Vychází publikace věnovaná předčasným odchodům ze vzdělávání

Autoři publikace projektu P-KAP se zamýšlejí nad tím, proč dochází k předčasným odchodům mladých lidí ze vzdělávacího systému a jak podpořit prevenci v této oblasti.

Proč mladí lidé opouštějí školu nebo obor, který si zvolili, ještě dřív, než studium dokončí? Důvodů a příčin existuje celá řada a individuálně se velmi liší. Nicméně těch, kteří předčasně „vypadávají" ze vzdělávání, je v České republice kolem sedmi procent. Jak můžeme těmto předčasným odchodům zabránit?

K hledání odpovědí potřebujeme pochopit, jaké faktory se na předčasných odchodech podílejí. V projektu P-KAP jsme se věnovali tématu předčasných odchodů především středoškoláků optikou devíti různých pohledů představujících tematické oblasti akčního plánování. Z nich vyplynuly i náměty na opatření, která vypadají na první pohled překvapivě. Nabízíme vám je ve stručném a přehledném materiálu Předčasné odchody ze vzdělávání ve vztahu k oblastem intervence krajského akčního plánování.

Zároveň nabízíme inspirativní příklady ze škol, které některé z problémů předčasných odchodů řeší.


Projekt P-KAP metodicky podporuje kraje při tvorbě krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání a školy při vytváření školních akčních plánů nebo plánů aktivit v devíti základních strategických oblastech vzdělávání. Učí cílové skupiny strategicky řídit a akčně plánovat svůj rozvoj, zpracovávat analýzu, využívat zdroje, průběžně vyhodnocovat dosahování cílů, účinně reagovat na změny.

Logolink OP VVV

Další aktuality

O jaké profese a obory bude v ČR zájem v roce 2030?

Cedefop Skills forecast zahrnuje odhad budoucích trendů zaměstnanosti podle sektorů, skupin povolání, jednotlivých zemí i odhady budoucí úrovně vzdělání a dostupné pracovní síly.

Číst více

Přihlaste se do soutěže Učme chemii atraktivně!

Soutěž pořádá Svaz chemického průmyslu České republiky. Cílem třetího ročníku je ukázat zajímavé náměty, jak efektivně učit chemii v prezenční i distanční formě.

Číst více

Zveme vás na webinář o rozvoji kariérových kompetencí

Rozvoj kariérových kompetencí je důležitým předpokladem pro dlouhodobou uplatnitelnost na trhu práce. Na webináři se zaměříme na možnosti zjišťování kariérových kompetencí u žáků, studentů a klientů. 

Číst více

Rakousko: nový systém řízení kvality na školách

Na rakouských školách byl ve školním roce 2021/2022 zaveden nový systém řízení kvality, který má pomoci dostát zvyšujícím se nárokům na školní vzdělávání.

Číst více

Vypravili jsme se do škol, které doučují navzdory epidemické situaci

Školy mají plné ruce práce se zvládáním hybridní výuky, kterou přinesla další vlna covidové pandemie. Přestože se personální a časové možnosti mnohdy zhoršují, doplňkový vzdělávací program pro rozšíření znalostí žáků pokračuje, nyní v rámci Národního plánu obnovy.

Číst více