Zajímá vás budoucnost výuky jazyků na SŠ? Přihlaste se na odborný panel projektu P-KAP

Jak se projevilo šest let akčního plánování v krajích, SŠ a VOŠ na rozvoji výuky cizích jazyků? A jak můžeme získané zkušenosti zúročit v budoucím jazykovém vzdělávání?

To jsou základní otázky odborného panelu, který pořádá projekt Podpora krajského akčního plánování ve spolupráci s projektem Europass 5. října v pražském Harfa Office Parku. Součástí panelu bude panelová diskuse k budoucnosti rozvoje výuky jazyků s představiteli Cermatu, koordinace a řízení kurikul NPI či Domu zahraniční spolupráce. Závěrečný workshop se zaměří na způsoby, jak motivovat školy i učitele ke zlepšení středoškolského jazykového vzdělávání. Podrobnosti a odkaz na registraci najdete na stránce odborného panelu projektu P-KAP.

Kapacita sálu je omezená – jsou-li jazyky vaše téma, neváhejte a přihlaste se. (Odborný panel je vhodný pro vedení škol, předsedy předmětových komisí cizích jazyků i pedagogy). Těší se na vás Jitka Kunčarová, garantka rozvoje cizích jazyků, a projektový tým.

Další aktuality

Jak pandemie proměnila evropský trh práce

Během pandemie covid-19 došlo k výrazné proměně poptávky po dovednostech na trhu práce v ČR i v celé Evropě. Vyplývá to z nástroje Cedefopu pro analýzu poptávky po profesích a dovednostech v online inzerci práce Skills-OVATE.

Číst více

O jaké profese a obory bude v ČR zájem v roce 2030?

Cedefop Skills forecast zahrnuje odhad budoucích trendů zaměstnanosti podle sektorů, skupin povolání, jednotlivých zemí i odhady budoucí úrovně vzdělání a dostupné pracovní síly.

Číst více

Přihlaste se do soutěže Učme chemii atraktivně!

Soutěž pořádá Svaz chemického průmyslu České republiky. Cílem třetího ročníku je ukázat zajímavé náměty, jak efektivně učit chemii v prezenční i distanční formě.

Číst více

Zveme vás na webinář o rozvoji kariérových kompetencí

Rozvoj kariérových kompetencí je důležitým předpokladem pro dlouhodobou uplatnitelnost na trhu práce. Na webináři se zaměříme na možnosti zjišťování kariérových kompetencí u žáků, studentů a klientů. 

Číst více

Rakousko: nový systém řízení kvality na školách

Na rakouských školách byl ve školním roce 2021/2022 zaveden nový systém řízení kvality, který má pomoci dostát zvyšujícím se nárokům na školní vzdělávání.

Číst více