Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! Nejlepší kasino Pinup - POCTIVÉ VÝHRY!

Chcete si vychutnat online kasino? http://ceskecasino.best/ vám poskytne nejlepší recenze kasin v České republice.

immediate edge

Pokusné ověřování Proměna výuky dějin 20. století potrvá do konce roku

Cílem projektu je ověřit moderní a efektivní metody výuky dějepisu. Na pokusné ověřování naváže podle plánu fáze vyhodnocení. MŠMT současně pověřilo NPI ČR přípravou návrhu rozšíření využití poznatků z projektu do praxe.

Cíle projektu v oblasti pokusného testování byly splněny, metody změny výuky byly ověřeny a byly také vytvořeny metodické materiály. Nyní je třeba hledat způsob jejich masivnějšího převedení do praxe,“ uvedl Ivo Jupa, ředitel NPI ČR, pod který projekt spadá.

V rámci dvouletého projektu byl ověřen model učících se komunit 4–6 učitelů organizovaných zkušeným učitelem – lokálním koordinátorem, ve kterých učitelé společně pracovali na rozvoji badatelské výuky moderních dějin. Vznikl i ucelený soubor badatelských „lekcí na klíč“, které pokrývají celý jeden rok výuky moderních dějin. Lekce jsou dostupné na webu Dějepis plus.

V průběhu školních let 2021/22 a 2022/23 bylo vytvořeno celkem 55 komunit sdružujících přes 400 učitelů na cca 360 základních i středních školách z celkového počtu téměř 5,5 tisíce základních a středních škol v České republice. Původní rozpočet projektu byl plánován ve výši 70 milionů, cíle projektu se podařilo naplnit za necelých 40 milionů korun.

Smyslem projektu bylo mimo jiné i pilotní testování konceptu učících se komunit a tento koncept se ukázal být slibný a životaschopný. Nicméně rozšíření tohoto modelu na celou síť škol a jeho financování ze zdrojů NPI ČR není reálné. Pro další rozšíření výsledků projektu testování bude využit například projekt IPs Kurikulum financovaný z evropského Operačního programu Jan Amos Komenský,“ upřesnil Ivo Jupa.

Další aktuality

Jaké jsou dovednosti českých dospělých? Zjistíme to díky mezinárodnímu výzkumu PIAAC

V České republice proběhl mezinárodní výzkum dovedností dospělých PIAAC. Cílem výzkumu je zjistit, jak jsou dospělí ve věku 16 až 65 let připraveni na výzvy současné doby na pracovním trhu, ale i v občanském a osobním životě.

Číst více

Kulatý stůl: Představujeme ICT revizi ve středním odborném vzdělávání

Na diskusním setkání u kulatého stolu 20. září budeme hovořit o změnách v rámcových vzdělávacích programech pro střední odborné vzdělávání.

Číst více

Vydali jsme doporučení, jak pracovat s umělou inteligencí

NPI ČR vydal k novému školnímu roku sedm doporučení pro školy, jak pracovat s umělou inteligencí. Jsou zpracována zvlášť pro ředitele, učitele, žáky i rodiče.

Číst více

Festival dobré praxe škol Pardubického kraje

Nenechte si ujít konferenci zaměřenou na výměnu dobré praxe škol Pardubického kraje. Součástí akce budou workshopy, semináře a prostor pro sdílení, reflexi a vzájemné debaty.

Číst více

Cedefop vytvořil časovou osu politik odborného vzdělávání v Evropě

V červenci 2023 Cedefop spustil další z řady online nástrojů. Časová osa přináší informace o přibližně 1000 politik v oblasti odborného vzdělávání a přípravy i celoživotního učení v Evropě.

Číst více