Realizace projektu APIV B byla prodloužena do konce příštího roku

Prodloužení realizace projektu do 31. 12. 2022 umožní odpovědně zpracovat nové výzvy, před kterými školy stojí, a také rozvíjet aktivity, které byly utlumeny vlivem protiepidemických opatření.

Projekt Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi zajišťuje podporu implementace společného vzdělávání (inkluze) a jeho realizace na českých školách.

Prodloužení projektu do konce roku 2022 je reakcí na první a druhou vlnu koronakrize, které si v České republice vynutily mimořádná protiepidemická opatření a opakovaná vyhlašování nouzového stavu. Školy a školská zařízení musely několikrát na dlouhou dobu přerušit prezenční výuku, přejít na on-line vzdělávání a potýkat se s dalšími s tím spojenými problémy. To vše mělo zásadní vliv na čerpání služeb školami zapojenými v síti škol a školských zařízení projektu APIV B, neboť těžiště projektových aktivit leží právě v podpoře profesního rozvoje jejich pedagogických sborů v místě.

Realizační tým projektu prokázal již v roce 2020 dobrou znalost prostředí škol a včasnými a správnými reakcemi přispěl ke zmírnění dopadu pandemie na tyto školy, pedagogy a přeneseně i žáky.

Více informací

Další aktuality

O jaké profese a obory bude v ČR zájem v roce 2030?

Cedefop Skills forecast zahrnuje odhad budoucích trendů zaměstnanosti podle sektorů, skupin povolání, jednotlivých zemí i odhady budoucí úrovně vzdělání a dostupné pracovní síly.

Číst více

Přihlaste se do soutěže Učme chemii atraktivně!

Soutěž pořádá Svaz chemického průmyslu České republiky. Cílem třetího ročníku je ukázat zajímavé náměty, jak efektivně učit chemii v prezenční i distanční formě.

Číst více

Zveme vás na webinář o rozvoji kariérových kompetencí

Rozvoj kariérových kompetencí je důležitým předpokladem pro dlouhodobou uplatnitelnost na trhu práce. Na webináři se zaměříme na možnosti zjišťování kariérových kompetencí u žáků, studentů a klientů. 

Číst více

Rakousko: nový systém řízení kvality na školách

Na rakouských školách byl ve školním roce 2021/2022 zaveden nový systém řízení kvality, který má pomoci dostát zvyšujícím se nárokům na školní vzdělávání.

Číst více

Vypravili jsme se do škol, které doučují navzdory epidemické situaci

Školy mají plné ruce práce se zvládáním hybridní výuky, kterou přinesla další vlna covidové pandemie. Přestože se personální a časové možnosti mnohdy zhoršují, doplňkový vzdělávací program pro rozšíření znalostí žáků pokračuje, nyní v rámci Národního plánu obnovy.

Číst více