Nové webové stránky představují členy a práci Expertního panelu k revizi RVP ZV

K 1. září byl ustanoven Expertní panel, který v následujících měsících vytvoří Hlavní směry revize RVP ZV. Nový web bude jedním z prostředků pro otevřenou a transparentní komunikaci členů panelu a veřejnosti.

Nově ustanovený Expertní panel, který vytváří Hlavní směry revize RVP ZV, je poradním orgánem MŠMT a je hlavním konzultačním tělesem pro jednotlivé prvky kurikulárního systému. Jeho členy vybralo MŠMT tak, aby byli zastoupeni odborníci na kurikulum i praktikové.

V Expertním panelu jsou zastoupeni jednak jednotlivci – dlouholetí ředitelé úspěšných škol, inovativní učitelé, akademici se specializací na vzdělávání, resp. kurikulum; jednak asociace či instituce (podle abecedního pořadí): Asociace děkanů pedagogických fakult, Asociace děkanů přírodovědných fakult, Asociace ředitelů gymnázií České republiky, Asociace ředitelů základních škol, Česká školní inspekce, Národní pedagogický institut České republiky, Svaz průmyslu a dopravy, Učitelská platforma.

Prvním úkolem Expertního panelu je definování Hlavních směrů revize RVP ZV, tedy základního dokumentu s pravidly a návod, jak by měla revize probíhat. Tyto Hlavní směry budou veřejně komunikovány a diskutovány a po jejich dokončení budou sloužit jako podklad pro realizaci samotné revize RVP ZV.

Expertní panel vytvoří dokumenty, které budou sloužit jako podklad pro realizaci RVP ZV Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR). Panel zároveň sbírá podněty k revizím kurikulárních dokumentů od NPI ČR a dalších subjektů, komentuje a dohlíží na soulad Hlavních směrů revize RVP ZV s jejich realizací NPI ČR a přijímá usnesení k průběhu a výsledkům revize a implementace RVP ZV. Doporučuje schválení revidovaných RVP ZV MŠMT ČR. Expertní panel také vydává doporučení k implementaci a evaluaci RVP ZV.

„Aktuálně je Expertní panel rozdělen do jednotlivých pracovních skupin, které definují důležité otázky k jednotlivým hlavním směrům a které se stanou podkladem pro veřejnou diskusi. Zároveň EP pracuje na alternativních řešeních a specifikaci případných rizik těchto alternativ,“ říká Mgr. Jan Jiterský, předseda Expertního panelu a zástupce ředitele odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT.

„Chceme také využít zkušeností z tvorby Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+, a právě proto jsme k 1. 9. 2021 spustili web, kde bude proces, obdobně jako v případě Strategie 2030+, nejen transparentně a jasně komunikován, ale stane se též místem pro možné zapojení kohokoliv ze široké veřejnosti, kdo o práci na revizích projeví zájem,“ dodává předseda Expertního panelu, Mgr. Jan Jiterský.

Nový web Velké revize RVP ZV bude jedním z prostředků pro otevřenou a transparentní komunikaci členů panelu a veřejnosti. Součástí webu je přehledný harmonogram prací na revizi, stejně tak i zdroje, vize a základní teze, na kterých bude revize RVP ZV stát. Nechybí přehled nejčastějších otázek k procesu tvorby RVP ZV a také možnost předložit skrze online formulář Expertnímu panelu vlastní podněty k tvorbě RVP ZV. Na stránkách jsou pak i členové panelu představeni v krátkých videorozhovorech, ve kterých mluví o své osobní motivaci k práci na revizích a jak si představují školu budoucnosti.

Ustanovení Expertního panelu je prvním krokem k novému RVP ZV, který by měl zásadním způsobem pomáhat k naplňování cílů strategie 2030+. Mimo jiné více zaměřit vzdělávání na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní a osobní život nebo snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů.

Tvorba samotného RVP a osvětlování jeho úpravy jsou naplánovány na roky 2022 a 2023, start implementace na školách je naplánován na září 2024.


Web: Velké revize RVP ZV

Tisková zpráva

Kontakt pro novináře:
Jan Štěpánek (Oddělení komunikace, Národní pedagogický institut České republiky)
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 725 908 524

Další aktuality

Zapojme všechny – Efektivní pomoc pro děti se sociálním znevýhodněním

Ve dvojdílném podcastu s Michaelou Kučerovou a Terezou Dejmalovou z obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni jsme hovořili na téma vzdělávání dětí z rodin se sociálním znevýhodněním.

Číst více

Chystáme se na jazyky

Zveme vás na webinář k jazykové propedeutice, který je určený především učitelům a učitelkám v MŠ a na 1. stupni ZŠ. Zajímavé informace a inspirace mohou přinést také pedagogům speciálních škol a všem dalším zájemcům.

Číst více

DIGI roadshow pro ředitele škol na všech krajských pracovištích NPI ČR

Zahájení výuky nové informatiky a začlenění rozvoje digitálních kompetencí napříč předměty se blíží. Jak na změny ve vaší škole? Přijďte se zeptat odborníků, inspirovat se příběhy škol, které už začaly, podělte se o své zkušenosti a názory – nezůstávejte na změny sami!

Číst více

Digitální kompetence prakticky – sledujte živě streamovanou debatu

Digitální technologie ovlivňují každý obor lidské činnosti, proto je potřebujeme postupně zapojovat do výuky všech předmětů, a zároveň rozvíjet digitální kompetence žáků. Jenže použití digitálních pomůcek v hodině automaticky neznamená rozvoj digitálních kompetencí – tak jak na to? Jak se v tom zorientovat?

Číst více

Mezinárodní konference: Patříme k sobě? Region jako „education village“

„K výchově dítěte je třeba celé vesnice“, praví africké přísloví. Vychází z faktu, že pro zdařilou výchovu je zapotřebí spolupráce rodiny, školy, spolků, obcí, firem, odborných pracovišť… zkrátka celé „vesnice“. Nezvou nás snad dramatické události posledních let k prohloubení spolupráce významných regionálních aktérů ve prospěch zkvalitnění vzdělávání a výchovy? Patříme k sobě?

Číst více