Podnikavost je jednou z šesti průřezových dovedností, kterou si mají lotyšští žáci v odborném vzdělávání rozvinout. Na ukotvení podnikatelských kompetencí v odborném vzdělávání a přípravě se soustřeďují případové studie Cedefopu.

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) provedlo v roce 2021 pilotní výzkum v rámci studie „Podnikatelské dovednosti v odborném vzdělávání a přípravě“, která se zaměřuje na ukotvení podnikatelských kompetencí v odborném vzdělávání a přípravě. V loňském roce byly zveřejněny první dvě případové studie za Lotyšsko a Itálii, které jsou součástí série celkem osmi národních případových studií. Postupně se tak čtenáři dozvědí o podnikatelských kompetencích ve Španělsku, Francii, Chorvatsku, Rakousku, Finsku a Švédsku.

Přečtěte si případovou studii (v angličtině):

V Lotyšsku je všeobecné vzdělávání nedílnou součástí všech programů počátečního odborného vzdělávání a přípravy. Vychází ze středoškolského standardu a mezi šest průřezových dovedností počítá také "tvůrčí činnost a podnikání". V Lotyšsku byly v posledních letech zaváděny moduly, které ukazují na důležitost podnikatelských kompetencí v učebních plánech a podporují průřezovost.

Přebal podnikatelské kompetence

Jak probíhá rozvoj podnikavosti v Lotyšsku?

Každý student v počátečním odborném vzdělávání a přípravě musí od roku 2020 povinně absolvovat teoreticky zaměřený modul Iniciativa a podnikavost (úroveň 1), který odpovídá úzkému konceptu podnikatelských dovedností, tedy založení podniku. Studenti v rámci tohoto modulu vytvoří a na závěr představí portfolio vlastního podnikatelského nápadu.

Po úspěšném zvládnutí modulu postupují do pokročilejšího modulu (úroveň 2), který je k dispozici studentům všech programů odborného vzdělávání a přípravy na úrovni EQF 4; v některých programech může být začleněn do modulů specifických pro konkrétní povolání. Modul má charakter celoživotního učení a může být také součástí programů dalšího a neformálního vzdělávání. Podporuje schopnost žáka vypracovat samostatně podnikatelský plán, zvolit vhodnou právní formu podnikání, nejvhodnější způsob podnikání a optimální zdroje financování. Má podporovat iniciativu, kritické myšlení a řešení problémů.

Součástí každého programu odborného vzdělávání a přípravy jsou i volitelné moduly, které prohlubují a rozšiřují výsledky učení získané v modulech průřezových kompetencí a v modulech specifických pro konkrétní povolání a odvětví. Proto je například u kosmetické péče nabízen modul „řízení malého podniku“. Struktura modulárního programu je flexibilní a rozvoj podnikatelských kompetencí tak nemusí být nutně omezen pouze na jeden modul (podrobněji kapitola 3).

Způsob, jakým studenti v Lotyšsku získávají a rozvíjejí podnikatelské kompetence v jednotlivých programech odborného vzdělávání a přípravy, je na poskytovatelích. Ti nabízejí široké portfolio kurikulárních i mimoškolních aktivit souvisejících s podnikáním, ať už jde o zakládání studentských cvičných firem, soutěže podnikatelských plánů, stínování, veletrhy nebo hackathony. Účast ve studentských cvičných firmách a soutěžích je v rámci odborného vzdělávání a přípravy sice dobrovolná, ale rozhodně podporovaná.

Lotyšské vzdělávání prochází změnami

Lotyšská Strategie vzdělávání (2021-27) klade důraz na rozvoj podnikatelských kompetencí spolu s kompetencí k inovativnosti, digitální gramotností a kreativitou a podporuje také zakotvení podnikatelských kompetencí do odborného vzdělávání a přípravy prostřednictvím seminářů a podnikatelských inkubátorů. Popis odborných modulů ukazuje, že vyvíjející se přístup založený na kompetencích využívá aktivizující metody výuky, které podporují kreativitu, iniciativu, kritické myšlení a spolupráci studentů – což jsou prvky podnikatelské kompetence.

Odborné vzdělávání v Lotyšsku prochází reformou, na jejímž konci by mělo být také větší zapojení zaměstnavatelů: od vytváření profesních standardů a modulových učebních plánů přes hodnocení získaných kompetencí po přítomnost na zkouškách.

Případové studie Cedefopu

Zpráva Cedefopu doplňuje stávající poznatky o příklady metod, nástrojů a přístupů, které mohou pomoci tvůrcům politik, poskytovatelům odborného vzdělávání a přípravy a dalším aktérům vybudovat lepší ekosystémy pro učení se podnikatelským dovednostem.

Prozkoumejte také podnikatelské dovednosti v Itálii, kde je zajímavý poměrně výrazný rozdíl v minimálním počtu povinných hodin, který se pohybuje od 90 hodin ve všeobecně vzdělávacích programech přes 150 hodin na technických školách až po 210 hodin na odborných školách.


Připravila Martina Kaňáková

Entrepreneurship competence in vocational education and training: case study: Italy. Cedefop, 2022 [cit. 2023-03-15]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/5588

Entrepreneurship competence in vocational education and training: case study: Latvia. Cedefop, 2022 [cit. 2023-03-15]. Dostupné z: https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/5585


Chcete vědět, co vás v budoucnu čeká na trhu práce a jaké dovednosti budou v budoucnu potřeba? Zajímá vás budoucnost odborného vzdělávání a možné scénáře jeho vývoje?

Přihlaste se k odběru newsletteru a už vám žádná novinka neunikne. Přečtěte si již vydané novinky z Evropy a prozkoumejte, čím se zabýváme v projektu ReferNet Česká republika

Další aktuality

22. červenec 2024

Připravili jsme pro vás záznam ze setkání Evropa jako education village

Na závěr školního roku jsme již tradičně zhodnotili, co přinesly uplynulé měsíce. Naše festivalové setkání v Brně navázalo na konferenci Česko jako education village z minulého roku.

Číst více

11. červenec 2024

Švédsko: více míst v odborném vzdělávání jako cesta ke kvalifikovaným pracovníkům

Švédsko zavádí opatření bojující s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Navýšením rozpočtu pro odborné vzdělávání a přípravu vzroste počet studijních míst o 25 %.

Číst více

27. červen 2024

Cedefop porovnává rámce kvalifikací v Evropě

Vývoj národních rámců kvalifikací ve 41 zemích sleduje a mezi sebou srovnává interaktivní nástroj od Cedefopu. Zdroj informací využijí zejména tvůrci politik a odborníci v oblasti vzdělávání a trhu práce.

Číst více

24. červen 2024

Vše o učňovské přípravě v Evropě na jednom místě

Aktualizovaná databáze Cedefopu nabízí srovnání systémů učňovské přípravy v Evropě i příklady dobré praxe, které využijí zejména odborníci a tvůrci politik.

Číst více

19. červen 2024

Zveme vás na šestý ročník soutěže Učme chemii atraktivně

Pokud jste učitelé chemie a máte zajímavý projekt, se kterým byste chtěli seznámit veřejnost, neváhejte se přihlásit a soutěžit o zajímavé odměny.

Číst více