Nejlepší kasina v České republice Ice Casino - osobní přístup ke klientovi!

Chcete si vychutnat online kasino? http://ceskecasino.best/ vám poskytne nejlepší recenze kasin v České republice.

Вавада онлайн казино предлагает выгодные бонусы и акции для игроков.

Podnikatelské kompetence v odborném vzdělávání: Lotyšsko

Podnikavost je jednou z šesti průřezových dovedností, kterou si mají lotyšští žáci v odborném vzdělávání rozvinout. Na ukotvení podnikatelských kompetencí v odborném vzdělávání a přípravě se soustřeďují případové studie Cedefopu.

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) provedlo v roce 2021 pilotní výzkum v rámci studie „Podnikatelské dovednosti v odborném vzdělávání a přípravě“, která se zaměřuje na ukotvení podnikatelských kompetencí v odborném vzdělávání a přípravě. V loňském roce byly zveřejněny první dvě případové studie za Lotyšsko a Itálii, které jsou součástí série celkem osmi národních případových studií. Postupně se tak čtenáři dozvědí o podnikatelských kompetencích ve Španělsku, Francii, Chorvatsku, Rakousku, Finsku a Švédsku.

Přečtěte si případovou studii (v angličtině):

V Lotyšsku je všeobecné vzdělávání nedílnou součástí všech programů počátečního odborného vzdělávání a přípravy. Vychází ze středoškolského standardu a mezi šest průřezových dovedností počítá také "tvůrčí činnost a podnikání". V Lotyšsku byly v posledních letech zaváděny moduly, které ukazují na důležitost podnikatelských kompetencí v učebních plánech a podporují průřezovost.

Přebal podnikatelské kompetence

Jak probíhá rozvoj podnikavosti v Lotyšsku?

Každý student v počátečním odborném vzdělávání a přípravě musí od roku 2020 povinně absolvovat teoreticky zaměřený modul Iniciativa a podnikavost (úroveň 1), který odpovídá úzkému konceptu podnikatelských dovedností, tedy založení podniku. Studenti v rámci tohoto modulu vytvoří a na závěr představí portfolio vlastního podnikatelského nápadu.

Po úspěšném zvládnutí modulu postupují do pokročilejšího modulu (úroveň 2), který je k dispozici studentům všech programů odborného vzdělávání a přípravy na úrovni EQF 4; v některých programech může být začleněn do modulů specifických pro konkrétní povolání. Modul má charakter celoživotního učení a může být také součástí programů dalšího a neformálního vzdělávání. Podporuje schopnost žáka vypracovat samostatně podnikatelský plán, zvolit vhodnou právní formu podnikání, nejvhodnější způsob podnikání a optimální zdroje financování. Má podporovat iniciativu, kritické myšlení a řešení problémů.

Součástí každého programu odborného vzdělávání a přípravy jsou i volitelné moduly, které prohlubují a rozšiřují výsledky učení získané v modulech průřezových kompetencí a v modulech specifických pro konkrétní povolání a odvětví. Proto je například u kosmetické péče nabízen modul „řízení malého podniku“. Struktura modulárního programu je flexibilní a rozvoj podnikatelských kompetencí tak nemusí být nutně omezen pouze na jeden modul (podrobněji kapitola 3).

Způsob, jakým studenti v Lotyšsku získávají a rozvíjejí podnikatelské kompetence v jednotlivých programech odborného vzdělávání a přípravy, je na poskytovatelích. Ti nabízejí široké portfolio kurikulárních i mimoškolních aktivit souvisejících s podnikáním, ať už jde o zakládání studentských cvičných firem, soutěže podnikatelských plánů, stínování, veletrhy nebo hackathony. Účast ve studentských cvičných firmách a soutěžích je v rámci odborného vzdělávání a přípravy sice dobrovolná, ale rozhodně podporovaná.

Lotyšské vzdělávání prochází změnami

Lotyšská Strategie vzdělávání (2021-27) klade důraz na rozvoj podnikatelských kompetencí spolu s kompetencí k inovativnosti, digitální gramotností a kreativitou a podporuje také zakotvení podnikatelských kompetencí do odborného vzdělávání a přípravy prostřednictvím seminářů a podnikatelských inkubátorů. Popis odborných modulů ukazuje, že vyvíjející se přístup založený na kompetencích využívá aktivizující metody výuky, které podporují kreativitu, iniciativu, kritické myšlení a spolupráci studentů – což jsou prvky podnikatelské kompetence.

Odborné vzdělávání v Lotyšsku prochází reformou, na jejímž konci by mělo být také větší zapojení zaměstnavatelů: od vytváření profesních standardů a modulových učebních plánů přes hodnocení získaných kompetencí po přítomnost na zkouškách.

Případové studie Cedefopu

Zpráva Cedefopu doplňuje stávající poznatky o příklady metod, nástrojů a přístupů, které mohou pomoci tvůrcům politik, poskytovatelům odborného vzdělávání a přípravy a dalším aktérům vybudovat lepší ekosystémy pro učení se podnikatelským dovednostem.

Prozkoumejte také podnikatelské dovednosti v Itálii, kde je zajímavý poměrně výrazný rozdíl v minimálním počtu povinných hodin, který se pohybuje od 90 hodin ve všeobecně vzdělávacích programech přes 150 hodin na technických školách až po 210 hodin na odborných školách.


Připravila Martina Kaňáková

Entrepreneurship competence in vocational education and training: case study: Italy. Cedefop, 2022 [cit. 2023-03-15]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/5588

Entrepreneurship competence in vocational education and training: case study: Latvia. Cedefop, 2022 [cit. 2023-03-15]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/5585


Chcete vědět, co vás v budoucnu čeká na trhu práce a jaké dovednosti budou v budoucnu potřeba? Zajímá vás budoucnost odborného vzdělávání a možné scénáře jeho vývoje?

Přihlaste se k odběru newsletteru a už vám žádná novinka neunikne. Přečtěte si již vydané novinky z Evropy a prozkoumejte, čím se zabýváme v projektu ReferNet Česká republika

Další aktuality

Cíle základních dovedností dospělých

Podkladový materiál Cíle základních dovedností dospělých slouží jako pomůcka při definování nebo přizpůsobování vzdělávacího obsahu vedoucího k rozvoji základních dovedností u dospělých.

Číst více

Eurydice: Výuka informatiky ve školách v Evropě

Jak přistupují jednotlivé evropské vzdělávací systémy k výuce informatiky? Analýzu a srovnání přináší studie sítě Eurydice.

Číst více

Eurydice: Klíčové údaje o výuce jazyků ve školách v Evropě

Jak se proměňuje výuka cizích jazyků v evropském prostoru, o tom najdete informace v pátém vydání publikace Eurydice.

Číst více

Sdílejte své dovednosti ve videu a zapojte se do evropské soutěže #CedefopVideoAward

Osvojili jste si nějakou novou dovednost a chcete ukázat svou kreativitu v tvorbě videí? Zapojte se do soutěže #CedefopVideoAward. Svůj talent v ní mohou předvést žáci středních a vyšších odborných škol, ale i dospělí v dalším vzdělávání.

Číst více

Bariéry v účasti dospělých ve vzdělávání lze překonat

Jak mohou vzdělavatelé zvýšit zájem dospělých o celoživotní učení? Řešením může být preciznější formulování přínosu, zapojení komunitních vazeb či akcent na pozitivní zážitek z učení. Přispět může také spolupráce aktérů v regionu.

Číst více