Prodloužení realizace projektu do 31. 12. 2022 umožní odpovědně zpracovat nové výzvy, před kterými školy stojí, a také rozvíjet aktivity, které byly utlumeny vlivem protiepidemických opatření.

Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi zajišťuje podporu implementace společného vzdělávání (inkluze) a jeho realizace na českých školách.

Prodloužení projektu do konce roku 2022 je reakcí na první a druhou vlnu koronakrize, které si v České republice vynutily mimořádná protiepidemická opatření a opakovaná vyhlašování nouzového stavu. Školy a školská zařízení musely několikrát na dlouhou dobu přerušit prezenční výuku, přejít na on-line vzdělávání a potýkat se s dalšími s tím spojenými problémy. To vše mělo zásadní vliv na čerpání služeb školami zapojenými v síti škol a školských zařízení projektu APIV B, neboť těžiště projektových aktivit leží právě v podpoře profesního rozvoje jejich pedagogických sborů v místě.

Realizační tým projektu prokázal již v roce 2020 dobrou znalost prostředí škol a včasnými a správnými reakcemi přispěl ke zmírnění dopadu pandemie na tyto školy, pedagogy a přeneseně i žáky.

Více informací


Logolink OP VVV

Další aktuality

19. červen 2024

Zveme vás na šestý ročník soutěže Učme chemii atraktivně

Pokud jste učitelé chemie a máte zajímavý projekt, se kterým byste chtěli seznámit veřejnost, neváhejte se přihlásit a soutěžit o zajímavé odměny.

Číst více

13. červen 2024

Bulharsko: novelizace zákona modernizuje odborné vzdělávání

Novelizace zákona o odborném vzdělávání a přípravě v Bulharsku představuje završení dvouletých diskusí zainteresovaných stran. Jaké zásadní změny přináší nová legislativa?

Číst více

03. červen 2024

Pojďte s námi bilancovat na festivalovém setkání Evropa jako education village

Festival se uskuteční 24. června na brněnském hradě Špilberk. Zveme všechny, kterým záleží na zlepšování kvality vzdělávání a věří, že všechno začíná setkáním.

Číst více

07. květen 2024

Spolupráce na podpoře škol: Kulatý stůl o roli průvodců ve školách

Kulatý stůl, který se konal 30. 4. 2024, otevřel diskuzi klíčových organizací působících ve vzdělávání o možné spolupráci při činnosti průvodců, jejichž hlavní rolí bude podpora škol spojená se zaváděním revidovaného RVP ZV.

Číst více

25. duben 2024

Zveme vás na mezinárodní konferenci pro budoucnost neformálního a formálního vzdělávání

Nenechte si ujít mezinárodní konferenci v Plzni o vzdělávání, které baví žáky. Hlavními tématy budou generace Z, její silné stránky a potřeby, mindset a motivace žáků a učitelů, wellbeing a práce s nadanými v rámci heterogenního kolektivu.

Číst více