ČR testuje nové možnosti studia v oborech ošetřovatelské péče

Inovovanou vzdělávací cestu vyzkoušejí studenti ošetřovatelské péče. Zahrnuje získání výučního listu, maturity i lepší přístup k vyššímu odbornému vzdělávání, popisuje článek v časopise Skillset and match.

Přední strana časopisu

Získat výuční list i maturitu a plynule navázat vyšší odbornou školou? V oborech zaměřených na ošetřovatelskou péči se tento scénář studia ověřuje od letošního září do srpna 2031. V praxi to znamená, že student čtyřletého oboru vzdělání s maturitní zkouškou Praktická sestra bude mít na konci třetího ročníku možnost vykonat závěrečnou zkoušku a získat výuční list v oboru Ošetřovatel a ve čtvrtém ročníku složit maturitní zkoušku v oboru Praktická sestra. Následně bude pokračovat ve studiu oboru Diplomovaná všeobecná sestra na vyšší odborné škole, kdy bez přijímacích zkoušek nastoupí do druhého ročníku tříletého studia zakončeného absolutoriem a získá tak vyšší odborné vzdělání.

Nové možnosti studia přinášejí studentům ošetřovatelské péče celou řadu výhod. Získání výučního listu tak zahrnuje možnost pracovní zkušenosti ve zdravotnických zařízeních na pozici kvalifikovaného zdravotnického pracovníka, tedy s vyšším platovým ohodnocením. Motivující je rovněž kratší doba studia k získání vyššího odborného vzdělání.

Tématu se u příležitosti českého předsednictví Rady Evropské unie věnuje Skillset and match, časopis Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop).

Přečtěte si celý článek (v angličtině)


Připravila Aneta Vencovská

New care and nursing study opportunities in Czechia. Skillset and match [online]. Cedefop, 2022, 2022(26), 17 [cit. 2022-10-26]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/files/9174_en.pdf


Chcete vědět, co vás v budoucnu čeká na trhu práce a jaké dovednosti budou v budoucnu potřeba? Zajímá vás budoucnost odborného vzdělávání a možné scénáře jeho vývoje?

Přihlaste se k odběru newsletteru a už vám žádná novinka neunikne. Přečtěte si již vydané novinky z Evropy a prozkoumejte, čím se zabýváme v projektu ReferNet Česká republika

Další aktuality

Zapojme všechny – Efektivní pomoc pro děti se sociálním znevýhodněním

Ve dvojdílném podcastu s Michaelou Kučerovou a Terezou Dejmalovou z obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni jsme hovořili na téma vzdělávání dětí z rodin se sociálním znevýhodněním.

Číst více

Chystáme se na jazyky

Zveme vás na webinář k jazykové propedeutice, který je určený především učitelům a učitelkám v MŠ a na 1. stupni ZŠ. Zajímavé informace a inspirace mohou přinést také pedagogům speciálních škol a všem dalším zájemcům.

Číst více

DIGI roadshow pro ředitele škol na všech krajských pracovištích NPI ČR

Zahájení výuky nové informatiky a začlenění rozvoje digitálních kompetencí napříč předměty se blíží. Jak na změny ve vaší škole? Přijďte se zeptat odborníků, inspirovat se příběhy škol, které už začaly, podělte se o své zkušenosti a názory – nezůstávejte na změny sami!

Číst více

Digitální kompetence prakticky – sledujte živě streamovanou debatu

Digitální technologie ovlivňují každý obor lidské činnosti, proto je potřebujeme postupně zapojovat do výuky všech předmětů, a zároveň rozvíjet digitální kompetence žáků. Jenže použití digitálních pomůcek v hodině automaticky neznamená rozvoj digitálních kompetencí – tak jak na to? Jak se v tom zorientovat?

Číst více

Mezinárodní konference: Patříme k sobě? Region jako „education village“

„K výchově dítěte je třeba celé vesnice“, praví africké přísloví. Vychází z faktu, že pro zdařilou výchovu je zapotřebí spolupráce rodiny, školy, spolků, obcí, firem, odborných pracovišť… zkrátka celé „vesnice“. Nezvou nás snad dramatické události posledních let k prohloubení spolupráce významných regionálních aktérů ve prospěch zkvalitnění vzdělávání a výchovy? Patříme k sobě?

Číst více