Realizace projektu APIV B byla prodloužena do konce příštího roku

Prodloužení realizace projektu do 31. 12. 2022 umožní odpovědně zpracovat nové výzvy, před kterými školy stojí, a také rozvíjet aktivity, které byly utlumeny vlivem protiepidemických opatření.

Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi zajišťuje podporu implementace společného vzdělávání (inkluze) a jeho realizace na českých školách.

Prodloužení projektu do konce roku 2022 je reakcí na první a druhou vlnu koronakrize, které si v České republice vynutily mimořádná protiepidemická opatření a opakovaná vyhlašování nouzového stavu. Školy a školská zařízení musely několikrát na dlouhou dobu přerušit prezenční výuku, přejít na on-line vzdělávání a potýkat se s dalšími s tím spojenými problémy. To vše mělo zásadní vliv na čerpání služeb školami zapojenými v síti škol a školských zařízení projektu APIV B, neboť těžiště projektových aktivit leží právě v podpoře profesního rozvoje jejich pedagogických sborů v místě.

Realizační tým projektu prokázal již v roce 2020 dobrou znalost prostředí škol a včasnými a správnými reakcemi přispěl ke zmírnění dopadu pandemie na tyto školy, pedagogy a přeneseně i žáky.

Více informací


Logolink OP VVV

Další aktuality

Mikrocertifikáty: je třeba systém i rozvoj jednotlivce

Česko má rok na přípravu plánu pro zavedení mikrocertifikátů. Ty umožní prokazovat se dovednostmi získanými prostřednictvím kratších úseků učení. V popředí zájmu by měl zůstat přínos mikrocertifikátů pro uživatele, naznačuje diskuze.

Číst více

Jak dostat skutečné dobrodružství do výchovy mladé generace

Zástupci Národního pedagogického institutu ČR hovořili na konferenci v Senátu Parlamentu ČR o významu a pozitivním vlivu neformálního vzdělávání.

Číst více

Co nás čeká v budoucnu na trhu práce?

Trh práce prošel velkými změnami v důsledku pandemie, války a s nimi spojené inflace i zdražování energií. Na pracovním trhu stále chybí 300 tisíc lidí. Trendům na trhu práce se věnovala konference HR fóra Formování nové budoucnosti v květnu 2022 v Praze.

Číst více

EU doporučila individuální vzdělávací účty a mikrocertifikáty

Rada EU přijala 16. června doporučení o individuálních vzdělávacích účtech a doporučení o mikrocertifikátech.

Číst více

Spolupráce se školami se firmám vyplatí

Přilákat do svého týmu nové lidi, obzvlášť ty aktivní, je dnes snem personalistů. Jednou z cest, jak toho dosáhnout, je spolupráce se středními, vyššími odbornými nebo vysokými školami. Efekt spolupráce je vidět spíše z dlouhodobého hlediska, ale firmám se vyplatí.

Číst více