Vychází publikace věnovaná předčasným odchodům ze vzdělávání

Autoři publikace projektu P-KAP se zamýšlejí nad tím, proč dochází k předčasným odchodům mladých lidí ze vzdělávacího systému a jak podpořit prevenci v této oblasti.

Proč mladí lidé opouštějí školu nebo obor, který si zvolili, ještě dřív, než studium dokončí? Důvodů a příčin existuje celá řada a individuálně se velmi liší. Nicméně těch, kteří předčasně „vypadávají" ze vzdělávání, je v České republice kolem sedmi procent. Jak můžeme těmto předčasným odchodům zabránit?

K hledání odpovědí potřebujeme pochopit, jaké faktory se na předčasných odchodech podílejí. V projektu P-KAP jsme se věnovali tématu předčasných odchodů především středoškoláků optikou devíti různých pohledů představujících tematické oblasti akčního plánování. Z nich vyplynuly i náměty na opatření, která vypadají na první pohled překvapivě. Nabízíme vám je ve stručném a přehledném materiálu Předčasné odchody ze vzdělávání ve vztahu k oblastem intervence krajského akčního plánování.

Zároveň nabízíme inspirativní příklady ze škol, které některé z problémů předčasných odchodů řeší.


Projekt P-KAP metodicky podporuje kraje při tvorbě krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání a školy při vytváření školních akčních plánů nebo plánů aktivit v devíti základních strategických oblastech vzdělávání. Učí cílové skupiny strategicky řídit a akčně plánovat svůj rozvoj, zpracovávat analýzu, využívat zdroje, průběžně vyhodnocovat dosahování cílů, účinně reagovat na změny.

Logolink OP VVV

Další aktuality

Mikrocertifikáty: je třeba systém i rozvoj jednotlivce

Česko má rok na přípravu plánu pro zavedení mikrocertifikátů. Ty umožní prokazovat se dovednostmi získanými prostřednictvím kratších úseků učení. V popředí zájmu by měl zůstat přínos mikrocertifikátů pro uživatele, naznačuje diskuze.

Číst více

Jak dostat skutečné dobrodružství do výchovy mladé generace

Zástupci Národního pedagogického institutu ČR hovořili na konferenci v Senátu Parlamentu ČR o významu a pozitivním vlivu neformálního vzdělávání.

Číst více

Co nás čeká v budoucnu na trhu práce?

Trh práce prošel velkými změnami v důsledku pandemie, války a s nimi spojené inflace i zdražování energií. Na pracovním trhu stále chybí 300 tisíc lidí. Trendům na trhu práce se věnovala konference HR fóra Formování nové budoucnosti v květnu 2022 v Praze.

Číst více

EU doporučila individuální vzdělávací účty a mikrocertifikáty

Rada EU přijala 16. června doporučení o individuálních vzdělávacích účtech a doporučení o mikrocertifikátech.

Číst více

Spolupráce se školami se firmám vyplatí

Přilákat do svého týmu nové lidi, obzvlášť ty aktivní, je dnes snem personalistů. Jednou z cest, jak toho dosáhnout, je spolupráce se středními, vyššími odbornými nebo vysokými školami. Efekt spolupráce je vidět spíše z dlouhodobého hlediska, ale firmám se vyplatí.

Číst více