Cílem České vědy do Tibetu je dostavba školní budovy a zahájení výuky fyziky, chemie, biologie a IT ve Spring Dales Public School v Malém Tibetu. Jsou potřeba čeští vědci nebo učitelé, kteří školu pojedou slavnostně otevřít a realizovat první výuku věd.

Neziskovka Brontosauři v Himálajích dokončí v létě 2022 novou školní budovu se specializovanými třídami v Malém Tibetu. Na přelomu července a srpna otevře skupina českých vědců a učitelů školní budovu a následně bude realizovat 14denní výuku zaměřenou na fyziku, chemii, biologii a IT.

Více informací

Obsah výuky záleží zcela na českém dobrovolníkovi, stačí formou projektové výuky popularizovat jakékoliv téma – například programování robotů, science show nebo princip vodní turbíny. Dobrovolnické působení je otevřeno všem pro nadšení pro vědu, tj. není potřeba obsáhlá pedagogická průprava. Na třítýdenní cestu se tedy mohou vypravit studenti, zkušení pedagogové, kutilové nebo i rodiny s dětmi. Důležité je podat přihlášku do konce ledna 2022. 

Brontosauři v Himálajích – dobrovolnictví

Brontosauři v Himálajích vyhlásili dokončení školní laboratoře již na léto 2020. V lednu byla realizována velmi úspěšná kampaň s facebookovým dosahem 1,5 milionu lidí (bez placené propagace), která následně získala nespočet ocenění včetně světově nejprestižnějšího ocenění v marketingu a reklamě D&AD, konkrétně Wood pencil. Připravená skupina vědců a učitelů se ale kvůli koronavirové pandemii do Malého Tibetu nemohla vydat. Protiepidemická opatření znemožnila také dostavbu školní laboratoře. Přes opakované úsilí se v posledních dvou letech podařilo realizovat pouze část dostavby.

Brontosauři v Himálajích shání také pracovníka s pedagogickou praxí, který by mohl v září odjet do školy na dva měsíce předávat tamním učitelům své zkušenosti.

Více informací


Brontosauři v Himálajích podporují rozvoj školy Spring Dales Public School ve vesnici Mulbekh od roku 2008. Od té doby se zvýšil počet dětí z 80 na 250, studenti se stali nejlepšími z celého okresu. Na investice získali 14 mil. Kč včetně darů od dalajlamy.

Další aktuality

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více

22. duben 2024

Ocenění za úřednický čin roku 2023 míří také k nám

Z prvního ročníku projektu Úřednický čin roku vzešlo jedenáct oceněných. U odborné poroty zabodoval v kategorii Týmová podpora také tým designu služeb NPI ČR, vedený Matějem Bacovským.

Číst více

02. duben 2024

Zahájili jsme veřejnou konzultaci rámcových vzdělávacích programů

NPI ČR předkládá k veřejné konzultaci výsledky práce odborných pracovních skupin, které se zabývaly revizí Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Číst více

21. březen 2024

Probíhají první setkání Národního metodického kabinetu

V březnu probíhají první setkání všech sekcí Národního metodického kabinetu, mezi jejichž hlavní úkoly patří spoluvytváření kurikula, poskytování zpětné vazby z terénu, formulace metodických doporučení pro územní kabinety a poskytování konkrétní metodické podpory.

Číst více

13. březen 2024

DIGI roadshow – inspirativní setkání pro učitele

Do škol se dostává mnoho různých robotických hraček, programovatelných stavebnic a mikropočítačů. Na dubnové DIGI roadshow se tentokrát zaměříme na smysluplné využití informatických pomůcek zábavnou formou.

Číst více