskou péči se tento scénář studia ověřuje od letošního září do srpna 2031. V praxi to znamená, že student čtyřletého oboru vzdělání s maturitní zkouškou Praktická sestra bude mít na konci třetího ročníku možnost vykonat závěrečnou zkoušku a získat výuční list v oboru Ošetřovatel a ve čtvrtém ročníku složit maturitní zkoušku v oboru Praktická sestra. Následně bude pokračovat ve studiu oboru Diplomovaná všeobecná sestra na vyšší odborné škole, kdy bez přijímacích zkoušek nastoupí do druhého ročníku tříletého studia zakončeného absolutoriem a získá tak vyšší odborné vzdělání.

Nové možnosti studia přinášejí studentům ošetřovatelské péče celou řadu výhod. Získání výučního listu tak zahrnuje možnost pracovní zkušenosti ve zdravotnických zařízeních na pozici kvalifikovaného zdravotnického pracovníka, tedy s vyšším platovým ohodnocením. Motivující je rovněž kratší doba studia k získání vyššího odborného vzdělání.

Tématu se u příležitosti českého předsednictví Rady Evropské unie věnuje Skillset and match, časopis Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop).

Přečtěte si celý článek (v angličtině)


Připravila Aneta Vencovská

New care and nursing study opportunities in Czechia. Skillset and match [online]. Cedefop, 2022, 2022(26), 17 [cit. 2022-10-26]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/files/9174_en.pdf


Chcete vědět, co vás v budoucnu čeká na trhu práce a jaké dovednosti budou v budoucnu potřeba? Zajímá vás budoucnost odborného vzdělávání a možné scénáře jeho vývoje?

Přihlaste se k odběru newsletteru a už vám žádná novinka neunikne. Přečtěte si již vydané novinky z Evropy a prozkoumejte, čím se zabýváme v projektu ReferNet Česká republika

Další aktuality

Podnikatelské kompetence v odborném vzdělávání: Lotyšsko

Podnikavost je jednou z šesti průřezových dovedností, kterou si mají lotyšští žáci v odborném vzdělávání rozvinout. Na ukotvení podnikatelských kompetencí v odborném vzdělávání a přípravě se soustřeďují případové studie Cedefopu.

Číst více

Bilance odborného vzdělávání v Evropě

Jak se mění obsah a podoba odborného vzdělávání, aby dokázalo reagovat na rychle se vyvíjející poptávku po dovednostech na trhu práce a měnící se potřeby společnosti? Tomu se věnuje stručná zpráva Cedefopu o budoucnosti odborného vzdělávání.

Číst více

Inspirujte se: Na školní zahradě lze vyučovat každý předmět

Pravidelné venkovní vyučování přináší pro žáky, učitele i celou školu mnoho pozitiv. Přesto se s ním v českém školství zatím příliš nesetkáme. „Učitelé by potřebovali větší podporu,“ říká Klára Šindelková z NPI ČR.

Číst více

Dovednosti pro život – když škola života nestačí

Ne vždycky si jako dospělí vystačíme s tím, co jsme se naučili ve škole. Sada infografik upozorňuje, že připravit se na výzvy každodenního života je možné díky celoživotnímu učení a hlavně díky pomoci vzdělavatelů.

Číst více

Výzva k předložení informací o nejdůležitějších úspěších Evropského roku mládeže 2022

Evropská komise chystá sdělení o přehledu nejdůležitějších úspěchů Evropského roku mládeže 2022.

Číst více