Vyhlašujeme výběrové řízení na pracovní pozice členů pracovních skupin pro revize RVP ZV

Národní pedagogický institut České republiky hledá pracovníky pro užší tvůrčí i širší konzultační skupiny revizí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Expertní panel MŠMT zveřejnil k připomínkování text Hlavní směry revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Po jeho dokončení a projednání MŠMT bude zahájena tvorba vlastního RVP ZV.

Pro zajištění kvality procesu revize RVP ZV budou ustaveny pracovní skupiny jako odborná platforma spolupracovníků a konzultantů. Skupiny budou pracovat na základě zadání vycházejícího z finálního textu Hlavní směry revize RVP ZV.

 

V rámci užších tvůrčích skupin a oponentních skupin vzniknou:

  • pracovní skupiny pro jednotlivé vzdělávací oblasti a průřezová témata 
  • pracovní skupiny koordinační a koncepční

Přihlášky je možné zasílat do 30. 4. 2022.

Členové těchto skupin budou finančně odměňováni. Uchazeči, kteří nebudou do tvůrčích skupin vybráni, budou mít možnost stát se členy širších konzultačních skupin.

 

V rámci širších konzultačních skupin vzniknou:

  • pracovní skupiny pro jednotlivé vzdělávací oblasti a průřezová témata
  • pracovní skupina koncepční

Přihlášky je možné zasílat do 31. 5. 2022.

Členové širších konzultačních skupin nebudou honorováni.

Další aktuality

Zpráva o inspirativní konferenci Úspěšný ředitel

V závěru loňského roku proběhlo pod patronátem krajského pracoviště NPI ČR v Ostravě setkání ředitelů škol a školských zařízení. Obsahovou náplň konference tvořila témata vycházející přímo z požadavků škol.

Číst více

Jak na výuku žáků v heterogenní školní třídě

Přinášíme vám praktické pomůcky pro plánování dalších kroků v práci s heterogenní třídou, jak pedagogickým pracovníkům, kteří ve škole začínají, tak zkušenějším pedagogům, hledajícím nové impulzy pro svou práci.

Číst více

Zveme vás na čtvrtý ročník soutěže Učme chemii atraktivně

Pokud jste učitelé chemie a máte zajímavý projekt, se kterým byste chtěli seznámit veřejnost, neváhejte se přihlásit a soutěžit o zajímavé odměny.

Číst více

Živě: Pořizujeme digitální učební pomůcky z Národního plánu obnovy

Patříte ke školám, které v loňském roce nakoupily digitální pomůcky pro své žáky z prostředků Národního plánu obnovy nebo se je chystáte pořídit v letošním roce? Pak je kulatý stůl právě pro vás.

Číst více

Jak zlepšit výsledky žáků v matematice a přírodních vědách

Studie sítě Eurydice zkoumá, které přístupy evropských politik napomáhají lepším výsledkům žáků v matematice a přírodních vědách.

Číst více