V březnu byla vyhlášením výsledků zakončena soutěž Frankofonie roku 2022

Soutěž je pořádána pro žáky učící se francouzský jazyk v základních a středních školách v České republice s cílem podpořit jejich znalosti o historii, geografii, kultuře a umění frankofonních zemí a jejich vzájemných vazbách.

Soutěž společně organizují MZV, MŠMT, Francouzský institut v Praze, velvyslanectví Francouzské republiky v ČR, velvyslanectví frankofonních zemí v ČR a Národní pedagogický institut České republiky.

Pro rok 2022 bylo vyhlášeno téma „Dis-moi dix mots qui (d) étonnent“ (Řekni mi deset slov, která ohromují/matou).

Deset předložených výrazů patří mezi velmi málo frekventované a nutí žáky dohledávat si jejich obsah všemi možnými prostředky. Jejich význam následně účastníci soutěže vyjadřují výtvarnými prostředky, žáci základních škol výtvarnou prací, žáci středních škol videem ze své produkce.

V letošním roce se soutěže Frankofonie v České republice zúčastnilo 94 žáků základních škol a 19 žáků středních škol. Kvalita přihlášených prací byla skutečně výjimečná.

V kategorii ZŠ zvítězila Marína Malášková z gymnázia Tišnov, v kategorii SŠ Zoe Lansu z Arcibiskupského gymnázia v Praze.

Zájemce o bližší seznámení s vítěznými pracemi zveme k návštěvě webových stránek https://talentovani.cz/souteze/frankofonie.

Michaela Tužilová


Mezinárodní organizace Frankofonie sdružuje země, kde francouzština je:

  • jediným oficiálním jazykem (Francie, Kongo, Monako atd.)
  • jedním z oficiálních jazyků (Kanada, Švýcarsko, Čad atd.)
  • mateřským jazykem velké části obyvatel (Francie, Belgie atd.)
  • kulturním jazykem (Rumunsko, Maroko, Egypt, Alžírsko atd.)
  • jazykem jen určité společenské vrstvy (např. Izrael)
  • frekventovaným jazykem jen v určitých oblastech většího státu (USA – Louisiana, Nová Anglie)

Organizace byla založena v roce 1970 a aktuálně sdružuje 55 členských států.
Mezinárodní organizace Frankofonie (OIF) v Paříži vyhlašuje každoročně deset výrazů používaných v jednotlivých zemích, které vytvářejí základ tematického zaměření příslušného ročníku.


Fotografie vítězné práce: Marína Malášková

Marina Malaskova vitez Frankofonie

Další aktuality

Brněnský gymnazista uspěl v prestižní soutěži mladých vědců

Projekt Pavla Karáska z Gymnázia Brno získal druhou hlavní cenu v soutěži mladých vědců Regeneron ISEF v Atlantě.

Číst více

Celostátní přehlídka Středoškolské odborné činnosti představí nejlepší vědecké práce v 18 vědních oborech

Mladí vědci z celé České republiky se sejdou v červnu na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře.

Číst více

Zapojme všechny – Jak komunikovat s předškolními dětmi

Hostem podcastu Adély Pospíchalové je lektorka Radka Schillerová, která se zaměřuje na práci a komunikaci s předškolními dětmi a zvládání emočně vypjatých situací.

Číst více

Německo: modernizace profesních profilů ve všech předpisech o odborné přípravě

Německo zmodernizovalo profesní profily v předpisech o odborné přípravě. Nové položky povinné pro všechna „učňovská“ povolání reagují na měnící se poptávku po dovednostech na trhu práce.  

Číst více

Sledujte spolu s námi: Jak pracovat s edukační robotikou

Jak vybrat ty správné roboty do výuky? Kde hledat inspiraci? Jak finančně náročný je jejich nákup? Kam se obrátit pro radu či pomoc při výběru?

Číst více