Jak se mění obsah a profil odborného vzdělávání v Evropě

Posilují evropské země všeobecnou, či odbornou složku vzdělávání? A jak pracují s průřezovými dovednostmi? Na tyto a další otázky hledala odpověď studie Cedefopu.

Future of VET 1 menší

„Jak se v čase utvářela rovnováha mezi dovednostmi specifickými pro povolání, všeobecnými předměty a průřezovými dovednostmi?“ To je klíčová otázka, na kterou odpovídá studie Budoucnost odborného vzdělávání a přípravy v Evropě (část 1). Zkoumá, jak se mění způsob diferencování znalostí, dovedností a kompetencí v kurikulu, i změny v organizování učení na různých místech: ve třídách, dílnách, laboratořích a na pracovištích.

Stáhněte si studii (v angličtině)

Výsledky ukazují, že některé evropské země posílily všeobecně vzdělávací složku ve svých programech odborného vzdělávání a přípravy, a to buď zvýšením rozsahu výuky všeobecně vzdělávacích předmětů, nebo jejich lepší integrací do odborného kurikula. Zvýšený důraz na všeobecné dovednosti přitom není na úkor učení na pracovišti. Naopak rozšiřování učení na pracovišti v kurikulu počátečního odborného vzdělávání je všudypřítomný trend. Je však stále obtížnější vyhodnotit jeho přesný rozsah, a to kvůli zvyšující se flexibilitě v kombinování různých vzdělávacích prostředí.

O průřezových dovednostech lze obecně říci, že jsou čím dál viditelnější v dokumentech souvisejících s odbornými vzdělávacími programy a kvalifikacemi. V praxi však nabývají rozmanitých forem: mohou být součástí všeobecně vzdělávací nebo odborné složky nebo se s nimi pracuje pouze nepřímo. Ačkoliv se na první pohled zdá, že mají průřezové dovednosti blíže spíše ke všeobecně vzdělávací složce, mají mnohdy silnou návaznost na odbornou složku (týká se to například podnikavosti, řízení kariéry či digitálních dovedností). Stále také existuje mnoho vzdělávacích systémů, v nichž nejsou průřezové dovednosti nijak specificky označené, a tak nelze ani zjistit jejich rozsah v kurikulu.

Autoři studie také zjišťovali, jak se mění počet kvalifikací počátečního odborného vzdělávání v Evropě. V některých zemích dochází k redukování počtu kvalifikací. Je to výsledek promyšleného strategického procesu, například s cílem rozšířit kvalifikační a profesní profily či snížit administrativní zátěž. Někdy ale k redukci dochází méně plánovaně, v reakci na měnící se poptávku.

Studie Cedefopu (Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání) čerpá informace ze své sítě ReferNet, jíž je Česká republika součástí, z případových studií osmi zemí a online šetření mezi téměř tisícovkou evropských poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy.


Připravila Aneta Vencovská

The future of vocational education and training in Europe: volume 1 [online]. Cedefop, May 2022 [cit. 2022-09-21]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/5583


Chcete vědět, co vás v budoucnu čeká na trhu práce a jaké dovednosti budou v budoucnu potřeba? Zajímá vás budoucnost odborného vzdělávání a možné scénáře jeho vývoje?

Přihlaste se k odběru newsletteru a už vám žádná novinka neunikne. Přečtěte si již vydané novinky z Evropy a prozkoumejte, čím se zabýváme v projektu ReferNet Česká republika

Další aktuality

Zapojme všechny – Efektivní pomoc pro děti se sociálním znevýhodněním

Ve dvojdílném podcastu s Michaelou Kučerovou a Terezou Dejmalovou z obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni jsme hovořili na téma vzdělávání dětí z rodin se sociálním znevýhodněním.

Číst více

Chystáme se na jazyky

Zveme vás na webinář k jazykové propedeutice, který je určený především učitelům a učitelkám v MŠ a na 1. stupni ZŠ. Zajímavé informace a inspirace mohou přinést také pedagogům speciálních škol a všem dalším zájemcům.

Číst více

DIGI roadshow pro ředitele škol na všech krajských pracovištích NPI ČR

Zahájení výuky nové informatiky a začlenění rozvoje digitálních kompetencí napříč předměty se blíží. Jak na změny ve vaší škole? Přijďte se zeptat odborníků, inspirovat se příběhy škol, které už začaly, podělte se o své zkušenosti a názory – nezůstávejte na změny sami!

Číst více

Digitální kompetence prakticky – sledujte živě streamovanou debatu

Digitální technologie ovlivňují každý obor lidské činnosti, proto je potřebujeme postupně zapojovat do výuky všech předmětů, a zároveň rozvíjet digitální kompetence žáků. Jenže použití digitálních pomůcek v hodině automaticky neznamená rozvoj digitálních kompetencí – tak jak na to? Jak se v tom zorientovat?

Číst více

Mezinárodní konference: Patříme k sobě? Region jako „education village“

„K výchově dítěte je třeba celé vesnice“, praví africké přísloví. Vychází z faktu, že pro zdařilou výchovu je zapotřebí spolupráce rodiny, školy, spolků, obcí, firem, odborných pracovišť… zkrátka celé „vesnice“. Nezvou nás snad dramatické události posledních let k prohloubení spolupráce významných regionálních aktérů ve prospěch zkvalitnění vzdělávání a výchovy? Patříme k sobě?

Číst více