V březnu byla vyhlášením výsledků zakončena soutěž Frankofonie roku 2022

Soutěž je pořádána pro žáky učící se francouzský jazyk v základních a středních školách v České republice s cílem podpořit jejich znalosti o historii, geografii, kultuře a umění frankofonních zemí a jejich vzájemných vazbách.

Soutěž společně organizují MZV, MŠMT, Francouzský institut v Praze, velvyslanectví Francouzské republiky v ČR, velvyslanectví frankofonních zemí v ČR a Národní pedagogický institut České republiky.

Pro rok 2022 bylo vyhlášeno téma „Dis-moi dix mots qui (d) étonnent“ (Řekni mi deset slov, která ohromují/matou).

Deset předložených výrazů patří mezi velmi málo frekventované a nutí žáky dohledávat si jejich obsah všemi možnými prostředky. Jejich význam následně účastníci soutěže vyjadřují výtvarnými prostředky, žáci základních škol výtvarnou prací, žáci středních škol videem ze své produkce.

V letošním roce se soutěže Frankofonie v České republice zúčastnilo 94 žáků základních škol a 19 žáků středních škol. Kvalita přihlášených prací byla skutečně výjimečná.

V kategorii ZŠ zvítězila Marína Malášková z gymnázia Tišnov, v kategorii SŠ Zoe Lansu z Arcibiskupského gymnázia v Praze.

Zájemce o bližší seznámení s vítěznými pracemi zveme k návštěvě webových stránek https://talentovani.cz/souteze/frankofonie.

Michaela Tužilová


Mezinárodní organizace Frankofonie sdružuje země, kde francouzština je:

  • jediným oficiálním jazykem (Francie, Kongo, Monako atd.)
  • jedním z oficiálních jazyků (Kanada, Švýcarsko, Čad atd.)
  • mateřským jazykem velké části obyvatel (Francie, Belgie atd.)
  • kulturním jazykem (Rumunsko, Maroko, Egypt, Alžírsko atd.)
  • jazykem jen určité společenské vrstvy (např. Izrael)
  • frekventovaným jazykem jen v určitých oblastech většího státu (USA – Louisiana, Nová Anglie)

Organizace byla založena v roce 1970 a aktuálně sdružuje 55 členských států.
Mezinárodní organizace Frankofonie (OIF) v Paříži vyhlašuje každoročně deset výrazů používaných v jednotlivých zemích, které vytvářejí základ tematického zaměření příslušného ročníku.


Fotografie vítězné práce: Marína Malášková

Marina Malaskova vitez Frankofonie

Další aktuality

Učitelé a školitelé v měnícím se světě

Jakou roli mají učitelé a školitelé v oblasti odborného vzdělávání v dobách společenských změn? A jak k jejich profesnímu rozvoji přistupují různé evropské země? Na to se zaměřil Cedefop ve svých publikacích.

Číst více

Zpráva o inspirativní konferenci Úspěšný ředitel

V závěru loňského roku proběhlo pod patronátem krajského pracoviště NPI ČR v Ostravě setkání ředitelů škol a školských zařízení. Obsahovou náplň konference tvořila témata vycházející přímo z požadavků škol.

Číst více

Jak na výuku žáků v heterogenní školní třídě

Přinášíme vám praktické pomůcky pro plánování dalších kroků v práci s heterogenní třídou, jak pedagogickým pracovníkům, kteří ve škole začínají, tak zkušenějším pedagogům, hledajícím nové impulzy pro svou práci.

Číst více

Zveme vás na čtvrtý ročník soutěže Učme chemii atraktivně

Pokud jste učitelé chemie a máte zajímavý projekt, se kterým byste chtěli seznámit veřejnost, neváhejte se přihlásit a soutěžit o zajímavé odměny.

Číst více

Živě: Pořizujeme digitální učební pomůcky z Národního plánu obnovy

Patříte ke školám, které v loňském roce nakoupily digitální pomůcky pro své žáky z prostředků Národního plánu obnovy nebo se je chystáte pořídit v letošním roce? Pak je kulatý stůl právě pro vás.

Číst více