Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! immediate bitwave Library zlib project z-library zlibrary project

Pokusné ověřování Proměna výuky dějin 20. století potrvá do konce roku

Cílem projektu je ověřit moderní a efektivní metody výuky dějepisu. Na pokusné ověřování naváže podle plánu fáze vyhodnocení. MŠMT současně pověřilo NPI ČR přípravou návrhu rozšíření využití poznatků z projektu do praxe.

Cíle projektu v oblasti pokusného testování byly splněny, metody změny výuky byly ověřeny a byly také vytvořeny metodické materiály. Nyní je třeba hledat způsob jejich masivnějšího převedení do praxe,“ uvedl Ivo Jupa, ředitel NPI ČR, pod který projekt spadá.

V rámci dvouletého projektu byl ověřen model učících se komunit 4–6 učitelů organizovaných zkušeným učitelem – lokálním koordinátorem, ve kterých učitelé společně pracovali na rozvoji badatelské výuky moderních dějin. Vznikl i ucelený soubor badatelských „lekcí na klíč“, které pokrývají celý jeden rok výuky moderních dějin. Lekce jsou dostupné na webu Dějepis plus.

V průběhu školních let 2021/22 a 2022/23 bylo vytvořeno celkem 55 komunit sdružujících přes 400 učitelů na cca 360 základních i středních školách z celkového počtu téměř 5,5 tisíce základních a středních škol v České republice. Původní rozpočet projektu byl plánován ve výši 70 milionů, cíle projektu se podařilo naplnit za necelých 40 milionů korun.

Smyslem projektu bylo mimo jiné i pilotní testování konceptu učících se komunit a tento koncept se ukázal být slibný a životaschopný. Nicméně rozšíření tohoto modelu na celou síť škol a jeho financování ze zdrojů NPI ČR není reálné. Pro další rozšíření výsledků projektu testování bude využit například projekt IPs Kurikulum financovaný z evropského Operačního programu Jan Amos Komenský,“ upřesnil Ivo Jupa.

Další aktuality

Vyjádření k informacím zveřejněným dne 29. ledna 2024 v článku na Seznamzpravy.cz

NPI ČR se důsledně ohrazuje proti nepravdivým informacím, které byly zveřejněny na Seznamzpravy.cz v článku Další fáze výuky začala. Místo Přemyslovců bude důležitější výklad.

Číst více

Projekt Podpora kurikulární práce škol vypracoval analýzu dostupných otevřených vzdělávacích zdrojů

Analýza byla provedena s důrazem na saturaci všeobecně vzdělávacích předmětů v mateřských, základních a středních školách.

Číst více

Elektronické přihlášky na SŠ krok za krokem

Tisková zpráva MŠMT: Navýšení počtu přihlášek, prioritní seřazení škol a snazší přístup k informacím o přijetí – to vše přinese digitalizace přijímacího řízení na střední školy.

Číst více

Chci být uvádějícím učitelem: Jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu

Připravili jsme vzdělávací programy na téma uvádějícího učitele s nabídkou řady doporučení vycházejících z praxe. Vzdělávání probíhá na krajských pracovištích NPI ČR ve všech krajích.

Číst více

Trh práce podle Cedefopu: Stárnoucí, digitální i zelený

Jaké změny pozorujeme na evropském trhu práce? Zaměstnanost ve veřejných službách a znalostní ekonomice roste, zatímco průmysl a další tradiční odvětví čelí propadu. Stárnutí populace a digitální dovednosti se stávají klíčovými tématy. Pracovní pozice také čím dál více reflektují zelenou transformaci.

Číst více