Vyhlašujeme výběrové řízení na pracovní pozice členů pracovních skupin pro revize RVP ZV

Národní pedagogický institut České republiky hledá pracovníky pro užší tvůrčí i širší konzultační skupiny revizí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Expertní panel MŠMT zveřejnil k připomínkování text Hlavní směry revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Po jeho dokončení a projednání MŠMT bude zahájena tvorba vlastního RVP ZV.

Pro zajištění kvality procesu revize RVP ZV budou ustaveny pracovní skupiny jako odborná platforma spolupracovníků a konzultantů. Skupiny budou pracovat na základě zadání vycházejícího z finálního textu Hlavní směry revize RVP ZV.

 

V rámci užších tvůrčích skupin a oponentních skupin vzniknou:

  • pracovní skupiny pro jednotlivé vzdělávací oblasti a průřezová témata 
  • pracovní skupiny koordinační a koncepční

Přihlášky je možné zasílat do 30. 4. 2022.

Členové těchto skupin budou finančně odměňováni. Uchazeči, kteří nebudou do tvůrčích skupin vybráni, budou mít možnost stát se členy širších konzultačních skupin.

 

V rámci širších konzultačních skupin vzniknou:

  • pracovní skupiny pro jednotlivé vzdělávací oblasti a průřezová témata
  • pracovní skupina koncepční

Přihlášky je možné zasílat do 31. 5. 2022.

Členové širších konzultačních skupin nebudou honorováni.

Další aktuality

Brněnský gymnazista uspěl v prestižní soutěži mladých vědců

Projekt Pavla Karáska z Gymnázia Brno získal druhou hlavní cenu v soutěži mladých vědců Regeneron ISEF v Atlantě.

Číst více

Celostátní přehlídka Středoškolské odborné činnosti představí nejlepší vědecké práce v 18 vědních oborech

Mladí vědci z celé České republiky se sejdou v červnu na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře.

Číst více

Zapojme všechny – Jak komunikovat s předškolními dětmi

Hostem podcastu Adély Pospíchalové je lektorka Radka Schillerová, která se zaměřuje na práci a komunikaci s předškolními dětmi a zvládání emočně vypjatých situací.

Číst více

Německo: modernizace profesních profilů ve všech předpisech o odborné přípravě

Německo zmodernizovalo profesní profily v předpisech o odborné přípravě. Nové položky povinné pro všechna „učňovská“ povolání reagují na měnící se poptávku po dovednostech na trhu práce.  

Číst více

Sledujte spolu s námi: Jak pracovat s edukační robotikou

Jak vybrat ty správné roboty do výuky? Kde hledat inspiraci? Jak finančně náročný je jejich nákup? Kam se obrátit pro radu či pomoc při výběru?

Číst více