Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! Nejlepší kasino Pinup - POCTIVÉ VÝHRY!

Chcete si vychutnat online kasino? http://ceskecasino.best/ vám poskytne nejlepší recenze kasin v České republice.

immediate edge

Jak podporuje NPI ČR školy a zaměstnavatele při zajišťování kvalitnější spolupráce v oblasti praktického vyučování?

Spolupráce školy a firmy je důležitým tématem, kterému se NPI ČR dlouhodobě věnuje. Zajímá vás, co můžete udělat pro to, aby spolupráce mezi školou a firmou fungovala a přinášela prospěch oběma stranám?

videa, ve kterém hovoří zástupci pěti středních odborných škol a jejich partneři z řad menších i velkých firem, se dozvíte, v čem vidí přínosy vzájemné spolupráce, proč považují za důležité společně definovat obsah praktického vyučování na pracovišti, proč jsou k jeho zajištění potřeba proškolení instruktoři praktického vyučování nebo jak zajišťují odměnu žákům za produktivní činnost a jaké jsou jejich zkušenosti s čerpáním daňových úlev. Pro zaměstnavatele je připraven také Praktický návod a kontrolní seznam kroků, který využijí manažeři, personalisté a účetní.

Zaznamenat získané zkušenosti a zachytit vytvořené výrobky nebo realizované činnosti z praktického vyučování je z hlediska sledování pokroku hodnotné jak pro školu i samotné žáky a studenty, tak pro jejich budoucí zaměstnavatele. V roce 2021 jsme se zástupci a žáky sedmi odborných středních a vyšších odborných škol různého zaměření ověřovali také využití e-portfolia ve výuce. Jejich zkušenosti v podobě rozhovorů přinášíme v článku Do ověřování e-portfolia se zapojilo 40 pedagogů a 700 žáků. Používání e-portfolia ve výuce vede žáky k dobrému a zodpovědnému používání digitálních technologií a ke komunikaci a spolupráci v digitálním prostředí.

V NPI ČR a projektu EQAVET byly v letech 2021 a 2022 vytvořeny dva nástroje, které byly v rámci projektu EQAVET pilotně ověřeny ve vybraných středních odborných školách. Zajištění kvality praktického vyučování je nezbytné pro zvyšování atraktivity, efektivity a důvěryhodnosti středního a vyššího odborného vzdělávání. Dochází tak mimo jiné k vytváření bezpečného prostředí pro žáka a ke zlepšování kultury kvality organizací (škol i zaměstnavatelů). Nástroje se opírají o cyklus zajišťování kvality a mají školám i zaměstnavatelům usnadnit monitorování a zkvalitňování praktického vyučování.

Prvním z nich jsou kontrolní seznamy (tzv. checklisty) kritérií kvality a podmínek praktického vyučování na pracovištích zaměstnavatelů a na školních pracovištích. Tyto „checklisty“ jsou pomůckou a současně vodítkem pro školy i zástupce zaměstnavatelů pro nastavení minimální úrovně podmínek praktického vyučování, kterou musí pracoviště zaměstnavatelů i školní pracoviště splňovat v souladu s platnou legislativou, aby na nich mohlo probíhat praktické vyučování žáků středních odborných škol. Respektují evropský rámec pro zajišťování kvality EQAVET a vedou k využívání cyklu kvality. Checklist určený školním pracovištím současně reflektuje Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání České školní inspekce určená pro SŠ. 

Druhým nástrojem je Evaluační nástroj pro hodnocení podmínek praktického vyučování na pracovištích zaměstnavatelů a školních pracovištích. Vznikl na základě dvou výše zmíněných „checklistů“. Je určený k pravidelnému monitorování a vyhodnocování podmínek praktického vyučování, které jsou rozhodující pro získávání výsledků učení žáků během praktického vyučování. Jedná se o „otevřený“ dokument, který provází členy vedení školy (a vedením školy přizvané aktéry) procesem zkvalitňování praktického vyučování s ohledem na podmínky konkrétní školy.

Nástroje, které vám napomohou při nastavení kvalitní spolupráce školy a firmy, naleznete na tomto odkaze: https://vzdelavaniaprace.cz/eqavet/nastroje-pro-hodnoceni-podminek-praktickeho-vyucovani

Další aktuality

Jaké jsou dovednosti českých dospělých? Zjistíme to díky mezinárodnímu výzkumu PIAAC

V České republice proběhl mezinárodní výzkum dovedností dospělých PIAAC. Cílem výzkumu je zjistit, jak jsou dospělí ve věku 16 až 65 let připraveni na výzvy současné doby na pracovním trhu, ale i v občanském a osobním životě.

Číst více

Kulatý stůl: Představujeme ICT revizi ve středním odborném vzdělávání

Na diskusním setkání u kulatého stolu 20. září budeme hovořit o změnách v rámcových vzdělávacích programech pro střední odborné vzdělávání.

Číst více

Vydali jsme doporučení, jak pracovat s umělou inteligencí

NPI ČR vydal k novému školnímu roku sedm doporučení pro školy, jak pracovat s umělou inteligencí. Jsou zpracována zvlášť pro ředitele, učitele, žáky i rodiče.

Číst více

Festival dobré praxe škol Pardubického kraje

Nenechte si ujít konferenci zaměřenou na výměnu dobré praxe škol Pardubického kraje. Součástí akce budou workshopy, semináře a prostor pro sdílení, reflexi a vzájemné debaty.

Číst více

Cedefop vytvořil časovou osu politik odborného vzdělávání v Evropě

V červenci 2023 Cedefop spustil další z řady online nástrojů. Časová osa přináší informace o přibližně 1000 politik v oblasti odborného vzdělávání a přípravy i celoživotního učení v Evropě.

Číst více