Ao acessar o MundoFut, os fãs de futebol podem desfrutar dos jogos ao vivo de clubes consagrados, como Manchester United e Manchester City, além de outros times importantes da Premier League. copa libertadores A plataforma também disponibiliza informações atualizadas sobre as partidas, classificações e destaques dos jogos do campeonato inglês e do Campeonato Brasileiro.

Podnikatelské kompetence v odborném vzdělávání: Lotyšsko

Podnikavost je jednou z šesti průřezových dovedností, kterou si mají lotyšští žáci v odborném vzdělávání rozvinout. Na ukotvení podnikatelských kompetencí v odborném vzdělávání a přípravě se soustřeďují případové studie Cedefopu.

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) provedlo v roce 2021 pilotní výzkum v rámci studie „Podnikatelské dovednosti v odborném vzdělávání a přípravě“, která se zaměřuje na ukotvení podnikatelských kompetencí v odborném vzdělávání a přípravě. V loňském roce byly zveřejněny první dvě případové studie za Lotyšsko a Itálii, které jsou součástí série celkem osmi národních případových studií. Postupně se tak čtenáři dozvědí o podnikatelských kompetencích ve Španělsku, Francii, Chorvatsku, Rakousku, Finsku a Švédsku.

Přečtěte si případovou studii (v angličtině):

V Lotyšsku je všeobecné vzdělávání nedílnou součástí všech programů počátečního odborného vzdělávání a přípravy. Vychází ze středoškolského standardu a mezi šest průřezových dovedností počítá také "tvůrčí činnost a podnikání". V Lotyšsku byly v posledních letech zaváděny moduly, které ukazují na důležitost podnikatelských kompetencí v učebních plánech a podporují průřezovost.

Přebal podnikatelské kompetence

Jak probíhá rozvoj podnikavosti v Lotyšsku?

Každý student v počátečním odborném vzdělávání a přípravě musí od roku 2020 povinně absolvovat teoreticky zaměřený modul Iniciativa a podnikavost (úroveň 1), který odpovídá úzkému konceptu podnikatelských dovedností, tedy založení podniku. Studenti v rámci tohoto modulu vytvoří a na závěr představí portfolio vlastního podnikatelského nápadu.

Po úspěšném zvládnutí modulu postupují do pokročilejšího modulu (úroveň 2), který je k dispozici studentům všech programů odborného vzdělávání a přípravy na úrovni EQF 4; v některých programech může být začleněn do modulů specifických pro konkrétní povolání. Modul má charakter celoživotního učení a může být také součástí programů dalšího a neformálního vzdělávání. Podporuje schopnost žáka vypracovat samostatně podnikatelský plán, zvolit vhodnou právní formu podnikání, nejvhodnější způsob podnikání a optimální zdroje financování. Má podporovat iniciativu, kritické myšlení a řešení problémů.

Součástí každého programu odborného vzdělávání a přípravy jsou i volitelné moduly, které prohlubují a rozšiřují výsledky učení získané v modulech průřezových kompetencí a v modulech specifických pro konkrétní povolání a odvětví. Proto je například u kosmetické péče nabízen modul „řízení malého podniku“. Struktura modulárního programu je flexibilní a rozvoj podnikatelských kompetencí tak nemusí být nutně omezen pouze na jeden modul (podrobněji kapitola 3).

Způsob, jakým studenti v Lotyšsku získávají a rozvíjejí podnikatelské kompetence v jednotlivých programech odborného vzdělávání a přípravy, je na poskytovatelích. Ti nabízejí široké portfolio kurikulárních i mimoškolních aktivit souvisejících s podnikáním, ať už jde o zakládání studentských cvičných firem, soutěže podnikatelských plánů, stínování, veletrhy nebo hackathony. Účast ve studentských cvičných firmách a soutěžích je v rámci odborného vzdělávání a přípravy sice dobrovolná, ale rozhodně podporovaná.

Lotyšské vzdělávání prochází změnami

Lotyšská Strategie vzdělávání (2021-27) klade důraz na rozvoj podnikatelských kompetencí spolu s kompetencí k inovativnosti, digitální gramotností a kreativitou a podporuje také zakotvení podnikatelských kompetencí do odborného vzdělávání a přípravy prostřednictvím seminářů a podnikatelských inkubátorů. Popis odborných modulů ukazuje, že vyvíjející se přístup založený na kompetencích využívá aktivizující metody výuky, které podporují kreativitu, iniciativu, kritické myšlení a spolupráci studentů – což jsou prvky podnikatelské kompetence.

Odborné vzdělávání v Lotyšsku prochází reformou, na jejímž konci by mělo být také větší zapojení zaměstnavatelů: od vytváření profesních standardů a modulových učebních plánů přes hodnocení získaných kompetencí po přítomnost na zkouškách.

Případové studie Cedefopu

Zpráva Cedefopu doplňuje stávající poznatky o příklady metod, nástrojů a přístupů, které mohou pomoci tvůrcům politik, poskytovatelům odborného vzdělávání a přípravy a dalším aktérům vybudovat lepší ekosystémy pro učení se podnikatelským dovednostem.

Prozkoumejte také podnikatelské dovednosti v Itálii, kde je zajímavý poměrně výrazný rozdíl v minimálním počtu povinných hodin, který se pohybuje od 90 hodin ve všeobecně vzdělávacích programech přes 150 hodin na technických školách až po 210 hodin na odborných školách.


Připravila Martina Kaňáková

Entrepreneurship competence in vocational education and training: case study: Italy. Cedefop, 2022 [cit. 2023-03-15]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/5588

Entrepreneurship competence in vocational education and training: case study: Latvia. Cedefop, 2022 [cit. 2023-03-15]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/5585


Chcete vědět, co vás v budoucnu čeká na trhu práce a jaké dovednosti budou v budoucnu potřeba? Zajímá vás budoucnost odborného vzdělávání a možné scénáře jeho vývoje?

Přihlaste se k odběru newsletteru a už vám žádná novinka neunikne. Přečtěte si již vydané novinky z Evropy a prozkoumejte, čím se zabýváme v projektu ReferNet Česká republika

Další aktuality

Z dodatku k osvědčení se maturanti dozví, jakou mají známku z didaktického testu

Převodník procent na známky nabízí i letos dodatek k osvědčení, jeden z dokumentů Europassu. Většina absolventů (85 %) ho dostane spolu s maturitním vysvědčením ve škole.

Číst více

Finsko: více odborného vzdělávání v angličtině

Finsko rozšiřuje řadu poskytovatelů, kteří mohou nabízet odborné vzdělávání a přípravu v angličtině. Řeší tím nedostatek pracovních sil a nabízí více studijních a pracovních příležitostí i pro cizojazyčné studenty.

Číst více

Připravili jsme pro vás dokumentární film Cesta, věnovaný integraci ukrajinských dětí

Dokument zachycuje příběhy základních škol v Ostravě, Karlových Varech a Chomutově a jejich úspěšné snahy o integraci dětí z Ukrajiny. 

Číst více

Konference Kurikulum 2023 k revizím vzdělávacích programů

V Praze proběhla dvoudenní konference s mezinárodní účastí k tvorbě a změnám vzdělávacích obsahů.

Číst více

Živě: Informatika a digitální kompetence – první zkušenosti na gymnáziu

Nejpozději od 1. září 2025 musí gymnázia zavést nový předmět informatika a začlenit do všech předmětů rozvoj digitálních kompetencí. Jak na to? O tom se budeme bavit se zástupci gymnázií, která už mají s přípravami a výukou první zkušenosti.

Číst více