Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi! immediate bitwave Library zlib project z-library zlibrary project

Propojování formálního a neformálního vzdělávání před a po revizích RVP ZV

Nenechte si ujít konferenci věnovanou zavádění moderních výukových metod, která se koná 29. května v Národním zemědělském muzeu v Praze.

Závěrečná akce projektu Moderní aktivizační metody do výuky!, jejímž pořadatelem je VŠCHT Praha, nabídne kromě prezentace klíčových projektových výstupů a vystoupení odborníků v oblasti revize RVP ZV také představení sady nově vytvořených metodických karet pro učitele zaměřených na rozvoj žákovských kompetencí k udržitelnému jednání.

S příspěvkem k propojování formálního a neformálního vzdělávání vystoupí vedoucí tematické oblasti zájmové a neformální vzdělávání NPI ČR Radek Hanuš.


KDY: 29. května 2023

KDE: Národní zemědělské muzeum v Praze


WEBOVÉ STRÁNKY KONFERENCE

ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ

REGISTRACE

  • Termín pro ukončení přihlášek na konferenci je 19. května 2023. Celkový počet účastníků je omezen.

Dopolední program

Přivítání a prezentace klíčových výstupů z projektu MAM do výuky!

Za odborný tým vystoupí Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D., vedoucí projektu (ÚEM VŠCHT)

Zdravice

Mgr. Jan Jiterský (MŠMT); PhDr. Jan Holovský, Ph.D. (MK)

Vystoupení hostů

10.00–10.20 prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA (Ústav udržitelnosti a produkt. ekologie VŠCHT)

  • Vzdělávání udržitelného rozvoje – důležitá kompetence napříč oblastmi vzdělávání

10.20–10.40 doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D. (PedF UK; NPI – revize RVP ZV, obl. Člověk a příroda)

  • Školní přírodovědný pokus: Mezi nezastupitelnou aktivitou a plýtváním časem i materiálem

10.40–11.00 Mgr. Kateřina Čiháková (Muzeum Říčany; NPI – revize RVP ZV, obl. Člověk a příroda)

  • Učíme o budoucnosti v přírodopise i v muzeu

11.00–11.20 Mgr. Lucie Haškovcová, Ph.D. (GHMP)

  • Eko-ateliér GHMP – edukační potenciál, přesahy k ekologii a environmentu

11.20–11.40 Mgr. Radek Hanuš, Ph.D. (NPI)

  • Pyramida propojování formálního a neformálního vzdělávání

11.40–12.00 doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D. (MFF UK)

  • (Ne)obyčejná fyzika (ne)obyčejně rukama a hlavou

Další aktuality

Vyjádření k informacím zveřejněným dne 29. ledna 2024 v článku na Seznamzpravy.cz

NPI ČR se důsledně ohrazuje proti nepravdivým informacím, které byly zveřejněny na Seznamzpravy.cz v článku Další fáze výuky začala. Místo Přemyslovců bude důležitější výklad.

Číst více

Projekt Podpora kurikulární práce škol vypracoval analýzu dostupných otevřených vzdělávacích zdrojů

Analýza byla provedena s důrazem na saturaci všeobecně vzdělávacích předmětů v mateřských, základních a středních školách.

Číst více

Elektronické přihlášky na SŠ krok za krokem

Tisková zpráva MŠMT: Navýšení počtu přihlášek, prioritní seřazení škol a snazší přístup k informacím o přijetí – to vše přinese digitalizace přijímacího řízení na střední školy.

Číst více

Chci být uvádějícím učitelem: Jak mohu podpořit svého začínajícího kolegu

Připravili jsme vzdělávací programy na téma uvádějícího učitele s nabídkou řady doporučení vycházejících z praxe. Vzdělávání probíhá na krajských pracovištích NPI ČR ve všech krajích.

Číst více

Trh práce podle Cedefopu: Stárnoucí, digitální i zelený

Jaké změny pozorujeme na evropském trhu práce? Zaměstnanost ve veřejných službách a znalostní ekonomice roste, zatímco průmysl a další tradiční odvětví čelí propadu. Stárnutí populace a digitální dovednosti se stávají klíčovými tématy. Pracovní pozice také čím dál více reflektují zelenou transformaci.

Číst více