Národní pedagogický institut nabízí vzdělávací program zaměřený na podporu při vzdělávání romských dětí, žáků a studentů.

Ucelený vzdělávací program (48 h) realizovaný v rámci pilotního ověření v projektu APIV A – Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem je tvořen 3 samostatnými, volně navazujícími vzdělávacími kurzy, určenými pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení, především učitelům, ale i dalším PP.

Úvodní kurz, Základy romologie pro pedagogické pracovníky se soustředí na informace o životě, kultuře, tradicích, historii Romů a vývoji etnika na území ČR, včetně aktuálních vládních intervencí na podporu, začlenění a participaci Romů. Účastníci získají vhled do systému hodnot, vztahů v romské komunitě a jejich proměn vlivem historického vývoje a socioekonomické situace na našem území jako východiska k pochopení problematiky vzdělávání romských dětí, žáků a studentů a k budování pozitivních vztahů s romským žákem a jeho rodiči v systému vzdělávání. Jednotlivá témata jsou uchopena z hlediska historického vývoje až po současné přežitky v romském společenství.

Absolvováním druhého kurzu, Vybrané aspekty vzdělávání romských žáků a studentů získají účastníci ucelenou představu o tradiční romské rodině, specifikách výchovy romských dětí, výchovných prostředcích a formách učení v kontextu interpersonálních vztahů ovlivněných kolektivismem. Účastníci se seznámí se zvláštnostmi romského etnolektu češtiny v aplikaci na prostředí školy. Vzdělávací obsah se soustředí na problematiku a faktory sociálního vyloučení, stejně jako na problémy a dopady v podobě předčasných odchodů ze vzdělávání. Účastníci získají přehled o možnostech podpory romských žáků a studentů v oblasti vzdělávání, včetně informací o aktuální dotační podpoře.

Třetí kurz, Specifika vzdělávání romských dětí a žáků rozšiřuje teoretickou základnu o nabídku konkrétních aktivit a činností využitelných při vzdělávání romských dětí a žáků v pedagogické praxi při efektivní komunikaci s romským žákem a rodičem. Zaměřuje se rovněž na oblast kariérového poradenství jako jednoho z nástrojů podpory žáka v tranzitním období. Vzdělávací kurz představí ověřené nástroje, metody, techniky a aktivity, které přispívají k rozvoji klíčových kompetencí a gramotností žáků potřebných k uplatnění v životě. Nabídne vhodné techniky vedení rozhovoru s jedinci z odlišného kulturního prostředí.


Termíny a místo konání:

Úvodní kurz: ve dnech 13. 10. a 14. 10. 2021 od 9:30 do 16:30 hodin; NPI ČR Praha 9. Více informací a přihlášky do 15. 9. 2021.

Druhý kurz: ve dnech 10. 11. a 11. 11. 2021 od 9:30 do 16:30 hodin; NPI ČR Praha 9. Více informací a přihlášky do 5. 10. 2021.

Třetí kurz: ve dnech 24. 11. a 25. 11. 2021 od 9:30 do 16:30 hodin; NPI ČR Krajské pracoviště Brno. Více informací a přihlášky do 5. 10. 2021

E-mailový kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Další aktuality

13. červen 2024

Bulharsko: novelizace zákona modernizuje odborné vzdělávání

Novelizace zákona o odborném vzdělávání a přípravě v Bulharsku představuje završení dvouletých diskusí zainteresovaných stran. Jaké zásadní změny přináší nová legislativa?

Číst více

03. červen 2024

Pojďte s námi bilancovat na festivalovém setkání Evropa jako education village

Festival se uskuteční 24. června na brněnském hradě Špilberk. Zveme všechny, kterým záleží na zlepšování kvality vzdělávání a věří, že všechno začíná setkáním.

Číst více

07. květen 2024

Spolupráce na podpoře škol: Kulatý stůl o roli průvodců ve školách

Kulatý stůl, který se konal 30. 4. 2024, otevřel diskuzi klíčových organizací působících ve vzdělávání o možné spolupráci při činnosti průvodců, jejichž hlavní rolí bude podpora škol spojená se zaváděním revidovaného RVP ZV.

Číst více

25. duben 2024

Zveme vás na mezinárodní konferenci pro budoucnost neformálního a formálního vzdělávání

Nenechte si ujít mezinárodní konferenci v Plzni o vzdělávání, které baví žáky. Hlavními tématy budou generace Z, její silné stránky a potřeby, mindset a motivace žáků a učitelů, wellbeing a práce s nadanými v rámci heterogenního kolektivu.

Číst více

23. duben 2024

Společný evropský referenční rámec pro jazyky – praktické rady pro efektivní využití

Zveřejnili jsme český překlad aktualizované kapitoly publikace CEFR zaměřené na tvorbu deskriptorů s důrazem na plurilingvní a plurikulturní kompetence.

Číst více