Nové webové stránky představují členy a práci Expertního panelu k revizi RVP ZV

K 1. září byl ustanoven Expertní panel, který v následujících měsících vytvoří Hlavní směry revize RVP ZV. Nový web bude jedním z prostředků pro otevřenou a transparentní komunikaci členů panelu a veřejnosti.

Nově ustanovený Expertní panel, který vytváří Hlavní směry revize RVP ZV, je poradním orgánem MŠMT a je hlavním konzultačním tělesem pro jednotlivé prvky kurikulárního systému. Jeho členy vybralo MŠMT tak, aby byli zastoupeni odborníci na kurikulum i praktikové.

V Expertním panelu jsou zastoupeni jednak jednotlivci – dlouholetí ředitelé úspěšných škol, inovativní učitelé, akademici se specializací na vzdělávání, resp. kurikulum; jednak asociace či instituce (podle abecedního pořadí): Asociace děkanů pedagogických fakult, Asociace děkanů přírodovědných fakult, Asociace ředitelů gymnázií České republiky, Asociace ředitelů základních škol, Česká školní inspekce, Národní pedagogický institut České republiky, Svaz průmyslu a dopravy, Učitelská platforma.

Prvním úkolem Expertního panelu je definování Hlavních směrů revize RVP ZV, tedy základního dokumentu s pravidly a návod, jak by měla revize probíhat. Tyto Hlavní směry budou veřejně komunikovány a diskutovány a po jejich dokončení budou sloužit jako podklad pro realizaci samotné revize RVP ZV.

Expertní panel vytvoří dokumenty, které budou sloužit jako podklad pro realizaci RVP ZV Národním pedagogickým institutem České republiky (NPI ČR). Panel zároveň sbírá podněty k revizím kurikulárních dokumentů od NPI ČR a dalších subjektů, komentuje a dohlíží na soulad Hlavních směrů revize RVP ZV s jejich realizací NPI ČR a přijímá usnesení k průběhu a výsledkům revize a implementace RVP ZV. Doporučuje schválení revidovaných RVP ZV MŠMT ČR. Expertní panel také vydává doporučení k implementaci a evaluaci RVP ZV.

„Aktuálně je Expertní panel rozdělen do jednotlivých pracovních skupin, které definují důležité otázky k jednotlivým hlavním směrům a které se stanou podkladem pro veřejnou diskusi. Zároveň EP pracuje na alternativních řešeních a specifikaci případných rizik těchto alternativ,“ říká Mgr. Jan Jiterský, předseda Expertního panelu a zástupce ředitele odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT.

„Chceme také využít zkušeností z tvorby Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+, a právě proto jsme k 1. 9. 2021 spustili web, kde bude proces, obdobně jako v případě Strategie 2030+, nejen transparentně a jasně komunikován, ale stane se též místem pro možné zapojení kohokoliv ze široké veřejnosti, kdo o práci na revizích projeví zájem,“ dodává předseda Expertního panelu, Mgr. Jan Jiterský.

Nový web Velké revize RVP ZV bude jedním z prostředků pro otevřenou a transparentní komunikaci členů panelu a veřejnosti. Součástí webu je přehledný harmonogram prací na revizi, stejně tak i zdroje, vize a základní teze, na kterých bude revize RVP ZV stát. Nechybí přehled nejčastějších otázek k procesu tvorby RVP ZV a také možnost předložit skrze online formulář Expertnímu panelu vlastní podněty k tvorbě RVP ZV. Na stránkách jsou pak i členové panelu představeni v krátkých videorozhovorech, ve kterých mluví o své osobní motivaci k práci na revizích a jak si představují školu budoucnosti.

Ustanovení Expertního panelu je prvním krokem k novému RVP ZV, který by měl zásadním způsobem pomáhat k naplňování cílů strategie 2030+. Mimo jiné více zaměřit vzdělávání na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní a osobní život nebo snížit nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání a umožnit maximální rozvoj potenciálu dětí, žáků a studentů.

Tvorba samotného RVP a osvětlování jeho úpravy jsou naplánovány na roky 2022 a 2023, start implementace na školách je naplánován na září 2024.


Web: Velké revize RVP ZV

Tisková zpráva

Kontakt pro novináře:
Jan Štěpánek (Oddělení komunikace, Národní pedagogický institut České republiky)
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 725 908 524

Další aktuality

Jaké možnosti dalšího vzdělávání mohou získat školy zapojené do projektu APIV B

Z pravidelných evaluací projektu vyplývá, že největší praktický přínos pro práci učitelů a ředitelů škol mají individuální setkání s mentory a kouči.

Číst více

Cedefop vyhlašuje již šestý ročník fotografické soutěže o odborném vzdělávání

Cílem soutěže #CedefopPhotoAward je zviditelnit odborné vzdělávání a dát možnost žákům, studentům i dospělým ukázat jejich talent a užít si trochu zábavy po náročné koronavirové pandemii. 

Číst více

Nástroj pro ověřování jazykových kompetencí v češtině u žáků s odlišným mateřským jazykem

Projekt APIV A nabízí v současné době pedagogickým pracovníkům základních škol dva nástroje pro identifikaci úrovně osvojení češtiny u žáka s odlišným mateřským jazykem a jeho potřeb v oblasti češtiny.

Číst více

Zapojme všechny – Jak efektivně řešit výchovné obtíže ve třídě

Jak zvládat nevhodné chování ve třídě? Jak tyto problémy řešit, na koho se případně obrátit a co se v takových situacích osvědčilo?

Číst více

Zveme vás na online debatu První zkušenosti z doučování

Jaké jsou první zkušenosti s Národním plánem doučování a jeho realizací přímo ve školách? Jak školy motivují žáky a shánějí doučovatele? Jak je to s financováním programu? Odpoví vám zástupci ředitelů škol, ministerstva školství a neziskových organizací.

Číst více