Vyhlašujeme výběrové řízení na pracovní pozice členů pracovních skupin pro revize RVP ZV

Národní pedagogický institut České republiky hledá pracovníky pro užší tvůrčí i širší konzultační skupiny revizí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Expertní panel MŠMT zveřejnil k připomínkování text Hlavní směry revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Po jeho dokončení a projednání MŠMT bude zahájena tvorba vlastního RVP ZV.

Pro zajištění kvality procesu revize RVP ZV budou ustaveny pracovní skupiny jako odborná platforma spolupracovníků a konzultantů. Skupiny budou pracovat na základě zadání vycházejícího z finálního textu Hlavní směry revize RVP ZV.

 

V rámci užších tvůrčích skupin a oponentních skupin vzniknou:

  • pracovní skupiny pro jednotlivé vzdělávací oblasti a průřezová témata 
  • pracovní skupiny koordinační a koncepční

Přihlášky je možné zasílat do 30. 4. 2022.

Členové těchto skupin budou finančně odměňováni. Uchazeči, kteří nebudou do tvůrčích skupin vybráni, budou mít možnost stát se členy širších konzultačních skupin.

 

V rámci širších konzultačních skupin vzniknou:

  • pracovní skupiny pro jednotlivé vzdělávací oblasti a průřezová témata
  • pracovní skupina koncepční

Přihlášky je možné zasílat do 31. 5. 2022.

Členové širších konzultačních skupin nebudou honorováni.

Další aktuality

Britská inspirace: Jak začlenit nově příchozí žáky do vzdělávání

Představujeme vám 10dílný seriál, který připravili redaktoři webu Zapojmevšechny.cz na základě anglické Národní strategie podpory začleňování nově příchozích žáků do školní výuky.

Číst více

Pozvánka: Jak motivovat dospělé ke vzdělávání v Jihočeském kraji

Co udělat pro to, aby se dospělí více účastnili dalšího vzdělávání a celoživotního učení? Přijďte se inspirovat a diskutovat 13. října do Českých Budějovic.

Číst více

Jak na digitální kompetence na základní škole? Sledujte živou debatu u kulatého stolu

Co si představit pod pojmem digitální kompetence? Jak je implementovat do výuky? Jaký přínos mají digitální kompetence pro žáky? Sledujte debatu s učiteli, kteří se s vámi podělí o vlastní zkušenosti. 

Číst více

Proběhla první letní škola propojování formálního a neformálního vzdělávání

V Chaloupkách se letos v srpnu sešlo 22 učitelek a učitelů ze základních i středních škol, kteří pilotovali třídenní program se zájmem načerpat inspiraci pro svou práci.

Číst více

Španělsko: revoluce v odborném vzdělávání a přípravě

Španělsko se stalo průkopníkem nového modelu odborného vzdělávání a přípravy.

Číst více